Invloed van luchtwegaandoeningen op het sociaal functioneren

Invloed van luchtwegaandoeningen op het sociaal functioneren

Luchtwegaandoeningen kunnen invloed hebben op ons beroep en op onze omgeving. Maar andersom kunnen we ook in bepaalde beroepen en in onze leefomgeving blootgesteld worden aan verschillende gezondheidsrisico’s. De longen, neus en het strottenhoofd kunnen beschadigd raken door het inademen of ruiken van schadelijke stoffen.

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

  • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
  • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
  • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

Oorzaken

De oorzaken van beroepsziekten zijn zeer divers. Ondanks de verplichting van bedrijven om een risico-inventarisatie en -evaluatie te maken, is het inzicht in de arbeidsrisico's vaak nog slecht. De overheid heeft per branche een arboconvenant gemaakt. Hierin staan concrete afspraken voor de preventie van werkgerelateerde gezondheidsschade en verbetering van de arbeidsomstandigheden. Jaarlijks geeft het ministerie van Sociale Zaken de Arbobalans uit. Deze geeft een overzicht van de arbeidsrisico's in verschillende bedrijfstakken.

Symptomen van luchtwegaandoeningen

De longen kunnen worden aangetast door verschillende stoffen. De bekendste voorbeelden zijn asbestose, steenlong (silicose) en stoflong (pneumoconiose). 

Roken verergert longproblemen. Nicotine, het actieve bestanddeel van tabak, is verslavend. Daarom hebben rokers steeds opnieuw nicotine nodig om dezelfde lichamelijke reactie te kunnen ervaren. 

Inademing van bepaalde stoffen tast niet alleen de longen aan, maar kan ook schade veroorzaken aan de neus. Denk hierbij aan luchtverontreinigende stoffen en giftige chemicaliën, zoals zinksulfaat, en stoffen zoals organische oplosmiddelen en formaldehyde. De gevolgen voor de neus lopen uiteen van verminderde reuk tot schade aan het neusslijmvlies. Dit laatste leidt tot pijnlijke, bloedende zweertjes. 

Mensen die het uiterste van hun stem vergen en het strottenhoofd langdurig overbelasten, kunnen problemen krijgen met hun stem. Denk aan zangers, sprekers en leerkrachten. De schade aan het strottenhoofd loopt uiteen van tijdelijke heesheid, plaatselijke ontsteking van het strottenhoofd, zoals knobbeltjes op de stembanden, tot ontsteking van het hele strottenhoofd (chronische laryngitis).

Schadelijke stoffen in tabaksrook

Naast nicotine bevat tabaksrook vele tientallen andere stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. In veel gevallen kunnen ze kanker veroorzaken. Door de schadelijke stoffen in tabaksrook veroorzaakt roken veel ziektes, waaronder longkanker. Naar schatting sterft de helft van de rokers aan een aandoening die met roken te maken heeft. Volgens een andere schatting kost elke gerookte sigaret een roker gemiddeld 7 minuten van zijn leven. 

Bij rokers vermindert de slijmafvoer uit de luchtpijp en longen, terwijl zich teer afzet in de longen. Daardoor kunnen de luchtwegen blijvend ontsteken en kan er schade aan het longweefsel ontstaan. Op de lange termijn krijgen veel rokers last van chronische longziektes (COPD ofwel chronic obstructive pulmonary disease) zoals longemfyseem en chronische bronchitis.

Behandeling van luchtwegaandoeningen

De blootstelling aan een risicosituatie kan worden voorkomen of sterk verminderd door allerlei preventieve maatregelen. Asbest wordt nauwelijks meer toegepast en sommige soorten asbest zijn zelfs verboden. Bovendien worden tegenwoordig bij een (mogelijke) blootstelling aan schadelijke stoffen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt. Momenteel is de blootstelling aan asbest sterk verminderd. Maar tegelijkertijd beginnen nu pas de gevolgen van asbest zichtbaar te worden, zoals mesothelioom (borstvlieskanker). 

Er zijn in Nederland verschillende gespecialiseerde centra die zich bezighouden met diagnostiek, behandeling en begeleiding van beroepsziekten en arbeidsrelevante aandoeningen. Hier kunt u terecht voor vragen en behandeling van werkgerelateerde aandoeningen. 

Omdat roken zo schadelijk is, levert stoppen met roken altijd gezondheidswinst op. Er zijn veel mogelijkheden om hulp te krijgen bij het stoppen met roken.

Meer informatie

Informatie van de rijksoverheid over asbest 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest

Informatie over beroepsziekten 
www.beroepsziekten.nl 

Website van het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen 
www.nkal.nl

Informatie van de polikliniek Mens en Arbeid van het AMC 
www.mensenarbeid.nl

Kenniscentrum op het gebied van tabakspreventie 
www.rokeninfo.nl

Informatie over stoppen met roken 
thuisarts.nl/stoppen-met-roken

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.