Let op! Deze gegevens zijn mogelijk niet meer actueel.

Darminfectie door E.coli

Darmontsteking (enteritis) als gevolg van E.coli is een infectie van de dunne en de dikke darm door de bacterie Escherichia coli met als gevolg meer of minder ernstige diarree.

E.coli bacteriën zijn normaal in de dikke darm aanwezig en veroorzaken meestal geen ziekten. Enkele soorten E. coli kunnen echter bij de mens darmaandoeningen veroorzaken.

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

  • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
  • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
  • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

Oorzaak

Geïnfecteerde mensen vormen de belangrijkste infectiebron van E. coli. De ziekte wordt overgebracht door water of voedsel dat met rioolwater is verontreinigd. Daardoor komt de aandoening meestal voor in ontwikkelingslanden, waar de afvalverwerking en rioolwaterzuivering gebrekkig zijn. Een slechte persoonlijke hygiëne van geïnfecteerde personen die voedsel of water verwerken, leidt eveneens tot verspreiding van de ziekte. Behalve via deze routes, kan E. coli zich verspreiden door het eten van vleesproducten die niet voldoende zijn verhit en door het drinken van ongepasteuriseerde melkproducten. Deze bacteriën kunnen namelijk ook bij vee voorkomen. Aanvallen van darmontsteking als gevolg van E. coli doen zich het meest in de warme of vochtige seizoenen voor.

Verschijnselen

De verschijnselen van darmontsteking als gevolg van E. coli zijn onder meer: diarree (die in ernst kan variëren), buikkrampen en koorts, soms misselijkheid, braken en gebrek aan eetlust.

Diagnose

Als ondersteuning van de diagnose kan een kweek van de bacterie worden gemaakt.

Behandeling

Doordat de meeste vormen van darmontsteking als gevolg van E. coli vanzelf genezen, bestaat de behandeling voornamelijk uit het aanvullen van het water en de zouten die bij de diarree en het braken verloren zijn gegaan. Antibiotica zijn zelden nodig.

Meer informatie

Informatie over E.coli van het RIVM
www.rivm.nl