Gebroken ribben en borstbeen

Gebroken ribben en borstbeen

Bij de ribben kan één enkele rib of een aantal ribben zijn gebroken. Als meerdere ribben naast elkaar op twee plaatsen zijn gebroken, kan een fladderthorax ontstaan. Het gaat dan om ribben die allemaal aan een kant van het borstbeen zitten of aan beide kanten. Hierbij vormen de gebroken ribben een zogeheten fladdersegment. Ze bewegen in een richting die tegengesteld is aan de natuurlijke richting van de borstkas bij het ademhalen (paradoxale beweging).

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

  • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
  • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
  • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

Oorzaak

Direct letsel, bijvoorbeeld een val op een harde ondergrond, kan de oorzaak zijn van rib(ben) breken. De ribben van kinderen zijn beweeglijker dan die van volwassenen en breken daardoor minder vaak. Een enkele keer kan zelfs hard lachen of hoesten tot een ribfractuur leiden, bijvoorbeeld bij mensen met botontkalking of met een metatstase (uitzaaiïng van kanker) in de rib. Dit worden pathologische fracturen genoemd omdat er een andere ziekte de oorzaak is.

Een breuk van het borstbeen wordt meestal door een verkeersongeval veroorzaakt.

Symptomen gebroken ribben en borstbeen

Hevige pijn is een symptoom bij gebroken ribben of het borstbeen. Bij een ribfractuur kan de pijn verergeren als de persoon in kwestie diep ademhaalt, hoest, zucht, niest. Bij een ribfractuur is de pijn ook erg als het gebied boven de betreffende rib(ben) wordt aangeraakt.

Diagnose

De diagnose wordt in eerste instantie gesteld op basis van de beschrijving van de gebeurtenis die tot de klachten heeft geleid en een lichamelijk onderzoek. De diagnose wordt gecontroleerd aan de hand van röntgenfoto's van de borstkas. Met die foto’s wordt verder nagegaan of er ook sprake is van een klaplong (pneumothorax). Een CT-scan en MRI kan helpen bepalen hoe erg de schade is bij een dergelijke fractuur. Ook wordt onderzocht of andere organen zijn beschadigd.

Behandeling gebroken ribben en borstbeen

Een ribfractuur hoeft meestal niet te worden behandeld (conservatieve behandeling). Want dit type botbreuk geneest uit zichzelf. Wel moet de persoon regelmatig diep ademhalen waarbij de longen volledig uitzetten. Zo wendt het nieuwe botweefsel eraan mee te bewegen met de ademhaling. Pijnstillende middelen kunnen helpen de pijn te verlichten die door een fractuur wordt veroorzaakt.

Bij een fractuur van het borstbeen is geen specifieke behandeling nodig.

Operatie
Bij een gebroken borstbeen samen met een fladderthorax, kan een operatie nodig zijn. Als iemand met een fladderthorax niet goed kan ademen, kan een levensbedreigende situatie ontstaan. Snel medisch ingrijpen is dan noodzakelijk. Bij een ernstige fladderthorax moet de patiënt worden beademd. Als een fladderthorax niet ernstig is (het aangedane gebied is klein) en er is geen ander letsel of ademhalingsmoeilijkheden, dan zijn alleen pijnstillers nodig.

Complicaties

Eén van de mogelijke complicaties van een ribfractuur is longontsteking. Daarnaast kan een splinter van een gebroken rib een long of het borstvlies doorboren. Dat kan weer een complicatie als pneumothorax (klaplong), haemothorax (ophoping van bloed in de longen) of haemopneumothorax (klaplong samen met een ophoping van bloed in de longen) veroorzaken.

Fracturen van de ribben en het borstbeen kunnen ook schade toebrengen aan het hart.

Meer informatie


Informatie over fracturen van ribben en borstbeen
www.ongevalstichting.nl/Gebroken-ribben

Informatie over gebroken ribben
spreekuurthuis.nl/gebroken_rib

Eerste hulp bij een gebroken rib
www.rodekruis.nl/breuk-van-een-rib

Informatie over botbreuken en botontkalking
www.thuisarts.nl/botbreuken-en-botontkalking

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.