Kortdurende psychotische stoornis

Kortdurende psychotische stoornis

Inleiding

Een psychose is een ernstige psychiatrische stoornis. Iemand die psychotisch is, is het contact met de werkelijkheid kwijt. Dit uit zich onder andere in hallucinaties en wanen. 

Een kortdurende psychotische stoornis is een van de vormen van een psychose. Het is ten minste één dag aanwezig, maar duurt korter dan een maand. Deze vorm van psychose komt vaker voor bij jongvolwassen vrouwen. 

Na een psychose treedt altijd herstel op. Mensen zijn na hun ziekte weer hetzelfde als ervoor.

Snel de juiste hulp bij depressiviteit of een angststoornis | Mentaal Beter Online

Bij Mentaal Beter Online kun je terecht voor online therapie bij depressieve klachten en angststoornissen. Al het contact met jouw psycholoog word gevoerd in een veilige online omgeving via beeldbellen en chat.

Lees hier meer over Mentaal Beter Online

Oorzaken

Hoe een kortdurende psychotische stoornis ontstaat, is niet helemaal bekend. Iedereen kan een psychose ontwikkelen. Wetenschappers gaan bij het ontstaan van een psychose uit van enerzijds de kwetsbaarheid die iemand heeft voor het ontwikkelen van een psychose. En anderzijds zijn er prikkels die een psychose kunnen uitlokken, zoals emotionele stress of drugs. 

Een kortdurende psychotische stoornis is vaak een psychose als gevolg van een traumatische gebeurtenis. Er wordt dan ook wel gesproken over een reactieve psychose. 

Bij mensen met een niet-Westerse achtergrond komen vaker kortdurende psychoses voor, ook zonder dat daar ernstige gebeurtenissen aan vooraf gaan.

Symptomen

Kenmerkende symptomen van een psychose:

  • Hallucinaties Hallucineren is iets waarnemen dat er in werkelijkheid niet is. Dit kan een geur zijn, een nare smaak, geluiden, beelden of gevoelens. Iemand kan bijvoorbeeld denken dat er beesten over zijn lichaam kruipen. Een hallucinatie kan eenvoudig zijn, bijvoorbeeld een hard geluid horen. Of complex, zoals allerlei stemmen horen of een heel schouwspel zien.
  • Wanen Wanen zijn denkbeelden die niet stroken met de werkelijkheid. Bijvoorbeeld het waanidee dat iemand in contact staat met een hogere macht of dat hij achtervolgd wordt.
  • Veranderd denken Vaak gaat het denken heel chaotisch en onsamenhangend. Mensen zijn dan voor buitenstaanders niet goed te volgen. Ze springen van de hak op de tak.
  • Chaotisch druk gedrag of juist helemaal niet meer bewegen (katatonie).

Vaak treden deze symptomen op na een periode van grote spanning. Bijvoorbeeld in het geval van een ernstige ziekte, het overlijden van een naast familielid of een goede vriend, seksueel misbruik, een oorlogssituatie of marteling. Ook na een bevalling bestaat de kans dat een vrouw een kortdurende psychose krijgt. Dit wordt kraambedpsychose genoemd.

Diagnose kortdurende psychotische stoornis

De diagnose acute psychotische stoornis wordt gesteld door het gesprek met de patiënt, observatie van zijn gedrag en informatie van zijn naasten. Ook informatie over de voorgeschiedenis is van belang. Dit zijn onderdelen van het psychiatrisch onderzoek.

Behandeling

Een belangrijk deel van de behandeling is het innemen van medicatie (antipsychotica ). Hierdoor verdwijnen de symptomen van een psychose. 

Daarnaast is psychotherapie een deel van de behandeling. Er wordt geprobeerd om de stress te verminderen die tot de psychose heeft geleid. Ook richt de therapie zich op het leren omgaan met de ziekte en het herkennen van symptomen. Daarnaast is begeleiding van de naasten belangrijk.

Prognose kortdurende psychotische stoornis

Een kortdurende psychotische stoornis heeft over het algemeen een gunstig beloop. Als iemand behandeld wordt, gaat het snel beter. De meeste mensen functioneren daarna weer als voorheen. Hoe sneller de behandeling wordt begonnen, des te beter iemand herstelt. 

Soms blijkt een kortdurende psychotische stoornis het eerste teken van schizofrenie. Het herstel is dan veel minder gunstig.

Meer informatie

Informatie van het AMC 
www.amcpsychiatrie-psychose.nl/behandeling_wat_is_een_psychose.htm 

Informatiefolders van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 
www.nvvp.net/publicaties/folders/

Website van Anoiksis (vereniging voor en door mensen met psychosegevoeligheid) 
www.anoiksis.nl/content/anoiksis-vereniging 

Website van Ypsilon (vereniging voor familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose) 
www.ypsilon.org/psychose

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.