Persoonlijkheidsstoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen

In geval van persoonlijkheidsstoornissen wijken bepaalde aspecten van de persoonlijkheid af van wat als normaal wordt gezien. Maar het is moeilijk om een definitie te geven van wat normaal is, en wat als abnormaal beschouwd moet worden. Over het algemeen wordt aangenomen dat er sprake is van een stoornis wanneer iemand zelf of zijn omgeving last heeft van zijn afwijkende gedachten, gevoelens en gedragingen. Persoonlijkheidsstoornissen zijn starre en duurzame patronen die frequent en in allerlei verschillende situaties optreden. Iemand met een persoonlijkheidsstoornis beseft vaak niet dat zijn persoonlijkheid afwijkt, maar merkt wel dat er problemen zijn in het dagelijkse leven. Mensen met zo’n stoornis zijn vaak niet flexibel en passen zich moeilijk aan. Hierdoor kunnen ze moeite hebben met hun plaats in de maatschappij.

Snel de juiste hulp bij depressiviteit of een angststoornis | Mentaal Beter Online

Bij Mentaal Beter Online kun je terecht voor online therapie bij depressieve klachten en angststoornissen. Al het contact met jouw psycholoog word gevoerd in een veilige online omgeving via beeldbellen en chat.

Lees hier meer over Mentaal Beter Online

Typen persoonlijkheidsstoornissen

De verschillende typen persoonlijkheidsstoornissen worden onderverdeeld in drie zogenaamde clusters. Cluster A: het vreemde, excentrieke cluster. Hieronder vallen:

  • Paranoïde persoonlijkheidsstoornis.
  • Schizoïde persoonlijkheidsstoornis.
  • Schizotypische persoonlijkheidsstoornis.

Cluster B: het dramatische, emotionele, impulsieve cluster. Hieronder vallen:

  • Antisociale persoonlijkheidsstoornis.
  • Borderlinepersoonlijkheidsstoornis.
  • Theatrale persoonlijkheidsstoornis.
  • Narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Cluster C: het angstige cluster. Hieronder vallen:

  • Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis.
  • Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis.
  • Obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis.

Het kan voorkomen dat er kenmerken van een specifieke persoonlijkheidsstoornis aanwezig zijn, maar dat niet aan alle criteria wordt voldaan om de diagnose te kunnen stellen. Dan is er sprake van een persoonlijkheidsstoornis Niet Anders Omschreven (NAO).

Meer informatie

Informatie van het Trimbos-instituut
www.trimbos.nl

Informatie van het Fonds Psychische Gezondheid
www.psychischegezondheid.nl

Does, W. van der (2004), Scriptum. Zo ben ik nu eenmaal.

(Engelstalige) website van The National Institutes of Health (USA)
www.nlm.nih.gov

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.