Coping

Door stil te staan bij hoe u omgaat met stressvolle gebeurtenissen, kunt u zelf wat doen aan uw klachten van somberheid of depressiviteit.

Dokter Appke voor uw gezondheidsvragen

Bij een langdurige keelpijn wel of niet naar de huisarts? Heeft u een bijsluiter waar u niet uitkomt? Dokter Appke is er voor u!

  • Snel én deskundig antwoord op uw gezondheidsvraag
  • Online beeldbellen met een huisarts
  • Stuur een foto mee van uw klacht
  • Uw gegevens zijn veilig en blijven vertrouwelijk
  • Ook 's avonds, in het weekend én op feestdagen bereikbaar

Download Dokter Appke

Strategie

De manier waarop iemand omgaat met een stressvolle gebeurtenis heet coping. Uw copingstrategie kan een belangrijke rol spelen bij het ontstaan, in stand houden en de ernst van depressieve klachten. Er zijn twee manieren van coping:

Probleemgerichte coping:

Dit is een actieve benadering van een probleem of situatie, direct gericht op het oplossen ervan. Iemand die een probleemgerichte copingstrategie gebruikt, ziet problemen als uitdagingen, bedenkt verschillende mogelijkheden om een probleem op te lossen of grijpt direct in als er problemen zijn. Ook rustig blijven, de zaken even op een rijtje zetten en nadenken over wat u zou kunnen doen, kan een probleemgerichte copingstrategie zijn.
Doet er zich in uw leven een probleem of situatie voor die u kunt beïnvloeden of oplossen, dan is probleemgerichte coping de beste strategie.

Emotiegerichte coping:

Dit is een minder actieve benadering van een probleem of situatie, meer gericht op (het verminderen van) de gedachten en emoties die erdoor worden oproepen. Iemand die een emotiegerichte copingstrategie hanteert, zoekt afleiding, probeert te ontspannen, gaat met iemand praten of spreekt zichzelf moed in.
Zijn problemen of situaties u overkomen en hebt u er geen invloed op, dan is een emotiegerichte coping de beste strategie.

Welke coping?

Soms is het moeilijk te bepalen wat de juiste manier is om met een stressvolle gebeurtenis om te gaan. Wat in de ene situatie wel werkt, kan in een andere situatie juist niet zo goed zijn. In het algemeen geldt dat als een probleem of situatie oplosbaar is en u er invloed op hebt, een probleemgerichte copingstrategie het meest effectief is. Emotiegerichte copingstrategieën werken het beste als iets u overkomen is en u geen invloed hebt op het probleem of de situatie.
Afleiding zoeken kan bijvoorbeeld helpen als u zich somber voelt nadat een goede vriend of vriendin is overleden. Deze emotiegerichte copingstrategie is echter niet handig als uw baan niet meer bevalt en u graag een andere baan zou willen. Dan is een probleemgerichte strategie nuttiger.

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.