P

 • Werken met passie

  Mensen die werk doen waar ze goed in zijn en gelukkig zijn met hun baan, hebben passie in hun werk. Werken met passie kan een gevoel van bezieling geven. Dat is niet alleen gunstig voor werknemers, maar ook voor werkgevers.

 • Plezier in je werk

  Waardoor komt het, dat je wel of geen plezier hebt in je werk? En wat kun je daar zelf aan doen? Werkplezier hangt bijvoorbeeld af van de inhoud van je werk, van de arbeidsomstandigheden, van collega’s.

 • Soorten protheses

  Soms is een nieuwe heup, knie of schouder de enige oplossing voor de pijn. Er bestaan verschillende soorten protheses. Welke je krijgt, hangt af van de ernst en de plek van de slijtage.

 • Beter presteren, juist dankzij jarenlange ervaring

  Inmiddels weet iedereen dat we allemaal langer zullen moeten doorwerken tot ons pensioen. Dat betekent dat er steeds meer oudere werknemers actief zijn in het arbeidsproces. In de fysiek zware beroepen is dat vaak een lastige opgave.

 • 5 tips om met plezier te werken tot op hoge leeftijd

 • Verzamelpagina Psychische Aandoeningen

  Antidepressiva Benzodiazepinen bij angststoornissen Fobieën Pleinvrees

 • PDD-NOS

  Mensen met PDD-NOS hebben problemen met sociaal contact en communicatie. PDD-NOS is een autismespectrumstoornis (ASS). De andere autismespectrumstoornissen zijn klassiek autisme en het syndroom van Asperger.

 • Probiotica

  Probiotica zijn levende bacteriën die het bacteriële evenwicht in de darm zouden kunnen verbeteren. In je lichaam komen zowel nuttige als schadelijke bacteriën voor. Voor een goede gezondheid is het belangrijk dat deze met elkaar in evenwicht zijn.

 • Chronische pijn en sporten

  Chronische pijn in spieren en/of gewrichten is pijn die lang blijft bestaan. Sporten en bewegen kan een manier zijn om te leren leven met de pijn. Ook groeien de bewegingsmogelijkheden door te sporten.

 • Ziekte van Parkinson

  De ziekte van Parkinson is een chronische hersenaandoening die langzaam erger wordt. De ziekte komt voor bij mannen en bij vrouwen. In Nederland hebben 30.000 tot 40.000 mensen de ziekte van Parkinson.

 • Pesten op het werk

  Systematisch pesten door collega’s heet ook wel ‘mobbing’. De dader kan een collega zijn, maar ook een leidinggevende, klant of iemand anders van binnen of buiten het bedrijf.

 • Gedragsproblemen bij dementie: problemen met eten en drinken

  Ondervoeding is een groot probleem bij dementie. De oorzaken van ondervoeding zijn niet kunnen eten, niet willen eten, en niet meer weten hoe te eten. De oorzaken worden hieronder toegelicht.

 • Persoonlijkheid

  Persoonlijkheid is een moeilijk begrip. Het is de unieke manier waarop iemand denkt, voelt, handelt, omgaat met zichzelf en de wereld. Het heeft te maken met datgene wat elk mens uniek maakt.

 • Trainingswetten en principes

  Een definitie van training is ‘het systematisch oefenen van vaardigheden door het toedienen van trainingsprikkels, met als doel de prestatie te verbeteren.

 • Schizotypische persoonlijkheidsstoornis

  De schizotypische persoonlijkheidsstoornis is een subtype van schizofrenie. Mensen met de schizotypische persoonlijkheidsstoornis hebben geen echt psychiatrisch syndroom, zoals schizofrenie . Maar ze gedragen zich vreemd, zijn vaak in zichzelf gekeerd, reageren mat en hebben milde denkstoornissen.

 • Voeding of een pil?

  Onze voeding is meer dan een optelsom van vitamines en mineralen. Het levert bouwstoffen en energie die nodig zijn voor de opbouw en het herstel van ons lichaam.

 • Poliepen van de baarmoederhals

  Een poliep van de baarmoederhals (cervix) is een bolvormig gezwel op een steel dat aan het oppervlak van de baarmoederhals uitsteekt. Poliepen zijn de meest voorkomende gezwellen van de baarmoederhals.

 • Poliepen in de baarmoeder

  Een poliep is een weefselmassa die naar buiten puilt of uitsteekt boven het normale niveau van een oppervlak. Een poliep is een goedaardige aandoening.

