Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Wat is een vertrouwenspersoon?

Aan een vertrouwenspersoon kun je vertrouwelijke zaken vertellen. Hij of zij werkt binnen een bedrijf, school of andere instelling of organisatie. Vaak gaat het om seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of persoonlijke problemen. Het slachtoffer kan de situatie zelf niet oplossen. De vertrouwenspersoon helpt bij de aanpak van het probleem.
Een vertrouwenspersoon moet vertrouwelijk omgaan met het verhaal van het slachtoffer. Dat betekent dat hij het niet verder vertelt.

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

  • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
  • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
  • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon geeft hulp en advies. Hij luistert en geeft aan welke mogelijkheden het slachtoffer heeft.
Eerst zal hij nagaan of de situatie kan worden opgelost door met andere betrokkenen te praten. Zo niet, dan zijn er andere oplossingen mogelijk:

  • Een klachtenprocedure opstarten.
  • Het slachtoffer doorverwijzen naar hulpverlenende instanties.

Als het slachtoffer een klachtenprocedure wil opstarten, kan de vertrouwenspersoon hem vaak ondersteunen. De vertrouwenspersoon doet niets zonder toestemming van het slachtoffer.

Een vertrouwenspersoon geeft ook het management advies over hoe ze zaken als ongewenst gedrag kunnen voorkomen.

Welke bedrijven hebben een vertrouwenspersoon?

Volgens de Arbowet zijn bedrijven verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting, zoals ongewenst gedrag op de werkvloer. Bedrijven moeten daarvoor beleid opstellen. Een vertrouwenspersoon of meerdere vertrouwenspersonen kan onderdeel zijn van dit beleid. Kleine bedrijven kiezen soms voor een externe vertrouwenspersoon.

Wie wordt vertrouwenspersoon?

Het is belangrijk dat slachtoffers zich op hun gemak voelen bij een vertrouwenspersoon. Daarom is het verstandig om iemand aan te stellen die gemakkelijk toegankelijk is voor de werknemers. Als er meer vertrouwenspersonen worden aangesteld, kan er gelet worden op verschillen in geslacht, leeftijd en afkomst van de vertrouwenspersonen. 

Het is erg belangrijk dat een vertrouwenspersoon geen functie in het bedrijf heeft die botst met zijn taken van vertrouwenspersoon, zoals een functie op de personeelsafdeling.

Wanneer ga ik naar een vertrouwenspersoon op mijn werk?

Je kunt naar de vertrouwenspersoon met persoonlijke problemen en als je slachtoffer bent van zaken als seksuele intimidatie, discriminatie, pesten of agressie. Om je verhaal kwijt te kunnen, maar ook als je hulp nodig hebt bij het oplossen van het probleem.

Heeft een vertrouwenspersoon geheimhoudingsplicht?

Vaak staat in het contract van de vertrouwenspersoon dat hij een geheimhoudingsplicht heeft. De vertrouwenspersoon mag dus geen informatie doorgeven zonder toestemming van het slachtoffer. De vertrouwenspersoon onderneemt nooit zelf actie zonder dat het slachtoffer dat goed vindt.

Wat doe ik als mijn bedrijf geen vertrouwenspersoon heeft?

Ga na of je bedrijf op een andere manier kan helpen bij problemen. Als dit niet het geval is, zoek dan een instantie die hulp biedt bij het probleem waar je mee zit.

Meer informatie

Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (beroepsvereniging) 
www.lvvv.nl/ 

Informatie van de SlachtofferWijzer 
www.slachtofferwijzer.nl

Informatie van Stichting Korrelatie 
www.korrelatie.nl/thema-s/ 

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.