Let op! Deze gegevens zijn mogelijk niet meer actueel.

Begeleiding door een lactatiekundige

Wanneer je problemen met of vragen over borstvoeding hebt, dan kun je daarmee terecht bij een lactatiekundige. Zij zijn speciaal opgeleid om je hiermee te helpen en te begeleiden.

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

 • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
 • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
 • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

Wat is een lactatiekundige?

Een lactatiekundige is een professioneel opgeleide borstvoedingsspecialist. Ze bestudeert het proces en de praktijk van borstvoeding. Hiervoor maakt ze gebruik van relevante kennis van de menselijke lactatie, maar ook van kennis binnen andere terreinen zoals anatomie, fysiologie, immunologie, voedingsleer en gedragwetenschappen. Ook volgt een lactatiekundige scholingen om haar kennis op peil te houden De opleiding van 1 jaar wordt onder andere verzorgd door de Hogeschool van Utrecht en wordt afgesloten met een internationaal erkend examen. Het behalen van het diploma geeft het recht de titel ‘Lactatiekundige IBCLC’ (International Board Certified Lactation Consultants) te voeren. Lactatiekundigen dienen zich na vijf jaar te recertificeren op grond van bijscholingspunten. Iedere tien jaar moeten ze opnieuw examen doen om deze titel te mogen behouden.

Wanneer schakel je een lactatiekundige in?

Je kunt als ouder altijd contact opnemen met een lactatiekundige als je vragen of problemen tegenkomt bij de borstvoeding. Soms loopt het geven van borstvoeding niet zoals je je dat voor de bevalling had voorgesteld, of is het voeden vervelend of pijnlijk. Gelukkig zijn de meeste problemen goed op te lossen, zeker wanneer op tijd actie wordt ondernomen. Een lactatiekundige kan daarbij helpen.
Mogelijke redenen waarom ouders een lactatiekundige raadplegen, zijn:

 • Voorlichting en advies
 • Aanlegproblemen
 • Het weigeren van de borst of de fles
 • Pijnklachten tijdens borstvoeding
 • Kolfadviezen
 • Het combineren van borstvoeding en werk
 • (Terugkerende) borstontsteking
 • Borstvoeding geven aan meer dan één kind
 • Onrust tijdens of na het drinken
 • Onvoldoende melkproductie en/of onvoldoende groei van de baby
 • Overproductie
 • Borstvoeding na een borstoperatie
 • Borstvoeding en medicijngebruik van de moeder
 • Borstvoeding bij vroeggeboorte
 • Borstvoeding bij ziekte of handicap van moeder en/of kind
 • Opnieuw beginnen met borstvoeding (relacteren)

Hoe kun je een lactatiekundige bereiken?

Via mail of telefoon
Dit is heel geschikt voor vragen over bijvoorbeeld afkolven en/of bewaren van de moedermelk. Maar heb je aanlegproblemen, dan kan de lactatiekundige je niet telefonisch helpen en is het beter om een afspraak te maken.
Via een consult
De lactatiekundige komt in dit geval bij je thuis. Hier houdt ze een intakegesprek, waarbij alles wat belangrijk is voor de borstvoeding opgeschreven wordt. Ze doet een borstonderzoek en onderzoekt je baby. Dan kijkt ze hoe de borstvoeding gaat. Aan de hand van alle gegevens maken jullie samen een behandelplan. Ook wordt besproken wat het vervolgtraject zal zijn. Na het consult word je begeleid tot het probleem naar tevredenheid is opgelost.

Pakket ‘Eerste zorg’
Sommige lactatiekundigen bieden een compleet begeleidingspakket. Dit start al tijdens je zwangerschap. Je hebt dan op verschillende momenten contact met een lactatiekundige.

 • Tijdens je zwangerschap word je in een eerste gesprek geïnformeerd over het geven van borstvoeding.
 • In de kraamtijd, thuis of in het ziekenhuis (het streven is binnen de eerste dagen), neemt de lactatiekundige de stand van zaken met je door en is er alle gelegenheid voor vragen.
 • Vier tot zes weken na de bevalling zien jullie elkaar zo nodig nogmaals.

Daarnaast is er, als dat nodig is, telefonische begeleiding in deze periode. Het grote voordeel van zo'n pakket is dat het heel persoonlijk is. Je kunt alle vragen die jij hebt stellen en je krijgt een antwoord dat is toegespitst op jullie situatie. Vooral wanneer de borstvoeding bij een vorig kindje niet goed verlopen is, zul je veel baat hebben bij een dergelijke voorbereiding. Want borstvoeding is zeker de moeite waard!

Bijscholingen voor zorgverleners

Een lactatiekundige geeft ook bijscholingen aan zorgverleners. Er is en wordt veel onderzoek gedaan naar borstvoeding. Daardoor zijn de inzichten over hoe je met borstvoeding om moet gaan behoorlijk veranderd. Nog niet alle zorgverleners maken gebruik van deze nieuwe inzichten en geven nog vaak tegenstrijdige adviezen aan jonge ouders. Voor hetzelfde probleem wordt zowel oplossing A als Z geadviseerd. Ouders weten dan niet meer wat ze moeten doen en stoppen vaak met het geven van borstvoeding. Om dit probleem te verminderen, bestaat er de mogelijkheid om als organisatie het ‘Certificaat voor borstvoeding’ te behalen. Medewerkers van organisaties die dit traject al hebben doorlopen, hebben meer kennis. Ze kunnen daardoor meer ouders helpen. Ben je op zoek naar gecertificeerde instellingen in je omgeving?
Kijk dan op http://www.zorgvoorborstvoeding.nl/gecertificeerde-instellingen.

Meer informatie

http://www.nvlborstvoeding.nl/
Informatie van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen