Borstabces

Borstabces

Een abces is een holte gevuld met pus. Pus is een combinatie van bacteriën, verdedigingscellen van het eigen lichaam en vervloeid dood weefsel. Wanneer een abces zich bevindt in de borst is sprake van een borstabces.

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

  • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
  • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
  • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

Oorzaken

Een borstabces wordt meestal veroorzaakt door een bacteriële infectie. Deze bacteriën zijn afkomstig van een infectie in de keel van de baby en kunnen tijdens de borstvoeding worden overgedragen op de tepel van de moeder. Eenmaal daar dringen ze de melkgangen binnen en veroorzaken door weefselvernietiging en ophoping van pus een abces.

Hiernaast kunnen bacteriën in de borst binnendringen via geïrriteerde tepels of tepelkloven.
Borstabcessen kunnen zich tevens voordoen bij vrouwen die geen borstvoeding geven, meestal als gevolg van een verwonding. Vrouwen met suikerziekte of reuma hebben een grotere kans op een borstabces.

Verschijnselen

Een borstabces veroorzaakt hevige pijn, zwelling en roodheid van de borst en pusafscheiding uit de tepel. Onder de huid kan een pijnlijke knobbel aanwezig zijn. Een borstabces kan gepaard gaan met koorts.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de medische voorgeschiedenis, het verhaal van de patiënt en de verschijnselen. Tevens wordt een lichamelijk onderzoek verricht. Soms wordt met een naald wat materiaal uit het abces opgezogen om de diagnose te bevestigen en te bepalen welke ziekteverwekker de veroorzaker is.

Op deze manier kan ook worden bepaald welke antibiotica werkzaam zullen zijn. In bepaalde gevallen kan een biopsie noodzakelijk zijn om borstkanker uit te sluiten. Hierbij wordt een stukje van het aangedane borstweefsel weggenomen om, eventueel na kleuring, onder de microscoop te bekijken.

Behandeling

Een borstabces wordt behandeld met antibiotica. Wanneer borstvoeding wordt gegeven, kan de baby alleen aan de niet-aangedane borst drinken. De melk in de geïnfecteerde borst wordt met een borstpomp afgekolfd. Daarnaast kunnen plaatselijke warmte, pijnstillers en goede ondersteuning de pijn verlichten.

Als een abces niet binnen 48 uur verbetert, kan het nodig zijn de pus operatief af te laten vloeien. Deze ingreep wordt drainage van het abces genoemd en wordt voorafgegaan door plaatsbepaling van het abces door middel van echografie.

Complicaties

Een borstabces kan leiden tot de vorming van een abnormale doorgang van de borst naar een naastgelegen orgaan; dit wordt een borstfistel genoemd. Een onbehandeld langdurig abces kan het uiterlijk van de borst aantasten en littekens veroorzaken.

Tevens kan langere tijd sprake zijn van tepelafscheiding als de pus uit het abces niet wordt afgevoerd. Tenslotte kan een blijvend gezwel in de borst ontstaan dat wordt ingekapseld door littekenweefsel en moeilijk te onderscheiden is van borstkanker.

Meer informatie


Informatie over een abces
nl.wikipedia.org/Abces

Informatie over borstontsteking
www.borstvoeding.com/ontsteking/verstopt
www.lactatie.info/borstontsteking

Bundred, N.J., Dover, M.S., Coley, S. & Morrison, J.M. (1992 Jan), Breast abscesses and cigarette smoking. British Journal of Surgery, vol. 79, no. 1, pp. 58-9

Dirk, I.J. (1991), “The Breast”, in: Sabiston, D.C., (ed), Textbook of Surgery, 14th edn, W.B. Saunders Company, London

Dixon, J.M. & Mansel, R.E., (1992), The Breast in: Burnnand, K.G., & Young, A.E., The New Aird’s Companion in Surgical Studies, Churchill Livingstone, London

Meguid, M.M., Oler, A., Numann, P.J. & Khan, S. Pathogenesis-based treatment of recurring subareolar breast abscesses. Surgery 1995 Oct; 118(4): 775-82.

Salmon, R.J. (1996), Recurrent breast abscess: role of smoking. Journal de gynecologie, obstetrique et biologie de la reproduction (Paris), vol. 25, no. 3, pp. 242-3

Saunders, C.M., Baum, M. (2000), “The breast”, in: Russell, R.C.G., Williams, N.S. & Bulstrode, C.J.K. (eds.), Bailey & Love’s short practice of surgery, 23rd edn., Arnold, London.

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.