Medicijnen bij hartritmestoornissen

Medicijnen bij hartritmestoornissen

Er zijn verschillende soorten hartritmestoornissen. Sommige zijn onschuldig en hoeven niet behandeld te worden. Daarentegen moet bij andere hartritmestoornissen meteen medisch worden ingegrepen.

Soms worden hartritmestoornissen behandeld met ingrepen zoals een cardioversie, een ablatie of een pacemaker.

Ook kan een arts medicijnen voorschrijven. Deze antiaritmica genezen de ritmestoornis niet. Maar ze kunnen er wel voor zorgen dat aanvallen van ritmestoornissen korter duren of minder vaak voorkomen. De middelen werken op verschillende manieren. Het kan een tijd duren voor het juiste middel en de juiste dosering is gevonden dat bij die specifieke patiënt werkt.

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

  • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
  • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
  • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

Typen antiaritmica

Er bestaan verschillende typen antiaritmica. De keuze voor een bepaald type hangt af van de ritmestoornis, de reactie van de patiënt op het middel en of de patiënt andere aandoeningen heeft. De antiaritmica worden in verschillende klassen ingedeeld, afhankelijk van hun effect op de hartspier en de geleiding.

Veel gebruikte antiaritmica zijn amiodaron, flecaïnide, disopyramide, calciumantagonisten en bètablokkers.

Bij het veel voorkomende boezemfibrilleren wordt vaak digoxine gebruikt.

Werking

Antiaritmica veranderen de elektrische prikkelgeleiding in het hart. Hoe ze dat doen, is afhankelijk van het type antiaritmicum. Sommige middelen blokkeren de overbracht van signalen naar het hart, zoals bètablokkers. Andere middelen werken op de geleiding van signalen binnen het hart. Weer andere beïnvloeden de reactie van de hartspier op de signalen, zoals calciumantagonisten.

Bijwerkingen

Veel antiaritmica kunnen juist ook hartritmestoornissen veroorzaken. Daarnaast heeft elk geneesmiddel zijn eigen bijwerkingen. De arts kan daarover adviseren, en ook over de specifieke voorzorgsmaatregelen die hiertegen kunnen worden genomen.

Meer informatie

Informatie van de Hartstichting
www.hartstichting.nl/hart_en_vaten/behandeling/medicijn_behandeling/medicijnen_hartritme/

Website Farmacotherapeutisch Kompas
www.fk.cvz.nl/

Meldpunt voor bijwerkingen van geneesmiddelen
www.meldpuntmedicijnen.nl/

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.