Omgaan met conflicten

Omgaan met conflicten

Wat is een conflict?

Een conflict is een onopgeloste tegenstrijdigheid. Iemand doet of laat iets waar een ander last van heeft en daardoor botsen beide partijen met elkaar. Als mensen de oorzaak van een conflict begrijpen en hun eigen aandeel inzien, kunnen zij het gemakkelijker oplossen. De reactie op de ander bepaalt dus hoe het proces van het conflict verder verloopt.

Conflicten worden vaak gezien als iets negatiefs, omdat ze met ruzies geassocieerd worden. Er is ook een reële kans dat conflicten ruzies worden. Maar als je er op een goede manier mee omgaat, kunnen conflicten juist zorgen voor verdieping en kwaliteit in de samenwerking.

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

 • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
 • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
 • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

Soorten conflicten

Er zijn grofweg 3 typen conflicten:

 • Sociaal-emotioneel conflict Bij dit type conflict komt de persoonlijke verhouding in gevaar. Mensen ervaren bij sociaal-emotionele conflicten vaak gevoelens van onbegrip en gebrek aan respect. Daarom is hierbij de manier waarop mensen op elkaar reageren erg belangrijk.
 • Zakelijk conflict Bij dit type conflict gaat het om een zakelijke context. Er is sprake van verschil van inzicht en/of onduidelijkheid rondom de uitvoering van werkzaamheden, doelen, middelen en procedures.
 • Belangenconflict Bij dit type conflict gaat het om schaarste van middelen, zoals geld en ruimte, maar ook om zaken als verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Er zijn dan meer mensen die hetzelfde belang hebben.

Manieren voor omgaan met conflicten

Er zijn verschillende manieren om een conflict aan te pakken. Iedereen heeft een voorkeursstijl. Die is afhankelijk van de eigen persoonlijke eigenschappen, waarden en normen. Hoe meer stijlen je leert beheersen, des te beter je met verschillende conflictsituaties kunt omgaan.

Een voorbeeld: 

Tom werkt als administratief medewerker bij een uitgeverij. Hij is een rustige en gereserveerde man die zijn werk op serieuze wijze doet. Hij is wat terughoudend in gezelschap van zijn collega’s. Zijn collega Wim is juist erg aanwezig, dominant en extravert. Af en toe botst het dan ook tussen de twee. Tijdens een overleg zegt Wim tegen Tom: "Nou, Tom, wanneer zeg jij eens wat? Aan jou hebben we ook niets." Tom kan nu op verschillende manieren reageren: 

 • Vermijden Tom zegt niets terug, staat op en loopt verontwaardigd weg. Hij gaat het conflict niet aan. De onderlinge spanning blijft bestaan.
 • Doordrukken Tom zegt: "Het kan me niet schelen wat jij denkt, Wim. Als ik niets wil zeggen, dan is dat zo!" Hier blijft Tom bij zijn standpunt. Hij laat duidelijk merken dat hij hier niet van zal afwijken.
 • Toegeven Tom zegt: "Je hebt gelijk, Wim. Mijn excuses, ik zal me actiever opstellen." Tom geeft hier zijn eigen ruimte weg en past zich aan de wensen van de ander aan.
 • Compromis Tom zegt: "Nou Wim, als jij wat minder ruimte inneemt, zal ik meer mijn bijdrage leveren." Tom doet Wim een voorstel om tot een oplossing te komen waarbij beiden water bij de wijn doen.
 • Samenwerken Tom zegt: "Wim, ik voel me er niet prettig bij als jij mij zo aanspreekt. Zo voel ik me niet uitgenodigd om aan de discussie mee te doen. Ik wil zaken even laten bezinken voordat ik mijn mening geef. Kan ik daar vanmiddag op terugkomen?" Tom komt op voor zichzelf en zoekt vervolgens een balans tussen zijn eigen belangen en die van Wim met het oog op een betere samenwerking.

Wanneer is welke stijl van conflicthantering geschikt?

De manier waarop je met een ander communiceert, bepaalt hoe effectief je het conflict beheerst. Verschillende situaties kunnen vragen om verschillende stijlen van conflicthantering. Over het algemeen gelden de volgende richtlijnen:

 • Vermijden Bij onbelangrijke zaken. Als je niet de macht hebt. Als je tijd wilt winnen. Als je je emoties wilt laten zakken.
 • Doordrukken Bij impopulaire beslissingen. Bij cruciale zaken. Als je zeker gelijk hebt. In noodgevallen.
 • Toegeven Als je krediet wilt opbouwen. Als je ongelijk hebt. Om de vrede te bewaren. Als je eigen belang niet zo groot is.
 • Compromis Voor een tijdelijke oplossing. Als een redelijke oplossing goed genoeg is. Als de belangen niet groot zijn. Als alle partijen even machtig zijn.
 • Samenwerken Als je commitment nodig hebt. Als elk belang even waardevol is. Als een nieuwe oplossing haalbaar is. Als je vijandschap moet vermijden.

Beter omgaan met conflicten

Met deze tips kun je beter omgaan met conflicten:

 • Ga conflicten niet uit de weg.
 • Toon interesse in het standpunt, de emotie en beleving van de ander door open vragen te stellen.
 • Luister naar de ander en realiseer je dat het belangrijk is om te begrijpen voordat je begrepen wordt.
 • Laat je oordeel los en speel de bal, niet de man.
 • Verplaats je in de ander voordat je boos wordt.
 • Zorg dat je vooraf weet wat je met het aangaan van een conflict wilt bereiken.
 • Trek je zaken niet persoonlijk aan.
 • Denk in termen van de verschillende belangen.
 • Wees je bewust van je sterke kanten en valkuilen bij het omgaan met conflicten.
 • Speel met conflicten, probeer eens nieuw gedrag uit en verras jezelf en je omgeving.
 • Ga bij jezelf na wat het ergste is dat je kan overkomen als je een conflict aangaat en bespreek met iemand anders of dat realistisch is.
 • Zoek samen naar een creatieve oplossing.
 • Maak afspraken.
 • Blijf respectvol.

Meer informatie

Informatie van het Fonds Psychische Gezondheid 
http://www.psychischegezondheid.nl/page/773/omgaan-met-conflicten.html

Lammers, J., Luijcx, E., & Graaf, A. de. Einstein en de kunst van conflictmanagement (SWP, 2010). ISBN13: 9789088500640.

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.