Let op! Deze gegevens zijn mogelijk niet meer actueel.

Logopedie

Logopedisten behandelen mensen die problemen hebben met hun stem, spraak, taal, slikken of gehoor. Logopedisten hebben een grondige kennis over de lichamelijke oorzaken van de problemen van patiënten. Ze helpen patiënten bij:

 • Het overbrengen van informatie.
 • Spraak en uitspraak.
 • Structuur en de ontwikkeling van taal.
 • Horen en gehoorstoornissen.
 • Ontwikkelingspsychologie.

Indicaties

Logopedie kan worden toegepast bij volwassenen en kinderen die problemen hebben met hun stem, spraak, taal, slikken of gehoor. Logopedie kan onder andere zinvol zijn bij de volgende problemen.

Stemproblemen
Logopedie kan zinvol zijn bij de volgende stemproblemen:

 • Heesheid, schorheid.
 • Keelpijn door verkeerd stemgebruik
 • Stemproblemen bij hyperventilatie.
 • Stemproblemen bij een aandoening aan de luchtwegen, bijvoorbeeld astma of COPD
 • Stemproblemen bij kanker.

Spraakproblemen
Logopedie kan zinvol zijn bij de volgende spraakproblemen:

 • Slissen
 • Stotteren.
 • Vertraagde spraakontwikkeling
 • Spraakproblemen door beschadiging van het zenuwstelsel, bijvoorbeeld door een beroerte of een verlamming.

Taalproblemen
Logopedie kan zinvol zijn bij de volgende taalproblemen:

 • Afasie : problemen met het verwerken en uiten van taal. Deze problemen kunnen onder andere ontstaan na een beroerte.
 • Dyslexie : moeite met lezen en/of spellen.
 • Dementie

Slikproblemen
Logopedie kan zinvol zijn bij de volgende slikproblemen:

 • Problemen bij de ontwikkeling van eten en/of drinken, bijvoorbeeld kinderen die weigeren te drinken of te eten. Ook kinderen met het syndroom van Down kunnen door slappe mondspieren moeite hebben met eten en drinken.
 • Slikproblemen na een beroerte
 • Slikproblemen door een aandoening die de spierfunctie kan aantasten, bijvoorbeeld MS of ALS
 • Slikproblemen bij dementie , bijvoorbeeld wanneer iemand niet meer wil eten of niet meer weet hoe hij moet eten en slikken.

Hoorproblemen
Logopedie kan zinvol zijn bij de volgende hoorproblemen

Chat met een verpleegkundige

Twijfels of u naar de dokter moet? Of hebt u een korte vraag over uw gezondheid? Chat direct met een verpleegkundige via onze app.

 • Gezondheidsadvies via chat
 • Start een chat en stel meteen uw vraag
 • Stuur een foto mee van uw klacht
 • Uw gegevens zijn veilig en blijven vertrouwelijk
 • 7 dagen per week bereikbaar (ook 's avonds)
 • Bekijk een overzicht van al uw gesprekken

 

App de verpleegkundige

Behandeling

De behandeling begint met het in kaart brengen van het probleem. Indien nodig verwijst de logopedist de patiënt door naar andere hulpverleners, zoals een kinderarts, KNO-arts of het audiologisch centrum. Als de oorzaken en gevolgen van het probleem duidelijk zijn, begint de behandeling.

Visuele en verbale hulpmiddelen
De logopedist kan verschillende technieken gebruiken om de problemen van de patiënt te verminderen. Met behulp van visuele hulpmiddelen zoals afbeeldingen en verbale hulpmiddelen zoals het afmaken van zinnen, kan de patiënt problemen met de taal omzeilen of compenseren. Bij de techniek 'stimulatie en facilitatie', leert de patiënt betekenisvolle woorden te vormen doordat de logopedist hem de juiste input en stimulans geeft.

Melodische intonatietherapie
Bij melodische intonatietherapie zingt de logopedist enkele woorden of korte zinnen. Tegelijkertijd klopt de logopedist op de arm van de patiënt. Zo kan de patiënt het gezongen woord of de zin beter onthouden.

Technieken bij afasie en gehoorstoornissen
Communicatietechnieken zonder woorden, zoals pantomime en visuele handelingen, worden gebruikt bij patiënten met afasie die niet kunnen spreken of gesproken woorden niet begrijpen. Mensen met gehoorstoornissen kunnen soms een cochleair implantaat als hulpmiddel gebruiken. De logopedist begeleidt bij het wennen aan en omgaan met dit elektronische apparaatje dat in de schedel geïmplanteerd wordt. Bij kinderen vinden de oefeningen plaats in spelvorm.

De behandeling is het meest effectief wanneer de patiënt de technieken oefent, ook buiten de behandelingen om. De duur en de intensiteit van de behandeling is afhankelijk van de oorzaak en de vorderingen die de patiënt maakt.

Resultaten

De resultaten die met logopedie behaald worden, zijn afhankelijk van de oorzaak. Soms kan logopedie het probleem verhelpen, bijvoorbeeld bij slissen.

Als het probleem niet verholpen kan worden, kan logopedie het ongemak verminderen. Patiënten leren hun klachten te verminderen, bijvoorbeeld door te leren liplezen bij slechthorendheid of betere ademhaling en stemgebruik bij ziektes van de ademhalingswegen.

Effectievere communicatie met anderen leidt bij de meeste patiënten tot een betere kwaliteit van leven en een verhoogd gevoel van eigenwaarde.

Meer informatie

Informatie van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
www.logopedie.nl/

Informatie van de Nederlandse Federatie Stotteren
www.stotteren.nl/

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.