  De baarmoeder (uterus) bestaat uit de fundus en het corpus (lichaam).

 • Psychische aandoeningen met een lichamelijke oorzaak

  De diagnose wordt gesteld op basis van de medische voorgeschiedenis, het verhaal van de patiënt en de verschijnselen. Tevens wordt lichamelijk onderzoek verricht en worden aanvullende onderzoeken uitgevoerd, zoals een psychologische beoordeling en bloedonderzoeken om hormoonconcentraties te bepalen.

 • Normale geelzucht bij pasgeborenen

  Geelzucht bij pasgeborenen (icterus neonatorum) komt vaak voor. Het is eigenlijk een normaal symptoom. Bij meer dan 60 procent van alle pasgeboren baby’s is gele verkleuring te zien. Het ontstaat meestal op de derde tot vijfde dag en neemt daarna langzaam af.

 • Premenstrueel syndroom

  Het premenstrueel syndroom (PMS) is een verzameling van symptomen in de dagen (tot zelfs 2 weken) voor de menstruatie. De symptomen verdwijnen meestal als de menstruatie begint. De meeste vrouwen hebben lichte symptomen, maar sommige vrouw hebben veel klachten.

 • Leukoplakie van de penis

  Bij leukoplakie van de penis ontstaan er grijsachtige of witte vlekjes of vlekken op de penishuid. De vlekken komen meestal voor op de top van de penis, ook wel eikel genoemd.

  Leukoplakie is geen vorm van kanker, maar het leidt wel tot een grotere kans op peniskanker.

 • Afwijkende geelzucht bij pasgeborenen

  Meer dan 60 procent van de pasgeborenen wordt geel na de geboorte. Bij de meeste van hen is er sprake van normale geelzucht. Bij een klein aantal (1 procent) ontstaat afwijkende geelzucht.

 • Functie van het parasympathische zenuwstelsel

  Het parasympathische zenuwstelsel (PZS) is een deel van het autonome zenuwstelsel. De parasympathicus beïnvloedt de organen zodanig dat het lichaam in een toestand van rust en herstel kan komen.
  De invloed van het parasympathische zenuwstelsel brengt reacties teweeg op een groot aantal organen:

 • Percussie van de borstkas

  Percussie is een onderzoek waarmee wordt vastgesteld wat de dichtheid van het onderzochte lichaamsdeel is. Bij percussie wordt geluid opgewekt (denk aan percussie-instrumenten en trommels). Dit geluid wordt beoordeeld.

 • Pleinvrees

  Pleinvrees is een fobie waarbij iemand bang is voor situaties of plaatsen waar het moeilijk is snel hulp te krijgen of te kunnen vluchten. Pleinvrees heet ook wel agorafobie, naar het Griekse woord ‘agora’ (marktplein).

 • Narcistische persoonlijkheidsstoornis

  Iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis vindt zichzelf erg belangrijk of voelt zich boven anderen verheven. Hij verwacht dat iedereen naar hem zal luisteren of zich altijd gedraagt zoals hij dat wil.

 • Pleura-effusie

  De longen zijn bedekt met een veerkrachtig vlies dat het longvlies wordt genoemd. De borstholte is bekleed met het borstvlies. De ruimte tussen het longvlies en het borstvlies heet de pleuraholte. Pleura-effusie is de ophoping van een abnormale hoeveelheid vocht in de pleuraholte.

 • Peritonsillair abces

  Een peritonsillair abces is een infectie rond de keelamandelen (tonsillen) waarbij pus wordt gevormd. Zo’n abces komt het meest voor bij jongvolwassenen tussen de 20 en 40 jaar. Het komt weinig voor bij kinderen.

 • Perforatie van het neustussenschot

  Het neustussenschot is de dunne wand die de neusholte in twee helften verdeelt. Als in deze wand een opening ontstaat, wordt dit een perforatie van het neustussenschot genoemd.

  De meest voorkomende oorzaak van een perforatie van het neustussenschot is een verwonding tijdens een chirurgische ingreep.

 • Pijnstillers voor spieren en skelet

  Pijnstillers (analgetica) zijn geneesmiddelen die pijn verlichten. Ze worden verdeeld in opioïde en niet-opioïde analgetica. De niet-opioïde analgetica worden weer onderverdeeld in de niet-steroïde ontstekingsremmers (‘non-steroidal anti-inflammatory drug’ oftewel NSAID) en niet-opioïde analgetica, zoals paracetamol.

