Medicijnen bij hoge bloeddruk

Medicijnen bij hoge bloeddruk

Een hoge bloeddruk is geen ziekte. Maar een aanhoudende hoge bloeddruk is één van de risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziektes. Behandeling van een hoge bloeddruk is een van de manieren om hart- en vaatziektes te voorkomen.

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

 • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
 • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
 • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

Behandeling van een hoge bloeddruk

Soms zijn medicijnen niet nodig en is aanpassing van de leefstijl voldoende om de bloeddruk te verlagen. Afvallen bijvoorbeeld kan de bloeddruk al aanzienlijk omlaag brengen.

Is het wel nodig om medicijnen te nemen, dan zijn verschillende medicijnen beschikbaar. Deze bloeddrukverlagende medicijnen worden ook wel antihypertensiva genoemd.

Soorten bloeddrukverlagende medicijnen

De arts kan een keuze maken uit verschillende bloeddrukverlagende medicijnen:

 • Plastabletten.
 • B├Ętablokkers.
 • ACE-remmers.
 • Angiotensine II-blokkers.
 • Calciumblokkers.
 • Alfablokkers.
 • Middelen die op de hersenen inwerken (centraal werkende middelen).

Werking van bloeddrukverlagers

Om de bloeddruk op peil te houden, heeft het lichaam verschillende regelsystemen. De bloeddruk stijgt als het hart een grote hoeveelheid bloed rondpompt. Of als de bloedstroom veel weerstand ondervindt in de bloedvaten. Antihypertensiva verlagen de bloeddruk dan ook door:

 • vermindering van het bloedvolume.
 • verwijding van de bloedvaten.

De medicijnen werken allemaal op een andere manier in op de verschillende regelsystemen.

Welke medicijnen?

De arts maakt een afweging welk medicijn het meest geschikt is. Dat gebeurt op grond van:

 • de hoogte van de bloeddruk.
 • leeftijd.
 • gewicht.
 • bijkomende aandoeningen (bijvoorbeeld diabetes, hartaandoeningen, nierschade).
 • andere geneesmiddelen die gebruikt worden.
 • bijwerkingen.

Bij de meeste mensen is een plastablet of een b├Ętablokker de eerste keus. Soms is een combinatie van medicijnen nodig om de bloeddruk omlaag te krijgen. Als de bloeddruk een jaar goed onder controle is, kan worden geprobeerd om de medicijninname af te bouwen.

Meer informatie

Informatie van de Hartstichting
www.hartstichting.nl/hart_en_vaten/behandeling/medicijn_behandeling/

Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement (2011)
www.diliguide.nl/document/323/cardiovasculair-risicomanagement.html

Website Farmacotherapeutisch Kompas
www.fk.cvz.nl/

Meldpunt voor bijwerkingen van geneesmiddelen
www.meldpuntmedicijnen.nl/

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.