Syndroom van Reye

Syndroom van Reye

Het syndroom van Reye is zeldzaam en kan levensbedreigend zijn. De ziekte tast de hersenen en de lever aan. Het syndroom van Reye komt voornamelijk voor bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud, maar mensen in alle leeftijdsgroepen kunnen het krijgen.

Dokter Appke van De Friesland 

Is je eigen huisarts niet direct beschikbaar? Stel je vraag via de app Dokter Appke en krijg snel en deskundig antwoord. 

• Snel én deskundig antwoord op jouw gezondheidsvraag 

• Ook ’s avonds, ‘s weekend én op feestdagen bereikbaar 

• Verzekerden kunnen beeldbellen met een huisarts 

• Altijd een huisarts van Dokter Appke dichtbij.

Download Dokter Appke

Oorzaken

De exacte oorzaak van het syndroom van Reye is niet bekend, maar de aandoening wordt vooral gezien bij kinderen nadat zij waterpokken of griep hebben gehad.

De aandoening is ook een zeldzame bijwerking van het gebruik van aspirine. Deze wordt veroorzaakt door het gebruik van aspirine in combinatie met een aangeboren stofwisselingsstoornis.

Bij het syndroom van Reye ontstaan afwijkingen aan de mitochondriën, de delen van de cel die de energiehuishouding regelen. Hierdoor hoopt zich vet op in verschillende delen van het lichaam, in het bijzonder in de lever, nieren, alvleesklier en het hart. In de hersenen leidt het syndroom van Reye tot de ophoping van vocht (cerebraal oedeem). Daardoor neemt de druk in de schedel (de intracraniële druk) toe en neemt de bloedtoevoer naar de hersenen af.

Deze afwijkingen aan de mitochondriën veroorzaken in combinatie met andere bestaande aandoeningen de verschillende symptomen van het syndroom van Reye. Dit wordt voornamelijk gezien bij virusinfecties zoals waterpokken of griep.

Symptomen van het syndroom van Reye

Het eerste symptoom is voortdurend overgeven. Daarna ontstaan gedragsveranderingen zoals geïrriteerdheid en agressiviteit. Bij verdere verslechtering kan het bewustzijn afnemen. Soms raakt de patiënt in coma.

Andere symptomen die kunnen voorkomen:

  • Spierzwakte.
  • Epileptische aanvallen.
  • Gehoorstoornissen.
  • Spraakstoornissen.
  • Slechtziendheid.
  • Bloedingen.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van het verhaal van de patiënt, de medische voorgeschiedenis en de symptomen. Ook vindt lichamelijk en aanvullend onderzoek plaats.

Met CT- en MRI-scans en hersenfilmpjes (EEG) kan worden bekeken of er abnormale veranderingen in de hersenen hebben plaatsgevonden. Met bloedonderzoeken wordt bepaald of de leverfunctie normaal is. Met een leverbiopsie kan worden gekeken of er sprake is van vetophoping, waarmee de diagnose verder kan worden onderbouwd.

Het syndroom van Reye wordt vaak aangezien voor een hersen(vlies)ontsteking, overdosering van geneesmiddelen, diabetes of een psychiatrische stoornis. De diagnose wordt in eerste instantie daarom niet altijd goed gesteld.

Behandeling van het syndroom van Reye

Het syndroom van Reye kan op zichzelf niet worden genezen met medicijnen. Het doel van de behandeling is bestrijding van de symptomen. De symptomen kunnen met medicijnen vaak wel worden behandeld.

Vaak is opname op de afdeling intensieve zorg (intensive care) van het ziekenhuis nodig. Daar worden belangrijke lichaamsfuncties ondersteund, zoals de ademhaling en de hartslag. Ook worden het bloedsuiker- en vochtgehalte ondersteund door een infuus.

Verder wordt de druk in de schedel gecontroleerd en wordt geprobeerd om complicaties als coma te voorkómen. Corticosteroïden worden gegeven om de zwelling van de hersenen tegen te gaan. Soms worden medicijnen gegeven die bloedingen kunnen voorkomen.

Prognose

Als het syndroom van Reye in een vroeg stadium wordt ontdekt en de symptomen worden behandeld, is de kans op herstel groter. Of de patiënt herstelt, hangt samen met de ernst en omvang van de zwelling van de hersenen. Soms herstelt de patiënt volledig, maar het is ook mogelijk dat hersenbeschadiging blijft bestaan.

Als de aandoening niet op tijd wordt vastgesteld en behandeld, kan de patiënt vaak al binnen een paar dagen in coma raken. Er ontstaat dan blijvende hersenbeschadiging. Soms overlijdt de patiënt zelfs.

Meer informatie


Informatie over het syndroom van Reye van het Medisch Centrum Haaglanden
www.mchaaglanden.nl/reye-syndroom

Algemene informatie over het syndroom van Reye (Engelstalig)
www.nlm.nih.gov/medlineplus/reyesyndrome

Informatie van de Mayo Clinic over het syndroom van Reye (Engelstalig)
www.mayoclinic.org/reyes-syndrome

Informatie van de National Reye’s Syndrome Foundation (Engelstalig)
www.reyessyndrome.org/what

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.