 • Resusantagonisme bij een pasgeborene

  Resusantagonisme is een aandoening waarbij de rode bloedcellen van de baby afgebroken worden door de antistoffen (afweerstoffen) van de moeder. De aandoening kan alleen ontstaan bij moeders die resus-D-negatief zijn en die zwanger zijn van een kind dat resus-D-positief is.

 • Parasomnie

  Parasomnie is ongewoon gedrag of ongewone bewegingen tijdens de slaap. Het lijkt alsof iemand wakker is, maar in werkelijkheid slaapt hij en weet hij niet wat hij doet. Letterlijk betekent parasomnie ‘verkeerde slaap’.

 • Pigmentvlekken

  Pigmentvlekken zijn vlekken op de huid die bestaan uit pigmentvormende cellen, de zogenaamde melanocyten. Pigmentvlekken zijn over het algemeen onschuldige huidvlekken die op het hele lichaam kunnen voorkomen.

 • Obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis

  Mensen met een obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis willen alles onder controle hebben. Dit geldt zowel voor hun innerlijke leven als hun omgeving. Zij zijn voortdurend bezig alles in het leven ordelijk en foutloos te laten verlopen en besteden buitensporig veel aandacht aan regels en details.

 • Antisociale persoonlijkheidsstoornis

  Iemand met een antisociale persoonlijkheidsstoornis gedraagt zich herhaaldelijk agressief. Dit gaat ten koste van regels en rechten van anderen. 3 tot 5 procent van de bevolking heeft deze aandoening.

 • Theatrale persoonlijkheidsstoornis

  Mensen met een theatrale persoonlijkheidsstoornis hebben buitensporige emotionele uitbarstingen. Met hun licht ontvlambare gedrag proberen ze de aandacht te trekken, maar zij zijn zich daar zelf niet altijd van bewust.

 • Borderline persoonlijkheidsstoornis

  Een borderline persoonlijkheidsstoornis is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door zeer onbestendige relaties, snelle stemmingswisselingen, extreme impulsiviteit en een wankel zelfbeeld.

 • Persoonlijkheidsstoornissen

  In geval van persoonlijkheidsstoornissen wijken bepaalde aspecten van de persoonlijkheid af van wat als normaal wordt gezien. Maar het is moeilijk om een definitie te geven van wat normaal is, en wat als abnormaal beschouwd moet worden.

 • Paranoïde persoonlijkheidsstoornis

  Een paranoïde persoonlijkheidsstoornis wordt gekenmerkt door een buitensporig grote achterdocht en wantrouwen tegenover andere mensen. Vaak wordt het doen en laten van anderen als vernederend, boosaardig, dreigend, uitbuitend of misleidend opgevat.

 • Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

  Een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis is een psychische stoornis waarbij iemand zich overmatig afhankelijk opstelt van anderen bij het nemen van beslissingen. Dit geldt ook voor zijn emotionele en lichamelijke behoeften.

 • Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis

  Iemand met een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis kan zich niet vrij bewegen onder de mensen. Hij is altijd bang om te falen en afwijzing en kritiek te krijgen.

  Deze stoornis komt bij ongeveer een half tot één procent van de bevolking voor.

 • Peniskanker

  Peniskanker, ook wel peniscarcinoom genoemd, is een zeldzame aandoening. Het komt jaarlijks voor bij 1 op 100.000 mannen in Nederland. Dit zijn ongeveer 60 tot 80 mannen per jaar die behandeld moeten worden voor peniskanker.

 • Peesruptuur

  Een spier is aan het bot bevestigd via een pees. Bij een peesruptuur is er sprake van een scheur in een pees. Hierdoor treedt functieverlies van het gewricht op.

  Er kan zowel een ruptuur optreden van een pees die nodig is voor het buigen van het gewricht (de buigpees) als van een pees die nodig is voor het strekken van het gewricht (de strekpees).

 • Peescontractuur

  Een pees bestaat uit elastisch weefsel. Het vormt de verbinding tussen een spier en een bot. Bij een peescontractuur wordt elastisch weefsel vervangen door niet-elastisch weefsel. Hierdoor verkort de pees en kan het gewricht minder goed bewegen.

