R

 • Reuma en sporten

  Met reuma worden vaak alle chronische aandoeningen van de gewrichten bedoeld. Eigenlijk is het beter om te spreken over reumatische aandoeningen. Dan gaat het over alle pijnlijke aandoeningen van het bewegingsapparaat.

 • Rugklachten

  Rugklachten komen veel voor. Het is de belangrijkste medische oorzaak van werkverzuim. Vrijwel iedereen krijgt weleens rugklachten.

 • Racketsporten

  De 4 racketsporten zijn tennis, badminton, squash en ricochet. Dit zijn over het algemeen snelle sporten. Squash wordt meestal gezien als de snelste racketsport. Bijna alle spiergroepen zijn voortdurend actief bij racketsporten.

 • Rug en houding

  Een goede houding kan rugklachten voorkomen. Deze tekst beschrijft hoe je het best kunt staan, zitten en liggen.

 • Rugpijn met uitstraling

  Bij rugpijn met uitstraling is er niet alleen sprake van pijn in de rug. Er zit ook een uitstralende pijn in de billen en benen. Die pijn kan tot voorbij de knie aanwezig zijn.

 • Reisziekte bij kinderen

  Reisziekte is een verzamelnaam voor zeeziekte, wagenziekte en luchtziekte. Een andere naam is bewegingsziekte. Reisziekte gaat voorbij, maar is wel vervelend. De oorzaak is een stoornis van het evenwichtsorgaan die ontstaat door bewegingen.

 • Reisapotheek

  Wanneer u op reis gaat, neem dan een op uw reis en persoonlijke situatie afgestemde reisapotheek mee. Bereid u goed voor, ook al gaat u maar enkele dagen weg. Tijdens vakanties kunnen zonnebrand, reisziekte en maag- en darmklachten optreden.

 • Ruggenprik

  De hersenen en het ruggenmerg zijn omgeven door een beschermende vloeistof. Deze vloeistof heeft onder meer de functie van stootkussen en zorgt voor afvoer van afvalstoffen en transport van hormonen. Een ruggenprik kan om verschillende redenen worden gedaan.

 • Retroversie van de baarmoeder

  Normaal ligt de baarmoeder iets naar voren (naar de buikzijde van het lichaam) gekanteld. Deze kanteling wordt aangeduid met de term anteversie van de baarmoeder ('ante' betekent 'naar voren gericht' en 'versie' betekent 'kering, kanteling').

 • Regeling van de ademhaling

  De ademhaling wordt geregeld door het ademhalingscentrum. Dit is een netwerk van zenuwcellen in het onderste deel van de hersenen, de zogeheten hersenstam. Het ademhalingscentrum regelt zowel de start van de in- en uitademingsfasen als de overgang van inademing naar uitademing.

 • Respiratoire insufficiëntie

  Respiratoire insufficiëntie (ademhalingsinsufficiëntie) is een ademhaling waarbij de longen onvoldoende werken. Deze kan plotseling ontstaan, bijvoorbeeld bij een verstikking. Wanneer de insufficiëntie steeds iets verergert, wordt dit chronische insufficiëntie genoemd.

 • Resusantagonisme bij een pasgeborene

  Resusantagonisme is een aandoening waarbij de rode bloedcellen van de baby afgebroken worden door de antistoffen (afweerstoffen) van de moeder. De aandoening kan alleen ontstaan bij moeders die resus-D-negatief zijn en die zwanger zijn van een kind dat resus-D-positief is.

 • Reactieve hechtingsstoornis

  Een kind met een reactieve hechtingsstoornis (RHS) kan zich niet op een gezonde manier emotioneel hechten aan mensen in zijn naaste omgeving. Het basisvertrouwen in anderen ontbreekt. Tot in de volwassenheid kunnen alleen oppervlakkige relaties worden aangegaan.

 • Reflexincontinentie

  Reflexincontinentie is een vorm van urine-incontinentie. Bij reflexincontinentie is er sprake van ongewild urineverlies als gevolg van afwijkingen in het zenuwstelsel die het proces van de urinelozing sturen.

 • Roodvonk

  Roodvonk of scarlatina ontstaat door een infectie met bacteriën uit de groep Streptococcus, voornamelijk groep-A-streptokokken. Roodvonk treft voornamelijk kinderen in de schoolgaande leeftijd. Het komt voor bij zowel mannen als vrouwen, overal ter wereld.

 • Rugpijn bij schaatsen en skeeleren

  Rugpijn bij het schaatsen of skeeleren komt vaak voor. Meestal is het onschuldig en heeft de sporter er vooral last van tijdens het schaatsen of skeeleren. De pijn verdwijnt vaak snel als hij niet meer in de typische schaats- of skeelerhouding staat.

 • Reumatoïde artritis (reuma)

  Reumatoïde artritis is het meeste bekende type reumatische aandoening. Deze aandoening wordt gekenmerkt door een ontsteking van verschillende gewrichten.

 • Rectumprolaps

  De endeldarm (rectum) is het onderste deel van de darmen en heeft een opening naar buiten via de anus. Bij een rectumprolaps keert de endeldarm binnenstebuiten en komt via de anus naar buiten. Er wordt ook wel gesproken van een anusprolaps.

 • Rotavirus

  Een infectie met rotavirus veroorzaakt maag- en darmklachten zoals overgeven en ernstige diarree, vaak met uitdroging tot gevolg. Rotavirus is onder jonge kinderen in zowel ontwikkelde als minder ontwikkelde landen zelfs de meest voorkomende oorzaak van deze klachten.

 • Ruminatie

  Ruminatie is het oprispen van voedsel uit de maag, waarna het opnieuw wordt gekauwd en ingeslikt. Het terugkomen van voedsel in de mond kan spontaan gebeuren, maar ook bewust. Soms gaat het gevoel te moeten boeren eraan vooraf.

 • Reïntegratie

  Met reïntegratie wordt de terugkeer naar werk bedoeld. De term reïntegratie kan twee betekenissen hebben: 1. het weer terugkeren in het werk na een langere afwezigheid, bijvoorbeeld vanwege ziekte; 2.

 • Rollen en taken van medici, werkgever en werknemer bij arbeidsverzuim

  In onderstaand overzicht wordt weergegeven welke rol werkgevers, werknemers en medici en paramedici spelen bij arbeidsverzuim. De genoemde rollen zijn over het algemeen afhankelijk van afspraken die tussen de betrokkenen worden gemaakt.

 • Regels rond de arbo

  Overheid geeft voorzet  Werkgevers en werknemers zijn vooral zelf verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid ofwel arbobeleid. De overheid stelt wel doelvoorschriften vast.

 • Terug naar boven