De leversinusoïden (kupffercellen)

De wanden van de sinusoïden (met bloed gevulde ruimten tussen de levercellen) zijn bekleed met twee typen cellen: normale platte cellen (endotheelcellen) en gespecialiseerde kupffercellen of stercellen. Endotheelcellen zijn eenvoudige cellen die alle bloedvaten in het lichaam van binnen bekleden. Kupffercellen zijn onregelmatig gevormde cellen die zich her en der tussen de endotheelcellen bevinden. Deze kupffercellen zijn zogeheten macrofagen (‘vreetcellen’), omdat ze bacteriën en andere lichaamsvreemde stoffen die proberen het leverweefsel binnen te dringen, opnemen en verteren. Op die manier beschermen deze cellen de lever. In de endotheelbekleding van de sinusoïden zitten zeer grote poriën, sommige tot wel 1 micrometer in doorsnee, waardoor het bloed in contact kan komen met de levercellen. Onder de sinusoïdale bekleding, tussen de hepatocyten en de sinusoïden, bevindt zich een ruimte. Door de grote poriën in de wanden van de sinusoïden kunnen allerlei stoffen en grote moleculen (zoals eiwitten) in het bloed onbelemmerd deze ruimte ingaan.

De sinusoïden ontspringen aan vertakkingen van het poortaderstelsel dat de leverkwabjes omgeeft. Op hun weg naar het midden van elk kwabje voorzien de sinusoïden de levercellen van bloed. In het midden van het kwabje monden de sinusoïden uit in een van de aders die tussen de leverkwabjes lopen (intralobulaire aders). De leveraders ontstaan uit de samenvloeiing van een groot aantal intralobulaire aders.
In het bloed dat de poortader naar de lever brengt, zitten voedingsstoffen die in de darmen zijn opgenomen. Bij de sinusoïden worden deze voedingsstoffen door de levercellen geabsorbeerd om verder te worden opgesplitst en in energie te worden omgezet. Tegelijkertijd worden afbraakproducten en gifstoffen uit de levercellen naar de sinusoïden afgevoerd en door de leveraders meegenomen.

Dokter Appke voor uw gezondheidsvragen

Bij een langdurige keelpijn wel of niet naar de huisarts? Heeft u een bijsluiter waar u niet uitkomt? Dokter Appke is er voor u!

  • Snel én deskundig antwoord op uw gezondheidsvraag
  • Online beeldbellen met een huisarts
  • Stuur een foto mee van uw klacht
  • Uw gegevens zijn veilig en blijven vertrouwelijk
  • Ook 's avonds, in het weekend én op feestdagen bereikbaar

Download Dokter Appke

Meer informatie

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lever Nederlandse site met informatie over de lever.

www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/digestion/liver/anatomy.html. Engelstalige site met informatie over de structuur en ontwikkeling van de levercellen.

Gray, H. (2003), ’2i: The Liver’, in: Anatomy of the Human Body, [Online], Available: www.bartleby.com/107/250.html. Engelstalige site met informatie over de structuur en ontwikkeling van de lever.

Clark, M.L. and Kumar, P.J. (1999), ‘Liver, biliary tract and pancreatic diseases’, in: Clinical Medicine, eds Kumar, P. and Clark, M., 4th edition, Harcourt Publishers Limited, London.

Palmer, K.R. and Penman, D.I. (1999), ‘Diseases of the alimentary tract and pancreas’, in: Davidson’s Principles and Practice of Medicine, eds Haslett, C., Chilvers, E.R.E., Hunter, J.A.A. and Boon, N.A., 18th edition, Churchill Livingstone, London.

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.