Reflexincontinentie

Reflexincontinentie

Reflexincontinentie is een vorm van urine-incontinentie. Bij reflexincontinentie is er sprake van ongewild urineverlies als gevolg van afwijkingen in het zenuwstelsel die het proces van de urinelozing sturen.

Dokter Appke van De Friesland 

Is je eigen huisarts niet direct beschikbaar? Stel je vraag via de app Dokter Appke en krijg snel en deskundig antwoord. 

• Snel én deskundig antwoord op jouw gezondheidsvraag 

• Ook ’s avonds, ‘s weekend én op feestdagen bereikbaar 

• Verzekerden kunnen beeldbellen met een huisarts 

• Altijd een huisarts van Dokter Appke dichtbij.

Download Dokter Appke

Oorzaken

Reflexincontinentie wordt altijd veroorzaakt door een neurologische aandoening. De neurologische afwijking leidt tot verstoorde reflexen in het ruggenmerg, waardoor de blaasspieren onjuist worden aangestuurd en niet worden geremd.

Neurologische aandoeningen die kunnen leiden tot reflexincontinentie:

  • dwarslaesie
  • CVA (herseninfarct)
  • spina bifida
  • tumoren in het ruggenmerg
  • ziekte van Parkinson
  • MS
  • suikerziekte

Het hoge suikergehalte in het bloed tast ook de bloedvaatjes aan die zuurstof naar de zenuwcellen vervoeren. De zenuwcellen krijgen minder zuurstof en functioneren daardoor onvoldoende.

Symptomen reflexincontinentie

Bij reflexincontinentie verliest iemand meestal urine zonder dat hij van tevoren enige aandrang tot plassen heeft gevoeld. Daarnaast zit er minder urine in de blaas dan wat normaal nodig is om de urinelozing in gang te zetten.

Diagnose

De diagnose reflexincontinentie wordt gesteld aan de hand van de medische voorgeschiedenis, de anamnese (vraaggesprek), een lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek.

De voorgeschiedenis kan aanknopingspunten bieden bij het vaststellen van de oorzaak. Vanuit de anamnese worden de specifieke symptomen duidelijk. Soms is het daarvoor nodig om gedurende één of enkele dagen een dagboek bij te houden. Daarin moeten alle gegevens over vochtinname, urineverlies en activiteiten worden genoteerd.

Tijdens het lichamelijk onderzoek zoekt de arts naar mogelijke andere oorzaken voor de incontinentie. Ook test hij de functie van de bekkenbodemspieren.

Aanvullend beeldvormend onderzoek als computertomografie (CT-scan) en kernspinresonantie (MRI) is vaak nodig om de oorzaak te identificeren en lokaliseren.

Behandeling reflexincontinentie

De behandeling van reflexincontinentie bestaat voornamelijk uit het verminderen van de klachten. Het is meestal niet mogelijk om de oorzaak weg te nemen.

De beste behandeling is meestal het zelf regelmatig met behulp van een katheter legen van de blaas. Soms kan een operatie bij urine-incontinentie uitkomst bieden.

Complicaties

Tot de complicaties van reflexincontinentie behoren vesico-ureterale reflux (terugstroom van urine vanuit de blaas naar de urineleiders) en hydronefrose. Bij dat laatste hoopt vocht zich geleidelijk op in de nieren. Hierdoor neemt de druk in de nieren toe en raken de niercellen beschadigd.

Meer informatie

Anderson, J.T., & Walter, S. (1998), Urodynamic studies of the lower tract. In: Whitfield, H.N., Henry, W.F., Kirby, R.S., & Duckett, J.W. (eds), Textbook of Genitourinary Surgery, 2nd Ed, Blackwell Science, Londen.

Madersbacher, H. (2000), Denervation techniques, BJU international, 85(Suppl. 3), 1-6; discussion 8-9.

Madersbacher, H. (1990), The various types of neurogenic bladder dysfunction: an update of current therapeutic concepts, Paraplegia, 28(4), 217-229.

Perkash, I. (1990), Management of neurogenic dysfunction of the bladder and bowel. In: Kottke, F.J., & Lehmann, J.F. (eds), Krusen’s Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation, 4th Ed, W.B. Saunders Company, Londen.

Steers, W.D., Barrett, D.M., & Wein, A.J. (1996), Voiding dysfunction: Diagnosis, Classification and Management. In: Gillenwater, J.Y., Grayhack, J.T., Howards, S.S., Duckett, J.W. (eds), Adult and Pediatric Urology, Mosby, Londen.

Website van het Nederlands Huisartsen Genootschap
www.thuisarts.nl

Standaard M46 Urine-incontinentie (2006). Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht.
nhg.artsennet.nl/uri/?uri=AMGATE_6059_104_TICH_R180479288476750

Website volledig gewijd aan urine-incontinentie
www.incontinentie.net/

Website van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
www.nvog-documenten.nl/

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.