Cardiogene shock

Cardiogene shock

Bij een shock is de bloeddruk zo laag dat het bloed zich onvoldoende door het lichaam kan verspreiden. Dat maakt een shock een levensbedreigende toestand. Er zijn verschillende oorzaken voor een shock:

Dokter Appke van De Friesland 

Is je eigen huisarts niet direct beschikbaar? Stel je vraag via de app Dokter Appke en krijg snel en deskundig antwoord. 

• Snel én deskundig antwoord op jouw gezondheidsvraag 

• Ook ’s avonds, ‘s weekend én op feestdagen bereikbaar 

• Verzekerden kunnen beeldbellen met een huisarts 

• Altijd een huisarts van Dokter Appke dichtbij.

Download Dokter Appke

 • hartproblemen, zoals een groot hartinfarct (cardiogene shock).
 • ernstig bloedverlies (verbloedingsshock).
 • extreme uitdroging (hypovolemische shock).
 • een heftige allergische reactie (anafylactische shock).
 • ernstige infecties (septische shock).

Een shock is een medische noodsituatie. Onmiddellijk ingrijpen is vereist.

Wat is een cardiogene shock?

Een cardiogene shock treedt op als het hart het bloed niet goed meer kan rondpompen, bijvoorbeeld omdat het hart beschadigd is. Of omdat er onvoldoende bloed naar het hart komt. Hierdoor krijgt het lichaam niet meer genoeg zuurstofrijk bloed. Dat leidt uiteindelijk tot het afsterven van cellen.

Oorzaken van een cardiogene shock

Een cardiogene shock kan als complicatie optreden bij:

 • een groot hartinfarct: dit is de belangrijkste oorzaak van een cardiogene shock.
 • hartritmestoornissen.
 • ernstige beschadiging van een hartklep.
 • een harttamponade: er zit bloed of vocht in het hartzakje, waardoor het hart niet meer kan uitzetten.
 • afwijkingen aan de longen, waardoor het hart niet goed kan pompen. Zoals bij een grote longembolie of een spanningspneumothorax.

Symptomen

Symptomen van een cardiogene shock:

 • bleek of grauw uiterlijk.
 • rusteloosheid, verwardheid of sufheid.
 • koude, klamme huid.
 • lage bloeddruk.
 • oppervlakkige, snelle ademhaling.
 • zwakke, trage pols.

Diagnose

Op basis van de verschijnselen is een shock snel vast te stellen. Het onderzoek in het ziekenhuis richt zich op de mogelijke oorzaken van de shock.

Behandeling van een cardiogene shock

De behandeling vindt plaats op de Intensive Care. Het belangrijkste bij een cardiogene shock is het behandelen van de oorzaak (bijvoorbeeld met een dotterbehandeling of een hartoperatie) en het op peil brengen van de bloeddruk. Dit gebeurt met medicijnen, hulpmiddelen als een intra-aortale ballonpomp of een steunhart. Deze behandelingen dienen meestal ter overbrugging, totdat een harttransplantatie kan plaatsvinden. Vaak is ook beademing nodig.

Vooruitzichten

Een cardiogene shock is een ernstige aandoening. Ondanks alle inspanningen is het sterftecijfer hoog.

Meer informatie

Informatie van de Hartstichting
www.hartstichting.nl/

Website met Cardiologische richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor de Cardiologie
www.nvvc.nl/richtlijnen/bestaande-richtlijnen#Hoofdgroep1

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.