Werkstress oorzaken en aanpak

Werkstress: oorzaken en aanpak

Stress kan veroorzaakt worden door veel onderdelen van het werk en de werkomstandigheden. Het is moeilijk om te bepalen hoe belangrijk elk onderdeel daarbij is. Werkomstandigheden, de hoeveelheid werk, tijdsdruk, onregelmatige werktijden, woon-werkverkeer en pesterijen zijn allemaal mogelijke oorzaken van werkstress. Hoe meer stress op het werk, hoe meer kans op stresssymptomen als moeheid, angstgevoelens, slapeloosheid, hoofd-, rug- en spierpijn, duizeligheid, paniekaanvallen, depressie en hartaandoeningen.

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

 • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
 • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
 • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

Werkomstandigheden

Hieronder staan enkele omstandigheden die stress op en door het werk kunnen veroorzaken.

 • Het werk zelf. Bijvoorbeeld een zware taak, geen pauzes, lange werkdagen, routinematig en eentonig werk dat geen voldoening biedt.
 • De organisatievorm. Werknemers hebben weinig of geen invloed op de besluitvorming. Communicatie tussen de verschillende hiërarchische niveaus is gebrekkig. De leiding toont weinig begrip voor persoonlijke omstandigheden.
 • De onderlinge relatie tussen werknemers. Hierbij is de sociale integratie slecht of steunen werknemers elkaar niet.
 • Taakomschrijving. Als deze tegenstrijdig of onduidelijk is, kan dat tot stress leiden. Dat kan ook als sommige werknemers te veel verantwoordelijkheid krijgen.
 • Zorgen over de toekomst. Bijvoorbeeld onzekere werkgelegenheid, geen mogelijkheden voor carrièreplanning of promotie.
 • De omgeving. Het werk brengt lichamelijke risico's met zich mee zoals onaangename lucht, overvolle werkruimten, geluidshinder.

Hoeveelheid werk

In elke baan zijn er ogenblikken waarop mensen het gevoel hebben dat ze te veel werk hebben en te weinig tijd. Soms neemt dit extreme vormen aan en denken mensen dat ze het niet meer aankunnen. Dat gebeurt vaak als er op personeel is bezuinigd. 

Sommige mensen hebben het gevoel dat ze te veel werk hebben, terwijl ze hun tijd efficiënter kunnen indelen en kunnen leren hoe ze prioriteiten stellen. Vaak kan een leidinggevende hierbij helpen. Of een cursus timemanagement waar mensen leren om hun werk beter te organiseren. 

Mensen die de werklast echt niet aankunnen, kunnen met hun baas gaan praten. Daarbij is een positieve benadering belangrijk. Benadruk dat het geen kwestie van onwil is, maar dat de hoeveelheid werk te veel is. Hierbij is een overzicht van al het werk en een lijst van projecten waaraan gewerkt wordt nuttig. 

Vaak beseffen leidinggevenden zich niet hoeveel werk iemand heeft. Als zij de situatie snappen, kunnen zij wellicht helpen. Als dat niet werkt, kan een afspraak nuttig zijn met de personeelschef of een vakbondsvertegenwoordiger. 

Tips om niet overwerkt te raken staan hieronder.

 • Bekijk of er te veel werk is of dat het een kwestie is van tijd beter indelen en prioriteiten stellen. Volg indien mogelijk een cursus timemanagement.
 • Bekijk de taakomschrijving nog eens goed. Wellicht doet u werk dat de verantwoordelijkheid is van iemand anders. Soms kan de taakomschrijving aangepast worden om beter bij de werkelijkheid aan te sluiten.
 • Zorg voor regelmatige gesprekken met de leidinggevende over eventuele problemen.
 • Als de leidinggevende niet luistert, kan een afspraak nuttig zijn met de personeelschef of een vakbondsvertegenwoordiger.
 • Als u het gevoel hebt dat het werk uw leven gaat beheersen en uw gezondheid en geluk in gevaar brengt, is het misschien verstandig op zoek te gaan naar ander werk.

