Tympanosclerose

Tympanosclerose

Tympanosclerose is een aandoening waarbij het trommelvlies en de celwand van het middenoor steeds harder en stijver wordt als gevolg van de afzetting van een materiaal dat hyaline wordt genoemd. Mettertijd vindt kalkafzetting op deze gebieden plaats, waardoor het trommelvlies hard wordt en de beweeglijkheid afneemt.

Dokter Appke van De Friesland 

Is je eigen huisarts niet direct beschikbaar? Stel je vraag via de app Dokter Appke en krijg snel en deskundig antwoord. 

• Snel én deskundig antwoord op jouw gezondheidsvraag 

• Ook ’s avonds, ‘s weekend én op feestdagen bereikbaar 

• Verzekerden kunnen beeldbellen met een huisarts 

• Altijd een huisarts van Dokter Appke dichtbij.

Download Dokter Appke

Oorzaken

Hoewel nog niet bekend is wat de precieze oorzaak van tympanosclerose is, komt deze aandoening vaak voor in combinatie met chronische ontstekingen in het middenoor en bij perforatie van het trommelvlies. Ook na het plaatsen van buisjes kan – gelukkig zelden – deze “verstijving “ optreden.

Verschijnselen

Wanneer ook de gehoorbotjes betrokken zijn bij het verstijvingsproces, kan gehoorverlies (geleidingsdoofheid) optreden. De belemmering in de overdracht van geluidsgolven van het uitwendige naar het inwendige oor wordt geleidingsdoofheid genoemd.

Diagnose

Bij het bekijken van het trommelvlies door middel van otoscopie worden witte vlekjes waargenomen en bij tympanometrie wordt een verminderde beweeglijkheid van het trommelvlies geconstateerd. Onderzoeken die worden gedaan met behulp van een stemvork, helpen bij het vaststellen van de aanwezigheid en de omvang van geleidingsdoofheid. Daarnaast is een audiogram vereist, de grafische weergave van een onderzoek dat wordt gedaan om de gevoeligheid voor verschillende geluidsfrequenties vast te stellen. Een audiogram helpt het type en de mate van gehoorverlies vast te stellen.

Een CT-scan, die kalkafzettingen helpt opsporen, kan eveneens nodig zijn.

Behandeling

De behandeling van tympanosclerose hangt af van de omvang van de aandoening. Bij bepaalde patiënten kunnen operatieve ingrepen nodig zijn om abnormale afzettingen te verwijderen. Patiënten met tympanosclerose zijn uiteindelijk dikwijls op het gebruik van gehoorapparaten aangewezen.

Complicaties

Wanneer de gehoorbeentjesketen ook is aangedaan, dan kan dit leiden tot een toenemend gehoorverlies.

Meer informatie

Standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap m.b.t. oorontsteking met vochtophoping
nhg.artsennet.nl

Austin, D. F, (1991), Chronic Ear Disease in: Ballenger, John Jacob (editor), Diseases of the Nose, Throat, Ear, Head, & Neck, Lea & Febiger.

Cowan, D. L, (1988), Secretory Otitis Media in; Maran, A. G. D, (editor) Logan Turner’s Diseases of the Nose, Throat and Ear, 10th ed. Butterworth Scientific, Britain.

Roland, P. S, Marple, B. F, Meyerhoff, W. L, (1997), Tympanic Membrane, Middle Ear and Mastoid in; Roland, P. S, Marple, B. F, Meyerhoff, W. L, (eds) Hearing Loss, Thieme Medical Publishers.

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.