 • Pijn aan het stuitje

  Het staartbeen (stuitje) is het kleine botje aan het einde van de wervelkolom. Staartbeenpijn wordt ook wel coccygodynie genoemd. De stuit bestaat uit vier samengegroeide wervels. De onderkant van de stuit kan gevoeld worden boven de bilspleet.

 • Puberteit bij meisjes

  De puberteit is de periode waarin kinderen uitgroeien tot volwassenen. Ze worden in deze periode geslachtsrijp en ontwikkelen zich ook mentaal tot volwassenen.

  De puberteit begint bij meisjes meestal eerder dan de puberteit bij jongens.

 • Psychose

  Een psychose komt vaak voor. Geschat wordt dat twee procent van de Nederlanders ooit een psychose doormaakt.

 • Puberteit bij jongens

  De puberteit is de periode waarin kinderen uitgroeien tot volwassenen. Ze worden dan geslachtsrijp en ontwikkelen zich mentaal tot volwassenen.

  De puberteit begint bij meisjes meestal eerder dan bij jongens.

 • Pols- en handklachten

  Pols- en handklachten kunnen het gevolg zijn van aandoeningen en blessures. Deze tekst gaat in op de meest voorkomende oorzaken.

 • Gedeelde psychotische stoornis

  Een psychose is een ernstige psychiatrische stoornis. Iemand die psychotisch is, is het contact met de werkelijkheid kwijt. Eén van de vormen van psychose is een gedeelde psychotische stoornis, ook wel een ‘folie à deux’ genoemd.

 • Kortdurende psychotische stoornis

  Een psychose is een ernstige psychiatrische stoornis. Iemand die psychotisch is, is het contact met de werkelijkheid kwijt. Dit uit zich onder andere in hallucinaties en wanen.

 • Aandoeningen van de plexus brachialis

  Er loopt een netwerk van ruggenmergzenuwen (plexus brachialis) tussen de hals en schouder. Daaruit lopen zenuwen van/naar spieren en huid van de schouders, borst, armen en handen. Als deze ruggenmergzenuwen beschadigd, bekneld of verwond raken, kunnen de spieren in dit gebied gedeeltelijk of geheel verlamd raken.

 • Bloed- of plasmadonor en sport

  Veel sporters zijn bloeddonor. Maar veel duursporters zien er vanaf bloed te doneren, omdat ze bang zijn daardoor bloedarmoede te krijgen. In deze tekst wordt uitgelegd waarom bloedarmoede eerder bij duursporters ontstaat, wat daarvan de gevolgen zijn en op welke wijze duursporters toch donor kunnen worden.

 • Peesontsteking

  Pezen zorgen voor de aanhechting van spieren aan de botten. Om een pees zit een soort vlies. In veel gevallen ligt de pees in een peesschede waarin deze soepel kan bewegen. Deze peesschede kan ontstoken raken, wat gepaard kan gaan met een krakend geluid.

 • Peesontstekingen

  Pezen zorgen voor de aanhechting van spieren aan de botten. Om een pees zit een soort vlies. In veel gevallen ligt de pees in een peesschede waarin deze soepel kan bewegen. Deze peesschede kan ontstoken raken, wat gepaard kan gaan met een krakend geluid.

 • Functie van pezen

  Pezen verbinden spieren en botten. De krachten van de spieren brengen ze over op de botten. Die kunnen dan in beweging komen. Sommige pezen liggen in een peesschede, zoals de pezen in de vingers. De schede vermindert de wrijving tussen de pees en de botten.

 • Het prikkelgeleidingssysteem van het hart

  Ons hart klopt met een vaste regelmaat. Het systeem dat het hart aanzet tot regelmatig kloppen heet het prikkelgeleidingssysteem. Het zijn elektrische prikkels. Deze prikkels komen van binnenuit het hart en worden daarna door het hart verder geleid.

 • Angina pectoris

  Het hart is een spier. Net als alle andere spieren heeft het een goede bloedtoevoer nodig voor de aanlevering van zuurstof en voeding. Als er te weinig bloedtoevoer naar het hart is, treedt er pijn op de borst op.

 • Ziekte van Pfeiffer

  De ziekte van Pfeiffer wordt ook wel klierkoorts of mononucleosis infectiosa genoemd. Deze infectie wordt veroorzaakt door het Epstein-Barr-virus (EBV). Naast de ziekte van Pfeiffer kan het Epstein-Barr-virus nog verschillende andere ziektes veroorzaken bij mensen.

