Oligodendroglioom

Oligodendroglioom

Een oligodendroglioom is een zeldzame hersentumor. Hij ontstaat in een speciaal type cellen van de hersenen en het ruggenmerg (oligodendrocyten). Deze cellen produceren het geleidingslaagje dat om zenuwvezels heen zit (myelineschede).

Er zijn twee typen oligodendrogliomen:

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

  • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
  • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
  • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

  • Oligodendrogliomen die weinig kwaadaardig zijn (laaggradige oligodendrogliomen). De tumorcellen lijken sterk op de oorspronkelijke cellen. De tumor groeit meestal langzaam en zaait niet snel uit. De patiënt krijgt er vaak pas laat last van.
  • Oligodendrogliomen die sterk kwaadaardig zijn (hooggradige oligodendrogliomen). Hierbij wijken de tumorcellen sterk af. De tumor groeit snel en zaait ook snel uit. Een andere naam voor deze tumor is anaplastische oligodendrogliomen.

Oorzaak

De oorzaak van oligodendrogliomen is niet bekend. Bij sommige patiënten worden DNA-afwijkingen gevonden. Het lijkt erop dat chemotherapie bij deze mensen goed aanslaat.

Verschijnselen

De verschijnselen zijn afhankelijk van de grootte en de plaats van de tumor.

Mensen met een oligodendroglioom kunnen last krijgen van hoofdpijn, epileptische aanvallen en geheugen- en denkstoornissen. Ook kan het gezichtsvermogen van mensen worden aangetast. Aanvankelijk gaat het vooral om dubbelzien. Het gezichtsvermogen wordt aangetast door een verhoogde druk op de ogen.

Als een oligodendroglioom erg groot is, kunnen mensen een waterhoofd (hydrocefalie) krijgen. Dat komt doordat het hersenvocht niet goed afvloeit.

Bij een bloeding in de tumor krijgen mensen last van uitvalsverschijnselen die doen denken aan een beroerte. Deze verschijnselen kunnen ook geleidelijk ontstaan.

Diagnose

De arts kijkt naar de klachten en doet lichamelijk onderzoek. Als hij denkt dat het om een hersentumor gaat, zoekt de arts met een CT- en MRI-scan naar de tumor. Voor de definitieve diagnose, neemt de arts weefsel van de tumor weg met een biopsie of een operatie. Daarna wordt het weefsel onderzocht onder de microscoop. De diagnose is betrouwbaarder als de arts de cellen ook onderzoekt op DNA-afwijkingen.

Behandeling

Bij een weinig kwaadaardige oligodendroglioom wachten artsen vaak af. Pas als het gezwel groeit, grijpen ze in. Bij een waterhoofd plaatsen artsen een buisje (drain) in het hoofd om overtollig vocht uit de hersenen af te voeren.

Bij een sterk kwaadaardige oligodendroglioom proberen artsen de tumor te verwijderen met een operatie. Het is niet altijd mogelijk om de tumor helemaal te verwijderen. Dan combineren artsen de operatie met bestraling en/of chemotherapie. Chemotherapie werkt bij oligodendrogliomen beter dan bij andere hersentumoren.

Vooruitzichten

Bij een weinig kwaadaardige oligodendroglioom is de levensverwachting gemiddeld 6 tot 10 jaar. Bij een zeer kwaadaardige oligodendroglioom is dat gemiddeld 3 tot 4 jaar. Maar het is belangrijk om te weten dat de levensverwachting per persoon en per situatie verschilt.

Na een behandelde hersentumor kunnen mensen blijvend last hebben van bijvoorbeeld:

  • Moeheid. 
  • Epileptische aanvallen. 
  • Concentratie- en geheugenstoornissen. 
  • Ongeremde emoties. 
  • Gedragsproblemen.

Meer informatie

Informatie over kinderneurologie
www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/tumoren/oligodendroglioom.php

Informatie van de Hersenstichting
www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/hersentumor.html

Informatie van de Stichting Hersentumor
www.hersentumor.nl/gliomen

(Engelse) informatie over oligodendroglioom
http://emedicine.medscape.com/article/1156699-overview

Kros, J.M., (2005), “Het oligodendroglioom: de waarde van histologische en genetische diagnostiek voor het voorspellen van chemotherapiegevoeligheid”, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, vol.149; pp 1379-85.
www.ntvg.nl/publicatie/het-oligodendroglioom-de-waarde-van-histologische-en-genetische-diagnostiek-voor-het-voor/volledig

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.