De boezems en de kamers van het hart

Het hart telt vier holle ruimten: de twee bovenste zijn de linker- en rechterboezem (atrium) en de twee onderste de linker- en rechterkamer (ventrikel). De twee helften van het hart worden door een wand (septum) van elkaar gescheiden. Er bestaat normaal geen verbinding tussen de twee boezems of de twee kamers. Hierdoor wordt zuurstofarm en zuurstofrijk bloed van elkaar gescheiden gehouden. De boezems staan via kleppen in verbinding met de kamers. Deze kleppen maken het mogelijk dat er bloed van de boezem naar de kamer kan stromen, maar niet andersom.

Dokter Appke voor uw gezondheidsvragen

Bij een langdurige keelpijn wel of niet naar de huisarts? Heeft u een bijsluiter waar u niet uitkomt? Dokter Appke is er voor u!

  • Snel én deskundig antwoord op uw gezondheidsvraag
  • Online beeldbellen met een huisarts
  • Stuur een foto mee van uw klacht
  • Uw gegevens zijn veilig en blijven vertrouwelijk
  • Ook 's avonds, in het weekend én op feestdagen bereikbaar

Download Dokter Appke

Boezems

De bovenste gedeelten van het hart zijn de twee boezems of atria. Tussen de boezems loopt een wand. De rechterboezem ontvangt zuurstofarm bloed uit twee grote aders: de bovenste holle ader (bloed uit het hoofd en het bovenlichaam) en de onderste holle ader (bloed uit het onderlichaam).
De rechterboezem staat in verbinding met de rechterkamer.
De linkerboezem ontvangt via de longaders het bloed dat in de longen met zuurstof is verrijkt. De linkerboezem staat in verbinding met de linkerkamer.

Belangrijkste functie van de boezems

De functie van de twee boezems van het hart is het bloed ontvangen uit de longen (linkerboezem) of andere delen van het lichaam (rechterboezem). Ongeveer 75 procent van het bloed dat de boezems binnenkomt, stroomt meteen door naar de twee onderste holle ruimten in het hart, de kamers. De boezems trekken zich vervolgens samen om de resterende 25 procent ook de kamers in te pompen.

Andere functies van de boezems

De boezems zijn niet alleen maar holle ruimten die als pomp fungeren.
In de wand van de rechterboezem bevindt zich ook de sinusknoop, de natuurlijke gangmaker van het hart. Deze sinusknoop is verantwoordelijk voor in stand houden van de hartslag gedurende het hele leven.
Ook scheiden de boezems een hormoon (ANP) af. Dit hormoon zet de nieren aan tot een grotere urineproductie en verwijdt de bloedvaten. Van het hormoon is ook bekend dat het de hartslag vertraagt.

De kamers

De twee onderste ruimten van het hart zijn de kamers of ventrikels. Tussen de linker- en rechterkamer loopt een scheidingswand (septum).
Elke kamer heeft twee kleppen: een klep die de kamer scheidt van de boezem erboven en een 'uitlaatklep'. Deze kleppen zorgen ervoor dat het bloed slechts in één richting kan stromen.

De bouw van de kamers

De kamers bestaan uit spierweefsel en kunnen zich samentrekken en ontspannen. De linkerkamer is gespierder dan de rechter, want die moet bloed naar alle delen van het lichaam pompen, zowel naar boven (hersenen) als naar beneden (voeten). Over de spierwerking van het hart heeft de mens geen controle. Dit gaat automatisch.

Aan de binnenwand van de kamers zitten plooien en sterke peesdraden die voorkomen dat de slippen van de hartkleppen 'omklappen' - zoals een paraplu bij harde wind - wanneer de kamers zich samentrekken.

Functie van de kamers

De rechterkamer ontvangt bloed uit de rechterboezem en pompt bloed naar de longen, waar het zuurstof opneemt. Het zuurstofrijke bloed stroomt vervolgens naar de linkerboezem, die het zuurstofrijke bloed de linkerkamer in pompt. Vanuit de linkerkamer wordt bloed gepompt in de grote lichaamsslagader (aorta). Op dat moment sluit de klep tussen de kamer en de boezem.

Als de kamers zich ontspannen, openen de kleppen tussen de boezems en de kamers zich. De kamers vullen zich met bloed en de cyclus begint opnieuw. Deze cyclus van samentrekken en ontspannen duurt minder dan een seconde. De linker- en de rechterkamer trekken tegelijkertijd samen. De cyclus van samentrekking en ontspanning van de kamers nemen wij waar als een hartslag.

Het bloed dat uit de kamers komt wordt door slagaders door het lichaam vervoerd. Deze slagaders bieden weerstand aan de bloedstroom en op bepaalde plaatsen moet het bloed ingaan tegen de zwaartekracht. Het bloed in de slagaders staat dan ook onder aanzienlijke druk: de bloeddruk.

Meer informatie

Informatie van de hartstichting over de werking van het hart
www.hartstichting.nl/bouwenwerkingvanhethart

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.