Medicijnen bij ADHD

Medicijnen bij ADHD

ADHD komt steeds vaker voor, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Het is een ziekte die te herkennen is aan onder meer hyperactiviteit, snel afgeleid zijn en niet kunnen concentreren, impulsiviteit en prikkelbaarheid. De symptomen van deze aandoeningen kunnen leiden tot veel problemen. Zowel voor het kind als de mensen daaromheen (familie, school). Ook op volwassen leeftijd geeft ADHD veel problemen. Vaak met bijkomende psychiatrische problemen (zoals verslaving).

Snel de juiste hulp bij depressiviteit of een angststoornis | Mentaal Beter Online

Bij Mentaal Beter Online kun je terecht voor online therapie bij depressieve klachten en angststoornissen. Al het contact met jouw psycholoog word gevoerd in een veilige online omgeving via beeldbellen en chat.

Lees hier meer over Mentaal Beter Online

Behandeling

ADHD is niet te genezen. Wel kunnen de symptomen onderdrukt worden. Kinderen en volwassenen kunnen leren ermee om te gaan. De behandeling van ADHD bestaat meestal uit een combinatie van voorlichting, coaching, gedragstherapie, het bieden van structuur en medicijnen. Dit artikel gaat over de medicijnen bij ADHD. De meeste ervaring is opgedaan door kinderen. Maar ook bij volwassenen werken medicijnen goed.

Wel of niet medicijnen gebruiken
Het is niet gemakkelijk om te besluiten om wel of niet medicijnen te gebruiken. De negatieve effecten van ADHD zijn vaak ernstiger dan de medicijnbijwerkingen. En soms blijkt dat medicatie zo goed werkt dat wanhopige families weer kwaliteit van leven ervaren. Hoe lang medicijnen moeten worden geslikt, is vooraf niet duidelijk. Vaak is de afspraak om één keer per jaar te proberen de medicijnen te stoppen. Sommige kinderen zullen levenslang medicatie moeten nemen om goed te kunnen functioneren. 

Soorten medicijnen

Er zijn enkele soorten medicijnen in Nederland ter beschikking:

  • Stimulerende middelen: methylfenidaat (1e keus) en dexamfetamine.
  • Atomoxetine: hiermee is veel minder ervaring. Het middel wordt gebruikt als stimulerende middelen niet worden verdragen. Of als stimulerende middelen teveel risico met zich meebrengen.
  • Er zijn middelen die soms worden voorgeschreven. Maar ze zijn in Nederland niet geregistreerd voor de behandeling van ADHD. Zoals clonidine en bupropion.

Werking stimulerende middelen

Stimulerende middelen werken op de hersenen. Ze verbeteren de alertheid, motivatie en stemming en geven energie. Bij ADHD verminderen ze de belangrijkste symptomen. Een tablet werkt maar kort. De symptomen keren na een uur of vier weer terug. Daarom is het advies om medicijnen meerdere keren per dag in te nemen. Als alternatief zijn er speciale medicijnen. Ze geven langzaam het medicijn vrij (slow release-preparaten). Daarom hoeven ze maar één keer per dag te worden ingenomen.

Methylfenidaat valt onder de Opiumwet. Voor die medicijnen gelden speciale regels, bijvoorbeeld bij het meenemen van geneesmiddelen naar het buitenland. Als methylfenidaat gesnoven of gespoten wordt, is het een verslavend middel. Maar dat geldt niet voor de medicijnen die voorgeschreven worden bij ADHD. 

Bijwerkingen van stimulerende medicijnen

De meest voorkomende bijwerkingen van stimulantia zijn:

  • verlies van eetlust, misselijkheid.
  • hoofdpijn.
  • duizeligheid.
  • slaapproblemen en groeiproblemen. Daarom moet de groeicurve van het kind goed in de gaten worden gehouden.
  • onrust en agitatie, soms ook omdat het medicijn is uitgewerkt (zogenaamd reboundfenomeen).
  • tics.

Meer informatie

Hier kunt u bijwerkingen van geneesmiddelen melden
www.meldpuntmedicijnen.nl/

Steunpunt ADHD van Balans (Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, zoals ADHD, dyslexie en PDD-NOS)
www.steunpuntadhd.nl/

Informatie over ADHD bij volwassenen
www.psyq.nl/Programma/Kenniscentrum-ADHD-bij-volwassenen

Folders van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
www.nvvp.net/publicaties/folders/

Trimbos (2006) Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van ADHD bij
kinderen en jeugdigen
www.ggzrichtlijnen.nl

Informatie van het KNMP over de Opiumwet
www.knmp.nl/organisatie-regelgeving/wet-en-regelgeving/opiumwet

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.