Let op! Deze gegevens zijn mogelijk niet meer actueel.

Kijkonderzoek (endoscopie) van de nieren en de urinewegen

Endoscopie is een onderzoek waarbij met behulp van een vezeloptisch instrument (een endoscoop) het inwendige van een orgaan kan worden bekeken. De endsocoop is een staree of flexibele buis met een kleine camera erin. Door het inbrengenvan de endsocoop kunnen organen van binnenuit bekeken worden. Voor wat betreft de nieren en de urinewegen zijn er verschillende kijkonderonderzoeken:

Meer informatie

Carrion, R, and Seigne, J. (2002), “Surgical management of bladder carcinoma”, Cancer Control, July-August, vol.9, no.4, pp.284-92.

Fowler, C. (2000), Investigation of the urinary tract, in: Russell, R.C.G., Williams, N.S. & Bulstrode, C.J.K. (eds), Bailey & Love’s short practice of surgery, 23rd ed, Arnold, London.