Middelen om de weeen te remmen

Middelen om de weeën te remmen

Weeënremmende middelen worden meestal toegepast om een dreigende vroeggeboorte uit te stellen. Vroeggeboorte (preterme bevalling) is de geboorte van de baby vóór 37 voldragen zwangerschapsweken (gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie). Er zijn verschillende middelen die gebruikt kunnen worden om de weeën te remmen. Vaak worden weeënremmers gebruikt in combinatie met andere middelen bij een dreigende vroeggeboorte.

Weeënremmende middelen zijn geneesmiddelen die een ontspannend effect hebben op het spierweefsel van de baarmoeder. Ze remmen de samentrekkingen van de baarmoeder tijdens de zwangerschap. Deze stoffen worden ook tocolytica genoemd. De middelen atosiban en nifedipine worden steeds vaker als weeënremmer gebruikt. Atosiban wordt met een infuus toegediend en nifedipine als een smelttablet onder de tong. Middelen uit de groep van de bètamimetica, zoals fenoterol (Partusisten®) worden ook nog vaak gebruikt. Deze middelen worden via een infuus toegediend. Vóór een zwangerschapsduur van 30 weken kan ook een zetpil met indometacine (Indocid®) worden gegeven.

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

  • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
  • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
  • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

Indicatie

Weeënremmers worden meestal alleen gegeven bij een zwangerschapsduur (gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie) tussen de 24 en 33/34 weken. Voor en na deze tijd is het meestal niet zinvol om weeënremmers te geven. Weeënremmende middelen (tocolytica) mogen niet worden gebruikt bij bepaalde aan de zwangerschap gerelateerde aandoeningen. Hiertoe behoren onder meer chorioamnionitis (ontsteking van de vliezen die de foetus omgeven) en overlijden van de foetus. Bij bepaalde aandoeningen, zoals zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie), waarbij de bloeddruk van de moeder in de zwangerschap verhoogd is, mogen tocolytica alleen worden gebruikt wanneer dit absoluut noodzakelijk is. De middelen mogen niet gebruikt worden wanneer de moeder suikerziekte heeft, omdat deze middelen de hoeveelheid suiker in het bloed beïnvloeden. De beslissing hierover is afhankelijk van het oordeel van de behandelend arts.

Werking

Weeënremmers gaan de samentrekkingen van de baarmoeder tegen en hebben een ontspannend effect op de baarmoeder. Wanneer de patiënte deze middelen krijgt toegediend, moeten de vitale functies als polsslag, bloeddruk en bloedglucose voortdurend worden gecontroleerd, om zo vroeg mogelijk eventuele complicaties op te sporen.

Resultaten

Een dreigende vroeggeboorte kan enkele uren tot dagen worden uitgesteld. Deze tijd wordt gebruikt om de omstandigheden voor de geboorte zo optimaal mogelijk te maken. De conditie van het kind wordt verbeterd en de moeder wordt eventueel overgebracht naar een ziekenhuis met een speciale intensive care voor te vroeg geboren kinderen.

Gevolgen

De weeënremmers die de meeste bijwerkingen geven, zijn bètamimetica. Bij de moeder kunnen ze onder andere hartkloppingen, hartbonzen, trillen van handen en voeten, opgejaagd gevoel, hoofdpijn, opvliegers, misselijkheid en braken veroorzaken. Bij de baby gaat de hartslag omhoog. De andere weeënremmers hebben deze bijwerkingen veel minder.

Meer informatie

www.vroeggeboorte.nl
Informatie van Ouders Online

www.geneesmiddelenrepertorium.nl
Informatie van het geneesmiddelenrepertorium

www.fk.cvz.nl/
Informatie van het College voor Zorgverzekeringen

www.nvog.nl
Informatie van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.