Amnestisch syndroom

Amnestisch syndroom

Het amnestisch syndroom wordt gekenmerkt door problemen met het korte- en langetermijngeheugen. Deze geheugenproblemen worden veroorzaakt door stoornissen in de slaapkwabben of in andere hersenstructuren die bij het geheugen betrokken zijn.
Het amnestisch syndroom kan veel oorzaken hebben, zoals het syndroom van Korsakov, een ernstige hersenontsteking, een beroerte, hoofdletsel, een hersentumor, inname van bepaalde geneesmiddelen en stoffen als lood, kwik en koolmonoxide.
Het syndroom van Korsakov wordt veroorzaakt door een tekort aan thiamine (vitamine B1). Het gaat vaak gepaard met chronisch alcoholmisbruik, maar kan ook voorkomen bij ernstige ondervoeding, kanker van het maagdarmkanaal en AIDS.

Dokter Appke van De Friesland 

Is je eigen huisarts niet direct beschikbaar? Stel je vraag via de app Dokter Appke en krijg snel en deskundig antwoord. 

• Snel én deskundig antwoord op jouw gezondheidsvraag 

• Ook ’s avonds, ‘s weekend én op feestdagen bereikbaar 

• Verzekerden kunnen beeldbellen met een huisarts 

• Altijd een huisarts van Dokter Appke dichtbij.

Download Dokter Appke

Verschijnselen

Iemand met het amnestisch syndroom kan geen nieuwe informatie opslaan en kan zich ervaringen en gebeurtenissen uit het verleden niet meer herinneren. Om de gaten in het geheugen te vullen, worden vaak verzonnen ervaringen en gebeurtenissen verteld. Dit zijn zogenaamde confabulaties, en gebeuren anders dan bij een leugen onbewust.
Mogelijke andere verschijnselen zijn lusteloosheid, persoonlijkheidsveranderingen en apathie. Dit laatste houdt in dat de patiënt ongevoelig en onverschillig ten opzichte van zijn omgeving komt te staan.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de medische voorgeschiedenis, het verhaal van de patiënt en de verschijnselen. Ook wordt lichamelijk onderzoek verricht en worden aanvullende onderzoeken uitgevoerd om de onderliggende oorzaak te achterhalen. De ernst van de geheugenstoornissen wordt bepaald aan de hand van neuropsychologische onderzoeken.

Behandeling

De behandeling van het amnestisch syndroom is vooral gericht op de onderliggende oorzaak. Psychotherapie kan mogelijk de verschijnselen verminderen. Daarnaast kan begeleiding nodig zijn bij persoonlijke hygiëne, voeding en geldzaken. Het syndroom van Korsakov herstelt zelden volledig.

Meer informatie

Website van de Hersenstichting Nederland
www.hersenstichting.nl

Website van de NAH Stichting (Niet Aangeboren Hersenletsel)
http://www.nah-info.nl

Frierson, R.L. (1997), Dementia, Delirium, and other Cognitive Disorders, in: Tasman, A., Kay, J. and Lieberman, J.A. (eds), Psychiatry, vol. 1, W.B. Saunders Company, Philadelphia. (Engels)

Jefferson, J.W. and Moore, D.P. (2004), Handbook of Medical Psychiatry, 2nd ed, Elsevier Mosby, Philadelphia. (Engels)

Neugroschl, J.A., Kolevzon, A., Samuels, S.C. and Marin, D.B. (2005), Dementia, in: Sadock, B.J. and Sadock, V.A. (eds), Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, 8th ed, vol.1, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia. (Engels)

Sadock, B.J. and Sadock, V.A. (2003), Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry Behavioral Sciences/ Clinical Psychiatry, 9th ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia. (Engels)

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.