Informatiebronnen

Informatiebronnen

De medische informatie die op deze site wordt aangeboden, is afkomstig van de volgende bronnen:

Dokter Appke van De Friesland 

Is je eigen huisarts niet direct beschikbaar? Stel je vraag via de app Dokter Appke en krijg snel en deskundig antwoord. 

• Snel én deskundig antwoord op jouw gezondheidsvraag 

• Ook ’s avonds, ‘s weekend én op feestdagen bereikbaar 

• Verzekerden kunnen beeldbellen met een huisarts 

• Altijd een huisarts van Dokter Appke dichtbij.

Download Dokter Appke

London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM)University of London
Department of Epidemiology and Population Health
49-51 Bedford Square
London WC1B 3DP
www.lshtm.ac.uk

Deze meer dan een eeuw oude, gerenommeerde instelling is bekend op het gebied van de openbare gezondheidszorg en tropische geneeskunde. Zij werkt wereldwijd aan projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidsvoorlichting, in opdracht van onder andere de WHO, de G7 en individuele landen.

Uit de gehele wereld komen studenten naar de LSHTM om onderzoek te verrichten of postdoctorale opleidingen te volgen. LSHTM bezit op grond daarvan een enorme expertise, en staat borg voor een goede kwaliteit.

TWA Medic Info BV heeft een exclusief contract afgesloten met de LSHTM voor het leveren van informatie over gezondheid en ziekten.

Stichting September

De Stichting September is ontwikkelaar en uitgever van zorgboeken over chronische aandoeningen. Deze boeken zijn bedoeld voor patiënten, hun naasten en hulpverleners. Ze bevatten een schat aan informatie, op basis van algemeen aanvaarde informatiebronnen, waaronder richtlijnen en standaarden. De boeken worden door de redacteuren van de Stichting September geschreven en van commentaar voorzien door deskundigen van organisaties die vertrouwen genieten in hun vakgebied. In samenwerking met TWA Medic Info wordt een aantal zorgboeken bewerkt voor het Internet.

Het LCRHet Landelijk Coördinatie Centrum Reizigersadvisering (LCR) is het centrale orgaan in Nederland dat zich bezig houdt met de preventie van ziekte bij reizigers, de zogenaamde reizigersadvisering. Het LCR geeft de landelijke richtlijnen uit met betrekking tot vaccinaties en anti-malariamaatregelen. Het geeft deskundige adviezen aan medici en andere gezondheidszorg medewerkers die met speciale vragen of problemen zitten op het gebied van vaccinaties en malaria. Het LCR adviseert ook de organisaties van reisbureaus en touroperators. De landelijke richtlijnen worden verspreid onder artsen en vaccinerende instellingen.

Rob de Bie

Rob de Bie is klinische epidemioloog, bewegingswetenschapper en fysiotherapeut. Hij is verbonden aan de Capaciteitsgroep Epidemiologie van de Universiteit Maastricht. Hij geeft als universitair hoofddocent onderwijs in (klinische) epidemiologie en evidence based medicine in zowel binnen- als buitenland. Zijn onderzoek richt zich op aandoeningen van het bewegingsapparaat, met nadruk op de paramedische-, revalidatie- en orthopedische geneeskunde. Daarnaast is hij directeur van het Cochrane Rehabilitation and Related Therapies Field, dat zich bezig houdt met het verzamelen en archiveren van wetenschappelijke literatuur op gebied van de paramedische geneeskunde en het schrijven van systematische literatuuroverzichten.

Universiteit van MaastrichtDe Universiteit van Maastricht en TWA gaan gezamenlijk een aantal gezondheidsconcepten verder uitbouwen en zullen binnen het curriculum onderwijsdoelen faciliteren. De faculteit Geneeskunde zal kennis bijdragen aan de informatiedragers van TWA. De informatiedragers van TWA komen beschikbaar voor onderwijsdoelen van de faculteit.

Eveline Helder en Mia Verschaeve

Eveline Helder en Mia Verschaeve zijn beiden werkzaam als logopediste. Zij hebben in hun dagelijkse praktijk veel contact met mensen met afasie en hun omgeving. Er is veel behoefte aan informatie over afasie, op de eerste plaats bij de patiënten, maar ook - en misschien wel meer - bij de omgeving van de patiënt. Via deze site geven Eveline en Mia die informatie. Ze geven informatie over de oorzaken en behandelingsmogelijkheden en communicatiemogelijkheden. Daarnaast gaan ze ook in op de verschillende vormen van afasie, de gevolgen voor de omgeving en geven ze tips en aanwijzingen.

