Schrompelnier

Schrompelnier

Nieratrofie is het kleiner worden, verschrompelen, van de nieren. Als er atrofie optreedt, kunnen de nieren geleidelijk steeds minder goed functioneren. Atrofie kan het gevolg zijn van verscheidene ziekten die schade toebrengen aan de nieren. Het kan ook een aangeboren afwijking zijn.

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

  • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
  • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
  • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

Oorzaken

Schrompelnieren kunnen ontstaan bij een nierafwijking die de nierfunctie aantast. Het nierfunctieverlies is hierbij de oorzaak van het schrompelen van de nieren. Bij aangeboren schrompelnieren echter is het nierfunctieverlies het gevolg van de schrompelnieren.

Nierafwijkingen die de kunnen leiden tot schrompelnieren zijn onder andere pyelonefritis, diabetes, chronische glomerulonefritis, nefrotisch syndroom en sclerose van de nierarterie.

Verschijnselen

De verschijnselen zijn afhankelijk van de nieraandoening die de schrompelnier veroorzaakte. Schrompelnieren gaan gepaard met chronische nierinsufficiëntie.

Diagnose

De gebrekkige nierfunctie wordt aan het licht gebracht door bloed- en urineonderzoek, aangezien daarmee kan worden gemeten hoeveel afbraakproducten van de stofwisseling zich in het bloed hebben opgehoopt en hoeveel er met de urine worden uitgescheiden.

Echografie en computertomografie (CT) helpen de diagnose te bevestigen door de geschrompelde nieren in beeld te brengen. Daarnaast kan een nierbiopsie nodig zijn om te beoordelen hoe ernstig het nierweefsel is beschadigd.

Behandeling

Bij éénzijdige nieratrofie is geen behandeling nodig zolang de andere nier gezond is en normaal functioneert. In het geval van chronische nierinsufficiëntie moet echter dialyse worden toegepast om voldoende afbraakproducten uit het lichaam te verwijderen.

Prognose

Is er sprake van volledige nierinsufficiëntie, dan is niertransplantatie nodig.

Meer informatie

Informatie van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)
www.nvn.nl

Baker, L.R.I. (1999), Renal Disease, in: Kumar, P. and Clark, M. (eds) Clinical Medicine, 4th ed, Harcourt Publishers Limited, Edinburgh, London.

Davison, A.M., Cumming, A.D. and Swainson, C.P. (1999), Diseases of the Kidney and Urinary System, in Haslett, C., Chilvers, E.R.E., Hunter, J.A.A. and Boon, N.A. (eds) Davidson’s Principles and Practice of Medicine, 18th ed, Churchill Livingstone, London.

Frier, B.M., Truswell, A.S., Shepherd, J. et al (1999), Diabetes Mellitus, and Nutritional and Metabolic Disorders, in: Haslett, C., Chilvers, E.R.E., Hunter, J.A.A. and Boon, N.A. (eds) Davidson’s Principles and Practice of Medicine, 18th ed, Churchill Livingstone, London.

Gale, E.A.M. and Anderson, J.V. (1999), Diabetes Mellitus and Other Disorders of Metabolism, in: Kumar, P. and Clark, M. (eds) Clinical Medicine, 4th ed, Harcourt Publishers Limited, Edinburgh, London.