 • Letsel van de nervus peroneus

  De kuitbeenzenuw (nervus peroneus of nervus fibularis) is een perifere zenuw die in de knieholte zit. Dankzij deze zenuw kunnen we onze voet opheffen en omhoog draaien. Ook zorgt hij ervoor dat we pijn en warmte onderscheiden met de huid.

 • Kanker van de papil van Vater

  De papil van Vater is een verwijding van de galgang voordat deze uitmondt in de twaalfvingerige darm (duodenum), het eerste gedeelte van de dunne darm. In de papil van Vater worden de afscheidingsproducten van de galblaas en de alvleesklier (pancreas) opgevangen.

 • Alvleeskliercyste (pancreascyste)

  Een cyste is een abnormale holte in het lichaam. Een dergelijke holte is van binnen bedekt met een vlies en kan gevuld zijn met gas, vocht of halfvloeibaar materiaal. Een alvleeskliercyste ontstaat in de alvleesklier (pancreas) .

 • Parenterale voeding

  Parenterale voeding wordt met een slang (katheter) in de bloedbaan gebracht. Als een patiënt op deze manier alle dagelijks benodigde voedingsstoffen binnenkrijgt, heet dat totale parenterale voeding (TPV).

 • Platvoeten

  Platvoeten (pes planus) is een afwijking aan de voeten. Als iemand rechtop staat, zijn de tenen, de bal, de buitenkant van de voet en de hiel in contact met de grond. Dit is te zien aan de afdruk van een blote voet.

 • Postpartum depressie

  Een postpartum depressie (PPD) werd vroeger postnatale depressie genoemd. Ongeveer één op de tien vrouwen krijgt na een bevalling, miskraam of abortus te maken met een postpartum depressie. De klachten kunnen tot zo’n vier maanden na de bevalling beginnen.

 • Manuele placentaverwijdering

  De placenta wordt meestal binnen een uur na de geboorte van je baby geboren. Als het langer duurt of als er een rest van de placenta in de baarmoeder achterblijft, kan het nodig zijn om de placenta in het ziekenhuis manueel te laten verwijderden.

 • Achtergebleven placenta(rest)

  Bij een normale bevalling wordt de placenta ongeveer 20 minuten na de baby geboren. Als de placenta na een uur nog niet geboren is, is er sprake van een achterblijvende placenta (retentio placentae). Het kan ook gebeuren dat het grootste deel van de placenta geboren wordt maar dat er een gedeelte achterblijft; dit wordt een achterblijvende placentarest genoemd.

 • Perianaal abces

  Een abces is een ophoping van pus in een lichaamsholte. Bij een perianaal abces hoopt zich pus op in het weefsel rondom de anus. Een perianaal abces begint meestal als een infectie van de anusklieren, die zich bevinden in het slijmvlies waarmee de anus is bekleed.

 • Kipstoofpotje met paddenstoelen en rozemarijn

  Dit stoofpotje is een creatieve variatie op boeuf bourguignon, maar dan met veel minder vet en calorieën. Kipfilet is mager en rauwe ham bevat veel minder vet dan het traditionele spek. Nog meer voordelen: ook de stooftijd is een stuk korter.

 • Placenta extrachorialis

  Bij een placenta extrachorialis zijn de vliezen niet op de normale plaats vastgehecht aan de placenta (moederkoek). Bij ongeveer 25% van de placenta’s wordt deze afwijking in meer of mindere mate gevonden.

 • Loslatende placenta

  Een loslatende placenta (solutio placentae) is een zeer spoedeisende en voor jou en je baby levensbedreigende zwangerschapscomplicatie. Het kan ontstaan vanaf de 16e week van je zwangerschap tot aan de bevalling.

 • Laagliggende placenta

  Meestal ligt de placenta boven in je baarmoeder. Soms ligt de placenta laag in de baarmoeder (laagliggende placenta). Als de placenta over de uitgang van je baarmoeder ligt, is er sprake van een voorliggende placenta.

 • Pest

  De pest is een infectieziekte waaraan in de Middeleeuwen miljoenen Europeanen zijn gestorven. In woonhuizen en werkplaatsen wemelde het van de besmette ratten en rattenvlooien die de ziekte overbrachten op mensen.

 • Pigmentveranderingen tijdens de zwangerschap

  Eén van de huidveranderingen die tijdens de zwangerschap kunnen optreden, is verandering van het pigment. Dit kan zich uiten in een bruine, verticale lijn op de buik van het schaambeen tot de navel en in een zwangerschapsmasker (melasma).

