Obsessiefcompulsieve persoonlijkheidsstoornis

Obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis

Mensen met een obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis willen alles onder controle hebben. Dit geldt zowel voor hun innerlijke leven als hun omgeving. Zij zijn voortdurend bezig alles in het leven ordelijk en foutloos te laten verlopen en besteden buitensporig veel aandacht aan regels en details. Meestal voeren zulke mensen hun dagelijkse routine volkomen emotieloos uit. Ze raken erg van slag als anderen daarin verandering proberen aan te brengen.

Een obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis kan erfelijk zijn. Deze stoornis komt voor bij ongeveer één procent van de bevolking. Meer vrouwen dan mannen lijden eraan. De stoornis begint in de puberteit en komt bij jongvolwassenen tot volle ontwikkeling.

Snel de juiste hulp bij depressiviteit of een angststoornis | Mentaal Beter Online

Bij Mentaal Beter Online kun je terecht voor online therapie bij depressieve klachten en angststoornissen. Al het contact met jouw psycholoog word gevoerd in een veilige online omgeving via beeldbellen en chat.

Lees hier meer over Mentaal Beter Online

Oorzaken

De oorzaak van een obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis is niet precies bekend. Erfelijke factoren in combinatie met omgevingsfactoren, zoals opvoeding en gebeurtenissen, lijken een rol te spelen.

Symptomen

De symptomen van een obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis beginnen in de puberteit zichtbaar te worden. Ze worden ernstiger als patiënten volwassen worden. Vaak gaan de symptomen samen met gevoelens van angst of depressie.

Tot de meest voorkomende symptomen behoren perfectionisme en de hang naar ordelijkheid op alle gebieden. Mensen met een obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis zijn meestal koppig en accepteren geen veranderingen in hun doen en laten. Zowel op het werk als thuis houden zij zich aan een routinepatroon en ze verwachten dat collega’s en gezinsleden hetzelfde patroon aanhouden. Ze zijn overdreven nauwgezet, precies en bedachtzaam.

Mensen met deze stoornis hebben de gewoonte dingen te hamsteren of te verzamelen en geld op te potten. Zij vinden het moeilijk hun gevoelens onder woorden te brengen en geven de voorkeur aan uitgebreide discussies over niet-emotionele onderwerpen. Deze mensen blinken vaak uit in werkzaamheden waarbij geen vergissingen mogen worden gemaakt en foutloos werk een vereiste is. Bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe producten.

Diagnose

De diagnose van een obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis wordt gesteld op grond van een uitgebreid overzicht van de waargenomen symptomen. Gesprekken met familieleden en goede vrienden kunnen bijdragen aan een juiste diagnose.

Behandeling

Een obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis is moeilijk te behandelen. Maar veel voorkomende kenmerken als depressie, angstgevoelens en daarmee gepaard gaande problemen zijn wel te behandelen. Voor de behandeling schrijven artsen meestal antidepressiva of angstremmende middelen voor.

Regelmatige gesprekken met een psychotherapeut of psychiater, deelname aan groepsgesprekken en evaluatie van de stoornis zijn nodig om de problemen succesvol aan te pakken. Tijdens de groepsgesprekken wordt aandacht besteed aan perfectionisme, starheid en intolerantie tegenover fouten. Daarnaast worden mensen geholpen hun problemen onder ogen te zien en te overwinnen door verandering aan te brengen in hun gedachtepatroon en gedrag.

Complicaties

Mensen met een obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis kunnen moeilijkheden ondervinden in hun omgang met mensen, zowel in de privésfeer als op het werk. Omdat zij moeite hebben om hun emoties te uiten, kunnen relatieproblemen ontstaan. In hun werk kunnen zich moeilijkheden voordoen als bijvoorbeeld een deadline moet worden gehaald, omdat ze obsessief naar fouten blijven zoeken. Verder kunnen ze te maken krijgen met periodes van depressie of angst als anderen niet naar hen luisteren of proberen hen te negeren.

Prognose

Een obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis behoort tot de lang aanhoudende, chronische persoonlijkheidsstoornissen. De kenmerken van de stoornis nemen meestal geleidelijk af naarmate de persoon in kwestie de middelbare leeftijd nadert.

Meer informatie

Informatie van de Nederlandse Hersenstichting:
www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/dwangstoornis?gclid=CIyWqJzP6bsCFUFd3god7nAALw

Multidisciplinaire GGZ-richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen (2008)
www.ggzrichtlijnen.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&richtlijn_id=66

Informatie van het Trimbosinstituut
www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/persoonlijkheidsstoornissen

Website voor patiënten en hulpverleners
www.moeilijkemensen.nl/

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.