Tijdsdruk

Werken met deadlines levert tijdsdruk op. Als dat vaker niet goed gaat, is het slim om na te denken over de werkwijze. Hoe begint u aan een taak en waar gaat het mis? Stress is een gewoon verschijnsel bij een belangrijke deadline. Maar als er bij elke deadline stress is, speelt er misschien een ander probleem. 

Om deadlines te halen, is goed omgaan met tijd een eerste vereiste. Tijd efficiënt indelen, kan helpen om veel van de stress op het werk onder controle krijgen. Op een cursus timemanagement leren mensen goed met tijd omgaan. 

Tips om met deadlines om te gaan:

 • Stel een tijdschema op bij werk aan projecten. Breng het werk in kaart en kies een realistisch tijdstip voor het afmaken van elk onderdeel.
 • Organiseer alles goed van tevoren. Iets tot het laatste ogenblik uitstellen is een gok die zelden loont.
 • Wees realistisch en neem niet te veel hooi op uw vork.
 • Leer prioriteiten te stellen en een onderscheid te maken tussen 'belangrijk' en 'urgent'.
 • Delegeer waar mogelijk werk aan anderen.
 • Bij moeite met deadlines is het verstandig om met de leidinggevende te spreken. Die kan misschien helpen het werk beter te organiseren.

Onregelmatige werktijden

Werken in ploegendienst kan problemen met zich meebrengen. Dit komt door de ongewone en wisselende tijden van eten, slapen en werken. De afwijkende tijdsindeling verstoort het natuurlijke bioritme. Hierdoor ontstaat onder andere een tekort aan slaap. 

Oververmoeidheid kan leiden tot verminderde concentratie. Hierdoor groeit het risico op fouten of ongelukken. Mensen die in ploegendienst werken kunnen humeurig en moe zijn. Soms hebben ze minder tijd hebben voor familie, vrienden en collega's. Dat kan de onderlinge relatie schaden. 

Er zijn een aantal praktische maatregelen tegen de nadelige invloed van ploegendienst op gezondheid. Hieronder staan tips voor mensen die in ploegendienst werken.

 • Zorg voor regelmatige pauzes. Als die mogelijkheid er niet direct is, is het verstandig om de leiding te vragen om geregelde pauzes.
 • Maak de tijd met het gezin prettig en ontspannend. Het is belangrijk dat uw partner begrijpt hoe u zich voelt. Blijf met elkaar communiceren.
 • Houd contact met vrienden en familie. Het sociale leven blijft belangrijk.
 • Het is goed om een beroep te kunnen doen op iemand die hen kan begeleiden op medisch en sociaal gebied. Praat er over met de werkgever. Benadruk dat het ook voor het bedrijf goed is als werknemers gezond zijn en zich prettig voelen.
 • Probeer altijd voldoende slaap te krijgen. Ontspanningsoefeningen kunnen helpen om sneller de slaap te vatten.
 • Als u heel veel moeite hebt met ploegendiensten, is overstappen naar een baan met vaste werktijden overdag misschien verstandig.

Woon werkverkeer

Als u forenst, kan het dagelijks heen en weer reizen grote stress met zich meebrengen. Files, vertraagde treinen en overvolle bussen kunnen mensen van streek maken. Lange afstanden afleggen met de auto kan zowel lichamelijk als geestelijk vermoeiend zijn. Als de stoel niet lekker zit, kunnen mensen pijn in de rug en nek krijgen. 

Tips voor woon-werkverkeer:

 • Stop met rijden bij slaperigheid. In slaap vallen achter het stuur kan fatale gevolgen hebben. Parkeer zo snel mogelijk de auto en doe even de ogen dicht of neem een kop koffie of eet iets. Heelhuids ergens aankomen is veel belangrijker dan op tijd zijn.
 • Om files of overvol openbaar vervoer te vermijden, reizen mensen soms vroeger of juist later. Zij kunnen dan ook voor of na het spitsuur weer naar huis. Dat betekent veel minder stress onderweg.
 • Doe een deel van de reis te voet als het kan. Frisse lucht en lichaamsbeweging helpen te ontspannen.
 • Als u heel veel moeite hebt met het heen en weer reizen, overweeg dan om dat te veranderen. Misschien is het mogelijk om te verhuizen of een andere baan te vinden.

