Syndroom van Asperger

Syndroom van Asperger

Wat is het syndroom van Asperger?

Het syndroom van Asperger is een ontwikkelingsstoornis. Het valt onder de autismespectrumstoornissen (ASS). Het syndroom van Asperger is een milde vorm van autisme. Mensen met het syndroom van Asperger hebben problemen op 3 gebieden:

 • Communicatie.
 • Sociaal contact.
 • Verbeelding.

Snel de juiste hulp bij depressiviteit of een angststoornis | Mentaal Beter Online

Bij Mentaal Beter Online kun je terecht voor online therapie bij depressieve klachten en angststoornissen. Al het contact met jouw psycholoog word gevoerd in een veilige online omgeving via beeldbellen en chat.

Lees hier meer over Mentaal Beter Online

Mensen met het syndroom van Asperger hebben een gemiddelde of bovengemiddelde intelligentie. Er zijn meer jongens dan meisjes met het syndroom van Asperger. Meestal wordt de diagnose bij kinderen gesteld. Soms wordt de diagnose bij volwassenen gesteld.

Kenmerken syndroom van Asperger

De kenmerken van het syndroom van Asperger wisselen per persoon. Mogelijke kenmerken:

 • Minder goed in communicatie en sociaal contact.
 • Opvallende lichaamstaal: weinig oogcontact, gezichtsuitdrukkingen en gebaren.
 • Eenzijdige gesprekken: iemand heeft niet door dat de gesprekspartner geen interesse meer heeft.
 • De gevoelens van anderen niet zien. Niet gepast kunnen reageren op de gevoelens van anderen.
 • Alleen letterlijke taal begrijpen.
 • Sarcasme en humor niet begrijpen.
 • Moeite met vrienden maken. Mensen met het syndroom van Asperger staan wel open voor vriendschap, maar ze worden vaak afgewezen vanwege hun vreemde gedrag.
 • Ongewone belangstelling voor 1 of 2 onderwerpen.
 • Veel informatie verzamelen over het favoriete onderwerp en daar veel over praten. Maar het gesprek heeft geen duidelijk begin en eind.
 • Deftig praten, weinig intonatie en snel praten. Moeite om toonhoogte en volume aan de omgeving aan te passen.
 • Veel behoefte aan structuur en duidelijkheid. Mensen met Asperger hebben vaak gewoontes en routines.
 • Trage motorische ontwikkeling. Bijvoorbeeld moeite met fietsen of het vangen van een bal.
 • Kinderen met het syndroom van Asperger zijn vaak erg actief.
 • Een gemiddelde tot bovengemiddelde intelligentie.

In de puberteit en jongvolwassenheid hebben mensen met het syndroom van Asperger risico op andere psychische stoornissen: angstgevoelens, depressie, ADHD en obsessieve-compulsieve stoornis.

Verschil met klassiek autisme:

Het syndroom van Asperger verschilt van klassiek autisme. Mensen met het syndroom van Asperger hebben een normale taalontwikkeling en cognitieve ontwikkeling. Ook hebben ze normale zelfhulpvaardigheden. Dat zijn vaardigheden als koken en omgaan met geld.

Oorzaken syndroom van Asperger

De oorzaak van het syndroom van Asperger is niet precies bekend. Mogelijk speelt erfelijkheid een rol.

Diagnose syndroom van Asperger

De psychiater stelt de diagnose. Daarvoor kijkt hij naar een aantal dingen:

 • De medische voorgeschiedenis.
 • Het verhaal van het kind, de verzorgers en leerkrachten.
 • De symptomen.

Daarnaast doet de arts een psychologisch onderzoek. In dit onderzoek let hij op een aantal dingen:

 • Intellectuele functies.
 • Schoolvaardigheden.
 • Spreek- en taalvaardigheden.
 • Motorische vaardigheden.
 • Persoonlijkheid getest.
 • Communicatie.
 • Sociaal begrip en interactie.
 • Stereotiep gedrag en interesses.

Behandeling syndroom van Asperger

Het syndroom van Asperger is niet te genezen. Door een behandeling leren mensen omgaan met hun aandoening. Mogelijke behandelingen zijn:

 • Sociale vaardigheidstraining.
 • Cognitieve gedragstherapie.

Met sociale vaardigheidstraining kunnen mensen hun sociale en communicatieve vaardigheden verbeteren. Er is bijvoorbeeld aandacht voor:

 • Normaal gedrag in sociale situaties.
 • Omgaan en communiceren met andere mensen.
 • Non-verbale communicatie, zoals oogcontact en intonatie.
 • Vrienden maken.

Cognitieve gedragstherapie kan problematisch of star gedrag veranderen. Je leert emoties beter in de hand te houden. Ook krijg je inzicht in de samenhang van gedachten, gevoelens en gedrag.

Prognose

Met de juiste behandeling leren mensen met het syndroom van Asperger hoe ze met hun stoornis kunnen omgaan. En daarnaast hoe ze goed kunnen functioneren op het werk en een zelfstandig leven kunnen leiden. Aanmoediging en steun van familie en vrienden is en blijft heel belangrijk.

Meer informatie

Informatie van Balans, de vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen 
www.balansdigitaal.nl/stoornissen/asperger/ 

Informatie van de Hersenstichting Nederland 
www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/syndroom-van-asperger

Website van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) 
www.autisme.nl/ 

Website van Autisme Centraal 
www.autismecentraal.com/ 

Informatie van het centrum voor autisme Dr. Leo Kannerhuis 
www.leokannerhuis.nl/autisme/wat-autisme

Startpagina autisme 
http://autisme.startpagina.nl/

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.