 • Levensfasen - Puberteit

  De puberteit is de levensfase waarin jongens en meisjes zich tot volwassenen ontwikkelen. Dit is de periode van het twaalfde tot ongeveer het twintigste jaar. Deze fase wordt gekenmerkt door lichamelijke en psychische rijping en eindigt bij het bereiken van de volwassenheid.

 • Levensfasen - Peuter

  De peuterfase is de levensfase van het eerste tot en met het derde jaar. Deze fase wordt gekenmerkt door beginnende onafhankelijkheid wanneer kinderen leren lopen en praten, gaan experimenteren en kennis verzamelen over de wereld om hen heen.

 • Deze pagina is niet beschikbaar

  Op dit moment is deze pagina niet beschikbaar, probeert u het op een later tijdstip nog eens.

  Onze excuses voor het ongemak.

 • Piercings

  Bij een piercing wordt met een naald een gaatje gemaakt in de huid. Daar wordt een metalen ringetje of staafje doorheen gestoken waardoor het gaatje niet dicht kan groeien.

 • Ontsteking van de mondhoeken (perlèche)

  Perlèche (Latijnse naam: cheilitis angularis) is een ontsteking van de mondhoeken, waardoor daar kloofjes ontstaan. Perlèche treedt op bij slecht zittende gebitsprothesen, een infectie door micro-organismen of een tekort aan bepaalde voedingsstoffen.

 • Acute nierbekkenontsteking (acute pyelonefritis)

  De medische term voor een acute nierbekkenontsteking is acute pyelonefritis. Het is een ernstige aandoening met pusvorming als gevolg van een infectie in het nierbekken die zich uitbreidt tot in het nierweefsel.

 • Polycystische nieren

  Bij polycystische nieren vormen zich in één of (meestal) beide nieren vele cysten. Een cyste is een holte met een vloeibare of halfvloeibare inhoud. De grootte van deze holte kan per cyste verschillend zijn.

 • Uitstulping van de plasbuis (urethradivertikel)

  Een urethradivertikel is een abnormale uitstulping van een deel van de urinebuis. Zo’n divertikel ontwikkelt zich in de wand van de urinebuis, bestaat uit vezelachtig weefsel en heeft dezelfde binnenbekleding als de urinebuis.

 • Het peritoneum parietale

  Het buikvlies (peritoneum ) is een dunne weefsellaag aan de binnenkant van de buikwand die alle organen in de buik omgeeft. Het buikvlies bestaat uit twee delen: het peritoneum parietale en het peritoneum viscerale.

 • Passieve immunisatie

  Er zijn twee vormen van immunisatie: actieve en passieve immunisatie.

  Bij passieve immunisatie worden antistoffen toegediend die door andere mensen of dieren zijn geproduceerd; passieve immunisatie biedt onmiddellijke bescherming tegen infecties.

 • Bloedgroepantagonisme van de pasgeborene

  Bloedgroep antagonisme van de pasgeborene is een hemolytische ziekte van de pasgeborene. De ziekte ontstaat wanneer de bloedgroep (A, B, AB of O) van de moeder niet past bij de bloedgroep van de ongeboren baby.

 • Polycytemie

  Polycytemie is een bloedaandoening die wordt gekenmerkt door een abnormale toename van het aantal rode bloedcellen in het bloed. Het betekent 'veel cellen in het bloed'. De meest voorkomende vorm is polycythaemia vera (PV), een afwijking van de bloedvormende cellen in het beenmerg, waardoor er een onbegrensde toename is van zowel het aantal rode bloedcellen als het aantal witte bloedcellen en bloedplaatjes.

 • Perceptiegehoorverlies

  Gehoorverlies is het gedeeltelijke of volledige onvermogen geluid waar te nemen in één of beide oren. Gehoorverlies kan aangeboren zijn of in de loop van het leven optreden. Gehoorverlies door aandoeningen van het slakkenhuis, de gehoorzenuw of zenuwbaan naar de hersenen wordt perceptiegehoorverlies genoemd.

 • Postcoïtale bloedingen en contactbloedingen

  Bloedingen die zich voordoen na geslachtsgemeenschap (coïtus) worden postcoïtale bloedingen genoemd. Met de term contactbloeding worden bloedingen aangeduid die optreden bij het aanraken van de geslachtsorganen.

 • Terug naar boven