Tillen en dragen

Tillen en dragen

Wat is tillen en dragen?

Tillen is het met de handen verplaatsen van een last zonder dat de tiller zich lopend verplaatst. Factoren die een rol spelen bij de belasting van het lichaam door tillen zijn het gewicht van de te tillen last, de beginpositie van de last, de tilafstand, de tilfrequentie en vooral de tilhouding. 
Bij ongunstige tilhoudingen kan het gewicht van de lichaamsdelen (romp/armen) van grotere invloed zijn dan het te tillen gewicht. Ook de afstand van de romp tot de last heeft een grote invloed. Dat betekent dat het tillen van een zeer licht voorwerp in een slechte houding voor het lichaam meer belastend kan zijn dan het tillen van een zware last in een goede werkhouding. 

Dragen is een handeling waarbij iemand een last met de hand vast heeft en deze lopend verplaatst. 
Bij dragen spelen dezelfde factoren een rol als bij tillen, maar er komen nog twee factoren bij: de draagafstand en de draaghoogte een rol. 
Naast belastingsfactoren spelen ook verschillen in belastbaarheid een rol, zoals leeftijd en de mate waarin iemand getraind is.

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

 • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
 • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
 • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

Meetapparatuur en -methoden

Met behulp van bepaalde meetinstrumenten kan het maximaal toelaatbare tilgewicht en draaggewicht worden berekend. Voor bepaling van maximaal toelaatbare draaggewichten kunnen bestaande tabellen gebruikt worden. In deze tabellen kan op basis van draagafstand, draaghoogte en draagfrequentie voor zowel mannen als vrouwen een aanbevolen draaggewicht bepaald worden. Voor eenhandig dragen zijn aparte tabellen beschikbaar. Aan ieder aanbevolen draaggewicht is een factor verbonden. Er zijn namelijk werkomstandigheden denkbaar die het maximale draaggewicht beïnvloeden. Deze factoren zijn:

 • Werkduur; als minder dan 8 uur per dag getild en gedragen wordt, neemt het aanbevolen maximale draaggewicht toe
 • Asymmetrisch dragen; bijvoorbeeld het dragen van brede lasten in smalle gangen waarbij de schouders tijdens het dragen gedraaid zijn
 • Grip
 • Omgevingstemperatuur
 • Beperkte hoofdruimte; hoe meer men met gebogen hoofd loopt, hoe groter de (rug)belasting.

Oplossingen voor til- en draagsituaties:

Organisatorische oplossingen;

 • Andere productiemethoden kiezen
 • Tiltaken afwisselen met andere taken
 • Het productieproces (gedeeltelijk) automatiseren
 • Loopafstand verminderen
 • Transportroutes vrijhouden
 • Parttime werken

Aanpassen product;

 • Goede handgrepen aanbrengen op de tillast
 • Vorm van het product veranderen zodat het beter hanteerbaar is
 • Tilgewicht verlagen zonder de tilfrequentie te verhogen

Aanpassen werkplek;

 • Vooroverbuigen van de romp zoveel mogelijk voorkomen
 • Draaien en zijwaarts buigen van de romp voorkomen (alleen recht vooruit tillen)
 • De aanvoer- en afvoerhoogte verbeteren
 • Instelbare werktafel

Aanpassen handelingen en bewegingen;

 • De last dicht bij het lichaam houden, zodat de horizontale afstand tot de onderrug zo klein mogelijk is
 • Het lichaam symmetrisch belasten
 • De tilfrequentie (aantal keren per minuut) te verlagen, zonder het lastgewicht in gelijk mate te laten toenemen

Hulpmiddelen;

 • Tilhulpmiddelen als balancer, heftafels en kranen inzitten.

Voorlichting;

 • Zware tiltaken uitvoeren met twee personen
 • De juiste tiltechniek aanleren

Meer informatie

Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
http://www.arboportaal.nl 

Informatie van diverse arbodeskundigen 
http://www.arbokennisnet.nl/

Voskamp, P., Peereboom, K.J., Scheijndel van, P.A.M (2007). Handboek ergonomie. Kluwer, Alphen aan den Rijn. 

Kuiper, C. et all (2005). Arbeid en gezondheid. Preventie, behandeling en reintegratie. Een handboek voor paramedici. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. 

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.