MedWerk - Adri KroonenMedWerk heeft als doel professionals te ondersteunen om de zorg en begeleiding voor mensen met een arbeidsrelevante aandoening te verbeteren. Dat gebeurt o.a. door te zorgen voor een helpdesk, een overzicht van verwijsmogelijkheden en het bevorderen van samenwerking. MedWerk maakt deel uit van het landelijke Kennisnetwerk Gezondheid en Arbeid. Adrie Kroonen, arts, is projectleider van die MedWerk regio Arnhem-Nijmegen-Doetinchem en werkt als inhoudsdeskundige mee aan de rubriek Arbeid en Gezondheid.
Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de vraagafhandeling van de
e-maildeskundige. Bij wijze van proef wordt gebruik gemaakt van de service van een speciale helpdesk van MedWerk voor zorgverleners, zoals huisartsen en bedrijfsartsen. De helpdesk van MedWerk regio Arnhem-Nijmegen-Doetinchem geeft antwoord op de vragen. Zo nodig worden specifieke experts ingeschakeld.

Stichting Consument en VeiligheidStichting Consument en Veiligheid is het kenniscentrum op het gebied van ongevalpreventie in de privésfeer. De missie van de Stichting is de veiligheid in de privésfeer verbeteren. Dat doen ze door risico's in de woon- en leefomgeving beter zichtbaar en beheersbaar te maken. Hiervoor onderzoeken ze ernst, omvang en kosten van ongevallen, ontsluiten wereldwijd kennis over doeltreffend gebleken preventiemaatregelen, adviseren overheden en bedrijfsleven en verzorgen de consumentenvoorlichting voor het thema veiligheid in de privésfeer.

Het ErfocentrumHet Erfocentrum is het Nationale Kennis- en Voorlichtingscentrum Erfelijkheid. Het centrum is er voor iedereen die informatie zoekt of vragen heeft of over erfelijkheid in relatie tot gezondheid en samenleving. Het centrum biedt een schat aan informatie aan over erfelijkheid en aandoeningen waarbij erfelijkheid een rol speelt op www.erfelijkheid.nl en ter voorbereiding op een zwangerschap en over prenatale diagnostiek op www.zwangernu.nl. Informatie op maat wordt verstrekt via de telefonische erfolijn (0900-6655566) en de e-mail erfolijn erfolijn@erfocentrum.nl.
De informatie is samengesteld in samenwerking met medisch specialisten en patiëntenorganisaties en is actueel, betrouwbaar en laagdrempelig.

Gehandicaptensport Nederland

Gehandicaptensport Nederland (voorheen NebasNsg), bestaat uit een aantal organisatieonderdelen, die zich gezamenlijk hard maken voor de gehandicaptensport in Nederland:

  • De Adviesgroep kennis, expertise, advies en opleidingen;
  • De Sportbond ondersteuning lidorganisaties, organisatie van nationale en internationale competities, kampioenschappen, toernooien en uitzendingen;
  • Watersport actieve watersport voor mensen met een handicap op een van de eigen accommodaties;
  • Special Olympics Nederland sportevenementen voor mensen met een verstandelijke handicap

Gehandicaptensport Nederland is tevens verantwoordelijk voor alle classificaties van sporters met een handicap.

Dat verantwoord bewegen voor mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of chronische aandoening nog meer dan voor anderen positieve effecten heeft op gezondheid en welzijn wordt wetenschappelijk onderschreven. Sportvoorlichting is één van de beste manieren om sportparticipatie te stimuleren. Gehandicaptensport Nederland heeft voor verantwoorde sportvoorlichting een beroep gedaan op kennis en ervaring van vele deskundigen uit het werkveld van de sport (voor mensen met een beperking), sportgezondheidszorg en patiënten- en belangenverenigingen van mensen met een beperking.

Eigen produktieTWA Medic Info B.V. produceert ook eigen gezondheidsinformatie. Voor het valideren en leveren van informatie wordt TWA Medic Info B.V. bijgestaan door:

Henk Hoogland, gynaecoloog
Corien Maljaars, diëtist
Hans Roth, huisarts
Jan Slebus, fysiotherapeut
Anke Heijsman, ergotherapeute
Gijsje van Beek-Verbeek, huisarts
Groepspraktijk Nederweert
GGD Hart voor Brabant
Thebe thuiszorg

Bart Brandenburg, huisarts / manager kenniscentrum
Marijke Will, sitemanager / manager internet & E-health

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.