Pesterijen op het werk

Pesterijen op het werk komen net zo vaak voor als op school. Ook op het werk kunnen pesterijen veel verschillende vormen aannemen, van racisme tot seksuele intimidatie. Gewoonlijk is daarbij sprake van machtsmisbruik. 

Pesterijen vinden een goede voedingsbodem in een werkomgeving waar de onderlinge concurrentie groot is. En waar de mensen bang zijn hun positie te verliezen. Andere factoren die pesterijen in de hand kunnen werken zijn veranderingen in de organisatie, bezuinigingen, nieuwe technieken en druk vanuit de markt. 

Hier volgen tips om met pesterijen om te gaan.

 • Mensen die goed presteren, hebben geen behoefte om een ander te pesten. Mensen die niet goed presteren, hebben die neiging wel.
 • Probeer kleinerende opmerkingen te negeren.
 • Toets alle kritiek, beweringen en negatieve commentaren van de treiteraar aan de feiten. Maak er een dossier van aan. Bespreek dit met de leidinggevende.
 • Veel ondernemingen hebben beleid om pesterijen tegen te gaan. Zorg ervoor dat dit beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Algemene tips tegen stress op het werk

Hieronder staan enkele tips tegen stress op het werk.

 • Zorg voor een zo prettig mogelijke werkruimte.
 • Neem geregeld een pauze.
 • Controleer of aan alle voorwaarden is voldaan rond gezondheid en veiligheid.
 • Probeer werk niet mee naar huis te nemen. Gebruik vrije tijd om te ontspannen in gezelschap van familie en vrienden.
 • Neem geen alcohol of drugs om te ontspannen.
 • Doe regelmatig aan lichaamsbeweging en zorg voor gezonde voeding. Sla geen maaltijden over.
 • Informeer naar een cursus timemanagement. Er zijn werkgevers die hun werknemers zo'n cursus bieden. Zo kunnen ze beter het hoofd bieden aan moeilijke werksituaties.
 • Bespreek probleem met de leidinggevende en probeer samen een oplossing te vinden.

Training

Er zijn vele trainingen en cursussen rond werkstress. In een werkstresstraining leert u uw eigen risico's te herkennen en aan te pakken. Deze cursussen worden overal in Nederland gegeven en hebben meestal snel resultaat. Vrijwel elke preventieafdeling van de geestelijke gezondheidszorg instellingen (GGZ-instellingen) geeft zo'n training. U kunt zich rechtstreeks aanmelden en de kosten zijn minimaal. 

Op de website www.nuevenniet.com van het Fonds Psychische Gezondheid kunt u een overzicht vinden van trainingen bij u in de buurt. Ook sommige arbodiensten en thuiszorginstellingen bieden cursussen aan.

Hulpmiddelen

Op internet zijn veel hulpmiddelen te vinden waar mensen zelf mee aan de slag kunnen. Het betreft zowel instrumenten en tips op het internet, als verwijzingen naar bijvoorbeeld boeken. Deze informatie is onder andere te vinden op www.abvakabofnv.nl/en www.fnvbondgenoten.nl/ (dossier: werkdruk).

Begeleiding

Bij klachten door werkstress willen mensen daar vaak zelf iets aan doen. Daar kunnen professionele hulp en begeleidende instanties bij helpen. Contact opnemen met de huis- en/of bedrijfsarts kan verstandig zijn. Zij kunnen helpen om de klachten en oorzaken in kaart te brengen. Zij kunnen ook adviseren welke aanpak in welke situatie het beste is.

Meer informatie

Informatie over werkstress 
www.werkenstress.nl 

Ik ben niet meer vooruit te branden, Carlo Mittendorff, ISBN13 9789053526897 

Maak van een mug geen olifant, Richard Carlson, ISBN13 9789021077161

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.