Reintegratie

Reïntegratie

Met reïntegratie wordt de terugkeer naar werk bedoeld. De term reïntegratie kan twee betekenissen hebben: 1. het weer terugkeren in het werk na een langere afwezigheid, bijvoorbeeld vanwege ziekte; 2. het (weer) aan het werk gaan van werkzoekenden. Als er sprake is van een dienstverband hebben zowel werkgever als werknemer verplichtingen, bijvoorbeeld in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Naast de bedrijfsarts en arbodienst kan zo nodig ook een apart reïntegratiebedrijf worden ingeschakeld.

Dokter Appke van De Friesland 

Is je eigen huisarts niet direct beschikbaar? Stel je vraag via de app Dokter Appke en krijg snel en deskundig antwoord. 

• Snel én deskundig antwoord op jouw gezondheidsvraag 

• Ook ’s avonds, ‘s weekend én op feestdagen bereikbaar 

• Verzekerden kunnen beeldbellen met een huisarts 

• Altijd een huisarts van Dokter Appke dichtbij.

Download Dokter Appke

Begeleiding door bedrijfsarts

Als u na langere tijd weer terug gaat naar uw werk, kan de bedrijfsarts zorgen voor begeleiding. Vaak is deze begeleiding van groot belang om een nieuwe uitval te voorkomen. Hij kan erop toezien dat de werkzaamheden niet te snel weer opgepakt worden of in de gaten te houden of aanpassingen in uw werk, als die nodig zijn, ook echt tot stand komen.

Instanties

Bij reïntegratie van werkzoekenden, bieden diverse instanties ondersteuning. Bij werklozen met een uitkering en bij werknemers met een arbeidshandicap zorgt de uitvoeringsinstelling sociale zekerheid hiervoor (UWV). Het UWV kan zelf ondersteuning bieden of een andere organisatie opdracht geven voor de reïntegratiewerkzaamheden. Meer informatie is te vinden op http://www.uwv.nl/ en www.werk.nl.

Centrum voor Werk en Inkomen 
Bij overige werkzoekenden zorgt het Centrum voor Werk en Inkomen voor ondersteuning (http://www.werk.nl). Denk hierbij bijvoorbeeld aan schoolverlaters en aan werkzoekenden met een bijstandsuitkering. 
Bij het CWI zijn onder andere gemeentelijke sociale diensten betrokken. Ook deze kunnen reïntegratiebedrijven inschakelen. 

Op de websites http://www.werk.nl en www.blikopwerk.nl vindt u meer informatie over de instantie waarop u het beste een beroep kunt doen in een bepaalde situatie. 

Arbeidsadviseur

UWV en CWI werken steeds meer samen en worden uiteindelijk één organisatie. Zij kunnen u bijvoorbeeld begeleiding bieden via een arbeidsadviseur. Als u (weer) wil werken en niet goed weet hoe u uw kansen het beste kunt vergroten, kan de arbeidsadviseur u helpen. 
De arbeidsadviseur is niet verbonden aan CWI of een uitkeringsinstantie en werkt geheel onafhankelijk. De arbeidsadviseur is te vinden op verschillende CWI-vestigingen in het land.

Meer informatie

www.werk.nl 
www.blikopwerk.nl
www.borea.nl 

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.