Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof

In Nederland hebben werkende ouders recht op ouderschapsverlof. Je moet dit melden bij je werkgever, ten minste 2 maanden voordat je het wilt laten ingaan. Ouderschapsverlof mag je opnemen voor elk kind dat 8 jaar of jonger is, ook als het een adoptiekind, pleegkind of stiefkind is.

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

  • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
  • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
  • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

Duur van het ouderschapsverlof

Het aantal uren ouderschapsverlof dat je kunt opnemen, is 26 maal het aantal uren dat je gemiddeld per week werkt. Iemand die bijvoorbeeld 20 uur per week werkt, heeft recht op 26 x 20 = 520 uur ouderschapsverlof. Iemand kan dan een jaar lang de helft van zijn normale werktijd bij zijn kind zijn. In overleg met de werkgever kan de werknemer er ook voor kiezen om zijn uren ouderschapsverlof anders te verdelen.

Als je een meerling krijgt, heb je voor elk kind recht op ouderschapsverlof. Bij een tweeling kun je dus het dubbele aantal uren opnemen en bij een drieling het driedubbele aantal uren.

Gevolgen van ouderschapsverlof op je inkomen

Ouderschapsverlof is in principe een vorm van onbetaald verlof. De werkgever is dus niet verplicht om deze uren te betalen. Sommige werkgevers betalen de uren toch (gedeeltelijk) uit. De regelingen van de werkgever staan in de CAO en/of in de aanvullende arbeidsvoorwaarden. Hierin staat ook beschreven of je pensioen blijft opbouwen tijdens het ouderschapsverlof.

Daalt je inkomen door het ouderschapsverlof, geef dit dan door aan de Belastingdienst. Mogelijk heb je recht op (meer) heffingskorting en/of (meer) zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag.

Als je salaris door het ouderschapsverlof onder het minimuminkomen komt, kom je soms in aanmerking voor aanvullende bijstand. De gemeente waarin je woont, kan hierover informeren.

Vakantie, ziekte en ontslag bij ouderschapsverlof

De dagen dat je ouderschapsverlof hebt, bouw je geen vakantiedagen op. Je kunt dus minder dagen vakantie opnemen dan je gewend bent.

Als je ziek wordt tijdens het ouderschapsverlof, dan worden alleen de uren betaald die je zou werken. Het ouderschapsverlof loopt door tijdens je ziekte.

Als je werkloos wordt tijdens je ouderschapsverlof, dan stopt het verlof direct. Als je niet langer dan 18 maanden ouderschapsverlof hebt gehad, dan heeft dit geen invloed op de hoogte van je WW-uitkering. Ouderschapsverlof heeft nooit invloed op de hoogte van de WIA-uitkering die iemand krijgt bij arbeidsongeschiktheid.

Weer aan het werk na het ouderschapsverlof

Na het ouderschapsverlof hervat de werknemer weer zijn normale werkweek. Ouderschapsverlof heeft geen gevolgen voor het aantal contracturen.

Meer informatie

Informatie van de Rijksoverheid 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderschapsverlof

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.