Tuberculose van de lymfeklieren

Tuberculose van de lymfeklieren

Bij tuberculose van de lymfeklieren zijn de lymfeklieren met de tuberkelbacil geïnfecteerd. De infectie wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium tuberculosis. De tuberkelbacterie wordt via de lucht verspreid. Wanneer iemand met tuberculose hoest of niest, ontstaan kleine druppeltjes die de bacterie kunnen bevatten. Soms worden deze druppeltjes door anderen ingeademd die vervolgens ook geïnfecteerd raken. Wanneer tuberculose zich tot de lymfeklieren beperkt, is er slechts een klein risico dat anderen worden geïnfecteerd. Tuberculose van de lymfeklieren is, naast longtuberculose, de meest voorkomende vorm van tuberculose. De infectie kan zich van deze lymfeklieren naar andere plaatsen, bijvoorbeeld de huid, verspreiden.

Tuberculose komt vooral voor in dicht bevolkte delen van de wereld zoals de landen ten zuiden van de Sahara en Azië. Het komt ook in ontwikkelde landen voor, zoals Nederland, Groot-Brittannië, Canada en de Verenigde Staten. In landen waar deze infectie veel voorkomt, raken vooral kinderen aangedaan. In landen waar weinig tuberculose voorkomt, komt deze ziekte vooral bij oudere volwassenen voor. Tuberculose van de lymfeklieren komt meer voor bij mensen die een slecht werkend afweerstelsel hebben als gevolg van aandoeningen zoals AIDS.

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

  • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
  • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
  • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

Verschijnselen

De verschijnselen bij tuberculose van de lymfeklieren bestaan onder meer uit een pijnloze zwelling van de lymfeklieren. De zwelling ontstaat geleidelijk. Soms gaan de aangedane lymfeklieren open, waardoor wonden of abcessen ontstaan die pus afscheiden. Sommige mensen hebben bijkomende symptomen zoals hevig transpireren 's nachts (nachtzweten) in combinatie met koorts, gewichtsverlies en een gevoel van verzwakking.

Diagnose

De diagnose tuberculose van de lymfeklieren wordt gesteld op basis van de klachten, lichamelijk onderzoek en door monsters uit de lymfeklieren te onderzoeken. Daarnaast wordt radiologisch onderzoek gedaan zoals röntgenfoto's van de borst of een CT. De monsters worden verzameld door het vocht uit de lymfeklieren met een injectienaald op te zuigen. Het monster kan ook via een biopsie worden verkregen; hierbij wordt een weefselmonster van de aangedane lymfeklier genomen. Vervolgens worden het monster via de microscoop en kweek onderzocht om de diagnose te bevestigen. De diagnose van deze infectie kan ook via een bronchoscopie worden bevestigd.

Behandeling

De behandeling bestaat uit een langdurige kuur met combinaties van geneesmiddelen tegen tuberculose.

Meer informatie

Informatie over tuberculose
www.rivm.nl

Informatie over tuberculose
nl.wikipedia.org/wiki/Tuberculose

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.