Let op! Deze gegevens zijn mogelijk niet meer actueel.

Meningokokken C-vaccinatie

De meningokokkenziekte wordt veroorzaakt door de meningokokkenbacterie (Neisseria meningitidis). Er zijn meerdere groepen van deze meningokokkenbacterie, de meningokok groep C is er één van. De meningokokken uit groep B en C zorgen in Nederland voor de meeste gevallen van meningitis (hersenvliesontsteking). Sinds 2002 is het Meningokokken C-vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma opgenomen. Het meningokokkenvaccin geeft 100% bescherming. Kinderen krijgen het vaccin éénmalig als ze 14 maanden oud zijn. De vaccinatie wordt tegelijk met de eerste BMR-prik gegeven (bof, mazelen en rodehond). Een vaccin tegen de meningokok groep B is nog in ontwikkeling.

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

  • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
  • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
  • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

Besmetting

De meeste bacteriën die meningitis veroorzaken, bevinden zich in de neus- of keelholte. Meningokokken C worden van de ene mens op de andere overgebracht door hoesten, niezen of door direct contact zoals bijvoorbeeld zoenen. Een besmet iemand kan de bacterie enkele weken tot maanden bij zich dragen zonder daar ziek van te worden. In die periode kan hij/ zij wel andere mensen besmetten. De tijd tussen de besmetting en het optreden van de ziekte wordt de incubatieperiode genoemd en bedraagt in dit geval 3 tot 4 dagen.

Verschijnselen

Hoge koorts, hoofdpijn en nekstijfheid zijn bij iedereen ouder dan twee jaar veel voorkomende verschijnselen van meningitis . Nekstijfheid is het verschijnsel dat het hoofd niet of met grote moeite voorover gebogen kan worden (kin naar de borst brengen). Het bewegen van de nek is pijnlijk, evenals het optrekken van de benen. Dit komt omdat er dan rek ontstaat op de vliezen die rondom de hersenen en het ruggenmerg liggen. Andere klachten kunnen zijn: misselijkheid, braken, overgevoeligheid voor licht, verwardheid en slaperigheid.

Bij pasgeborenen en hele jonge kinderen zijn de kenmerkende verschijnselen als koorts, hoofdpijn en stijve nek soms afwezig of moeilijk aantoonbaar. De zuigeling kan sloom of slaperig lijken, prikkelbaar zijn, braken of slecht eten. Zuigelingen kunnen een zogenaamde luierpijn hebben (krijsen bij het wisselen van de luier). Naarmate de ziekte verergert, kunnen bij elke patiënt, ongeacht de leeftijd, epileptische aanvallen optreden.

Bij een infectie veroorzaakt door meningokokken kan bloedvergiftiging (meningokokkensepsis) optreden. Dit is een zeer ernstig ziektebeeld, dat in de loop van enkele uren kan ontstaan, ook zonder dat er verschijnselen van meningitis aanwezig zijn. Kenmerkend voor deze vorm van bloedvergiftiging is een roodpaarse huiduitslag (petechieën). Deze uitslag lijkt in het begin op kleine speldenprikken maar gaat binnen enkele uren over in grote vlekken. Deze uitslag verdwijnt niet bij druk (bijv. met een glas). Dit is een aanwijzing dat dringend medische hulp nodig is.

Bijwerkingen van de vaccinatie

Het meningokokken C-vaccin heeft meestal weinig bijwerkingen . Veruit de meeste kinderen die worden gevaccineerd, ondervinden nauwelijks problemen. Na de vaccinatie kan de injectieplaats enigszins rood, gezwollen en pijnlijk zijn. Leg liever geen natte lappen of ijskompressen op de prikplek. Dat kan zelfs extra klachten veroorzaken. Na 1 tot 2 dagen zijn de klachten vaak weer voorbij.

Soms geeft de meningokokken C-vaccinatie heftige bijwerkingen, zoals hoge koorts met eventueel een koortsstuip. Die zijn goed te onderscheiden van de eventuele bijwerkingen van de BMR-prik, omdat de bijwerkingen van een BMR-vaccinatie meestal pas een week later optreden. Het tegelijkertijd geven van de BMR-prik met de meningokokken C-prik, ieder in een andere arm of been, zorgt niet voor extra of meer ernstige bijwerkingen vergeleken met gescheiden toediening.

Meer informatie

Informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
www.rivm.nl/rvp/rijks_vp/

Informatie van het Nederlands Vaccin Instituut
www.nvi-vaccin.nl/?id=226

www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/