Botnecrose

Botnecrose

Botnecrose (ofwel osteonecrose) is het afsterven van botweefsel doordat de bloedvoorziening naar het bot is onderbroken. Het kan ontstaan in een enkel bot of in meerdere botten, en tegelijkertijd of op verschillende tijdstippen. In de meeste gevallen komt botnecrose maar op één plek voor. Meestal is slechts een deel van het bot aangetast, omdat het lichaam het dode bot opruimt en het vervangt door nieuw bot. 

De botten die het meest worden aangetast, zijn:

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

 • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
 • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
 • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

 • Het dijbeen.
 • De heupkop.
 • De kaak.
 • De knieën.
 • De schouderkop.
 • De kleine botjes van de pols en voet.

Botnecrose komt het meest voor bij mensen tussen de 20 en 50 jaar.

Oorzaak botnecrose

Bij botnecrose sterft botweefsel af doordat de bloedvoorziening naar het bot is onderbroken. Dit komt voor:

 • bij botbreuken, vooral bij het breken van de heup. 
 • als bijwerking bij bepaalde medicijnen, namelijk prednison en middelen tegen botontkalking.

Symptomen botnecrose

Het belangrijkste symptoom van botnecrose is pijn van het bot of gewricht. Deze pijn wordt langzaamaan ernstiger. Eerst is de pijn alleen aanwezig bij activiteiten en bij belasting, later ook in rust. Mensen raken steeds meer beperkt in hun bewegingen.

Diagnose botnecrose

Voor de diagnose botnecrose worden röntgenfoto’s gemaakt. Met een MRI-scan kunnen vroege veranderingen in het bot ontdekt worden. Ook het maken van botscans en het nemen van een biopsie kunnen worden gebruikt om de diagnose botnecrose te kunnen stellen.

Behandeling botnecrose

Botnecrose kan zowel operatief als niet-operatief worden behandeld. 
Niet-operatieve maatregelen zijn:

 • Het gewricht minder gebruiken. 
 • De belasting van het gewricht verminderen door krukken of een stok te gebruiken.
 • De pijn verlichten met pijnstillers. 

Vaak is een operatie noodzakelijk. Het zieke gedeelte van het bot wordt dan verwijderd en vervangen door een bottransplantaat. Hiervoor wordt bot gebruikt van de patiënt zelf of van de donorbank. Het herstel na de operatie is te vergelijken met het herstel na een botbreuk.

Als het gewricht verloren is gegaan, kan een totale of gedeeltelijke gewrichtsvervanging worden gedaan.

Meer informatie

Informatie van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
www.cbg-meb.nl/CBG/nl/humane-geneesmiddelen/actueel/20090930-Verhoogd-risico-op-kaakbotnecrose-bij-gebruik-van-intraveneuze-bisfosfonaten/

Informatie over botnecrose van de heup
www.orthopedie.nl/heup/heupkopnecrose

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.