Ergotherapie

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is een paramedisch beroep dat zich richt op het zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten in de eigen woon-, leef- en werkomgeving. Mensen die als gevolg van een lichamelijke, verstandelijke of psychische aandoening problemen ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen kunnen baat hebben bij ergotherapie.

Ergotherapeuten zijn werkzaam bij:
 • Ziekenhuizen.
 • Revalidatiecentra.
 • Verpleeghuizen.
 • Instellingen voor verstandelijk gehandicapten.
 • Psychiatrische centra.
 • Thuiszorgorganisaties.
 • Revalidatieleveranciers.
 • (Advies)organisaties op het gebied van arbeidsomstandigheden, ergonomie, hulpmiddelen, indicatiestelling voor wonen, zorg en welzijn.
Ergotherapie is een 4-jarige HBO-opleiding. Het is een beschermd beroep, wat betekent dat een ergotherapeut geregistreerd staat in het BIG-register. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van zorgverleners.
Opmerking:

Voor wie is ergotherapie?

Ergotherapie is bedoeld voor mensen die beperkingen ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen in de eigen woon-, leef- of werkomgeving. Deze beperkingen kunnen zowel lichamelijk als geestelijk van aard zijn en het gevolg van ziekte, ongeval, aangeboren of verworven handicap, ontwikkelingsproblemen, ouder worden en/of veranderde belastbaarheid. Ook het voorkómen van problemen (preventie) kan een reden zijn om een ergotherapeut in te schakelen.

Samen met de cliënt onderzoekt de ergotherapeut hoe de leefsituatie en wensen van de cliënt verbeterd kan worden. Door oefening, adviezen en aanpassingen van de omgeving en/of hulpmiddelen wordt met de cliënt toegewerkt naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid en veiligheid op het gebied van zelfzorg, huishouden, wonen, communicatie, verplaatsen, vervoer, werk, school en/of vrijetijdsbesteding.

Enkele voorbeelden van ergotherapiebehandelingen zijn:
 • Advies aan mensen die problemen hebben bij toiletgebruik, douchen of baden. Bijvoorbeeld als gevolg van problemen met staan, gebruik van de arm, hand en/of het evenwicht. Dit advies kan gaan over aanpassingsmogelijkheden van de w.c. en badkamer, zoals een aangepaste w.c.-pot, handgrepen, een zitmogelijkheid in de douche of bij het bad, antislipafwerking van de vloer en/of aangepaste kranen. Ook het geven van instructie en oefening hoe met de voorzieningen om te gaan, hoort bij de behandeling.

 • Advies aan mensen met een verminderde handfunctie, bijvoorbeeld als gevolg van reuma. Dit advies gaat over aangepast bestek, schrijfgerei, hulpmiddelen voor het wassen, kleden en keukenactiviteiten en het leren hiermee op de juiste wijze om te gaan.

 • Begeleiding van ouders van een gehandicapt kind bij het zoeken naar geschikte hulpmiddelen voor vervoer, zoals een aangepaste buggy, rolstoel of aanpassing van de auto. De ergotherapeut kan instructie en oefening geven in til- en transfertechnieken en/of het gebruik van de hulpmiddelen. Ook kan hij advies geven over aangepaste speelmogelijkheden.

 • Begeleiding van mensen met een handicap, een chronische ziekte, specifieke klachten zoals CANS, rondom werkhervatting of het voorkomen van klachten. De ergotherapeut geeft advies en instructie over aangepaste werkmogelijkheden, ergonomische werkwijzen, houdingen en inrichting van de werkplek.
Opmerking:

Procedure

De werkwijze van een ergotherapeut is op hoofdlijnen als volgt:

1. Kennismaken met de cliënt en bespreken welk probleem hij ondervindt en welke doelen hij wil bereiken.

2. Nader onderzoeken wat de oorzaken van het probleem zijn en welke mogelijkheden er zijn om het probleem op te lossen of te verminderen.

3. Samen met de cliënt een plan van aanpak maken. Mogelijke onderdelen in het plan van aanpak:
 • (Opnieuw) leren om de activiteit uit te voeren.
 • Leren de activiteit op een andere manier uit te voeren.
 • De activiteit leren uitvoeren met behulp van hulp, hulpmiddelen of aanpassingen.
4. Evalueren in hoeverre de doelen behaald zijn.

Ergotherapeuten werken nauw samen met revalidatieartsen, specialisten, huisartsen, fysiotherapeuten en logopedisten.
Opmerking:

Vergoeding ergotherapie

Vergoeding
Ergotherapie is opgenomen in de basisverzekering en wordt vergoed met een maximum van 10 uur per jaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht.

Ergotherapiebehandeling in een ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis of andere instelling wordt door de zorgverzekeraar of AWBZ vergoed. Dit geldt ook voor dagbehandeling.

Verwijzing
U kunt altijd een afspraak maken met een ergotherapeut. U hoeft daarvoor niet eerst naar de huisarts. Dat mag wel, maar vanaf 1 januari 2012 is een verwijsbrief niet meer nodig (tenzij uw verzekeraar dat anders omschrijft in zijn polisvoorwaarden).

Adressen van ergotherapiepraktijken
Op de site van de Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie is een actueel adressenbestand te vinden. Per provincie kan gericht worden gezocht naar een ergotherapeut op volgorde van instellingsnaam, op postcode of op plaatsnaam.
Opmerking:

Meer informatie

Website van de Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie
http://ergotherapie.nl/

Overzicht met veel links naar ergotherapeutische onderwerpen
http://ergotherapie.startpagina.nl/

Opmerking: