P

 • PDD-NOS

  Mensen met PDD-NOS hebben problemen met sociaal contact en communicatie. PDD-NOS is een autismespectrumstoornis (ASS). De andere autismespectrumstoornissen zijn klassiek autisme en het syndroom van Asperger.

 • Probiotica

  Probiotica zijn levende bacteriën die het bacteriële evenwicht in de darm zouden kunnen verbeteren. In je lichaam komen zowel nuttige als schadelijke bacteriën voor. Voor een goede gezondheid is het belangrijk dat deze met elkaar in evenwicht zijn.

 • Pesten op het werk

  Systematisch pesten door collega’s heet ook wel ‘mobbing’. De dader kan een collega zijn, maar ook een leidinggevende, klant of iemand anders van binnen of buiten het bedrijf.

 • Persoonlijkheid

  Persoonlijkheid is een moeilijk begrip. Het is de unieke manier waarop iemand denkt, voelt, handelt, omgaat met zichzelf en de wereld. Het heeft te maken met datgene wat elk mens uniek maakt.

 • Poliepen van de baarmoederhals

  Een poliep van de baarmoederhals (cervix) is een bolvormig gezwel op een steel dat aan het oppervlak van de baarmoederhals uitsteekt. Poliepen zijn de meest voorkomende gezwellen van de baarmoederhals.

 • Poliepen in de baarmoeder

  Een poliep is een weefselmassa die naar buiten puilt of uitsteekt boven het normale niveau van een oppervlak. Een poliep is een goedaardige aandoening.

  De baarmoeder (uterus) bestaat uit de fundus en het corpus (lichaam).

 • Psychische aandoeningen met een lichamelijke oorzaak

  De diagnose wordt gesteld op basis van de medische voorgeschiedenis, het verhaal van de patiënt en de verschijnselen. Tevens wordt lichamelijk onderzoek verricht en worden aanvullende onderzoeken uitgevoerd, zoals een psychologische beoordeling en bloedonderzoeken om hormoonconcentraties te bepalen.

 • Premenstrueel syndroom

  Het premenstrueel syndroom (PMS) is een verzameling van symptomen in de dagen (tot zelfs 2 weken) voor de menstruatie. De symptomen verdwijnen meestal als de menstruatie begint. De meeste vrouwen hebben lichte symptomen, maar sommige vrouw hebben veel klachten.

 • Percussie van de borstkas

  Percussie is een onderzoek waarmee wordt vastgesteld wat de dichtheid van het onderzochte lichaamsdeel is. Bij percussie wordt geluid opgewekt (denk aan percussie-instrumenten en trommels). Dit geluid wordt beoordeeld.

 • Pleinvrees

  Pleinvrees is een fobie waarbij iemand bang is voor situaties of plaatsen waar het moeilijk is snel hulp te krijgen of te kunnen vluchten. Pleinvrees heet ook wel agorafobie, naar het Griekse woord ‘agora’ (marktplein).

 • Peritonsillair abces

  Een peritonsillair abces is een infectie rond de keelamandelen (tonsillen) waarbij pus wordt gevormd. Zo’n abces komt het meest voor bij jongvolwassenen tussen de 20 en 40 jaar. Het komt weinig voor bij kinderen.

 • Pleura-effusie

  De longen zijn bedekt met een veerkrachtig vlies dat het longvlies wordt genoemd. De borstholte is bekleed met het borstvlies. De ruimte tussen het longvlies en het borstvlies heet de pleuraholte. Pleura-effusie is de ophoping van een abnormale hoeveelheid vocht in de pleuraholte.

 • Perforatie van het neustussenschot

  Het neustussenschot is de dunne wand die de neusholte in twee helften verdeelt. Als in deze wand een opening ontstaat, wordt dit een perforatie van het neustussenschot genoemd.

  De meest voorkomende oorzaak van een perforatie van het neustussenschot is een verwonding tijdens een chirurgische ingreep.

 • Pijnstillers voor spieren en skelet

  Pijnstillers (analgetica) zijn geneesmiddelen die pijn verlichten. Ze worden verdeeld in opioïde en niet-opioïde analgetica. De niet-opioïde analgetica worden weer onderverdeeld in de niet-steroïde ontstekingsremmers (‘non-steroidal anti-inflammatory drug’ oftewel NSAID) en niet-opioïde analgetica, zoals paracetamol.

 • Parasomnie

  Parasomnie is ongewoon gedrag of ongewone bewegingen tijdens de slaap. Het lijkt alsof iemand wakker is, maar in werkelijkheid slaapt hij en weet hij niet wat hij doet. Letterlijk betekent parasomnie ‘verkeerde slaap’.

 • Pigmentvlekken

  Pigmentvlekken zijn vlekken op de huid die bestaan uit pigmentvormende cellen, de zogenaamde melanocyten. Pigmentvlekken zijn over het algemeen onschuldige huidvlekken die op het hele lichaam kunnen voorkomen.

 • Persoonlijkheidsstoornissen

  In geval van persoonlijkheidsstoornissen wijken bepaalde aspecten van de persoonlijkheid af van wat als normaal wordt gezien. Maar het is moeilijk om een definitie te geven van wat normaal is, en wat als abnormaal beschouwd moet worden.

 • Paranoïde persoonlijkheidsstoornis

  Een paranoïde persoonlijkheidsstoornis wordt gekenmerkt door een buitensporig grote achterdocht en wantrouwen tegenover andere mensen. Vaak wordt het doen en laten van anderen als vernederend, boosaardig, dreigend, uitbuitend of misleidend opgevat.

 • Peniskanker

  Peniskanker, ook wel peniscarcinoom genoemd, is een zeldzame aandoening. Het komt jaarlijks voor bij 1 op 100.000 mannen in Nederland. Dit zijn ongeveer 60 tot 80 mannen per jaar die behandeld moeten worden voor peniskanker.

 • Peescontractuur

  Een pees bestaat uit elastisch weefsel. Het vormt de verbinding tussen een spier en een bot. Bij een peescontractuur wordt elastisch weefsel vervangen door niet-elastisch weefsel. Hierdoor verkort de pees en kan het gewricht minder goed bewegen.

 • Peesruptuur

  Een spier is aan het bot bevestigd via een pees. Bij een peesruptuur is er sprake van een scheur in een pees. Hierdoor treedt functieverlies van het gewricht op.

  Er kan zowel een ruptuur optreden van een pees die nodig is voor het buigen van het gewricht (de buigpees) als van een pees die nodig is voor het strekken van het gewricht (de strekpees).

 • Pijn aan het stuitje

  Het staartbeen (stuitje) is het kleine botje aan het einde van de wervelkolom. Staartbeenpijn wordt ook wel coccygodynie genoemd. De stuit bestaat uit vier samengegroeide wervels. De onderkant van de stuit kan gevoeld worden boven de bilspleet.

 • Puberteit bij meisjes

  De puberteit is de periode waarin kinderen uitgroeien tot volwassenen. Ze worden in deze periode geslachtsrijp en ontwikkelen zich ook mentaal tot volwassenen.

  De puberteit begint bij meisjes meestal eerder dan de puberteit bij jongens.

 • Psychose

  Een psychose komt vaak voor. Geschat wordt dat twee procent van de Nederlanders ooit een psychose doormaakt.

 • Puberteit bij jongens

  De puberteit is de periode waarin kinderen uitgroeien tot volwassenen. Ze worden dan geslachtsrijp en ontwikkelen zich mentaal tot volwassenen.

  De puberteit begint bij meisjes meestal eerder dan bij jongens.

 • Pols- en handklachten

  Pols- en handklachten kunnen het gevolg zijn van aandoeningen en blessures. Deze tekst gaat in op de meest voorkomende oorzaken.

 • Peesontsteking

  Pezen zorgen voor de aanhechting van spieren aan de botten. Om een pees zit een soort vlies. In veel gevallen ligt de pees in een peesschede waarin deze soepel kan bewegen. Deze peesschede kan ontstoken raken, wat gepaard kan gaan met een krakend geluid.

 • Peesontstekingen

  Pezen zorgen voor de aanhechting van spieren aan de botten. Om een pees zit een soort vlies. In veel gevallen ligt de pees in een peesschede waarin deze soepel kan bewegen. Deze peesschede kan ontstoken raken, wat gepaard kan gaan met een krakend geluid.

 • Parenterale voeding

  Parenterale voeding wordt met een slang (katheter) in de bloedbaan gebracht. Als een patiënt op deze manier alle dagelijks benodigde voedingsstoffen binnenkrijgt, heet dat totale parenterale voeding (TPV).

 • Platvoeten

  Platvoeten (pes planus) is een afwijking aan de voeten. Als iemand rechtop staat, zijn de tenen, de bal, de buitenkant van de voet en de hiel in contact met de grond. Dit is te zien aan de afdruk van een blote voet.

 • Postpartum depressie

  Een postpartum depressie (PPD) werd vroeger postnatale depressie genoemd. Ongeveer één op de tien vrouwen krijgt na een bevalling, miskraam of abortus te maken met een postpartum depressie. De klachten kunnen tot zo’n vier maanden na de bevalling beginnen.

 • Perianaal abces

  Een abces is een ophoping van pus in een lichaamsholte. Bij een perianaal abces hoopt zich pus op in het weefsel rondom de anus. Een perianaal abces begint meestal als een infectie van de anusklieren, die zich bevinden in het slijmvlies waarmee de anus is bekleed.

 • Placenta extrachorialis

  Bij een placenta extrachorialis zijn de vliezen niet op de normale plaats vastgehecht aan de placenta (moederkoek). Bij ongeveer 25% van de placenta’s wordt deze afwijking in meer of mindere mate gevonden.

 • Pest

  De pest is een infectieziekte waaraan in de Middeleeuwen miljoenen Europeanen zijn gestorven. In woonhuizen en werkplaatsen wemelde het van de besmette ratten en rattenvlooien die de ziekte overbrachten op mensen.

 • Pigmentveranderingen tijdens de zwangerschap

  Eén van de huidveranderingen die tijdens de zwangerschap kunnen optreden, is verandering van het pigment. Dit kan zich uiten in een bruine, verticale lijn op de buik van het schaambeen tot de navel en in een zwangerschapsmasker (melasma).

 • Piercings

  Bij een piercing wordt met een naald een gaatje gemaakt in de huid. Daar wordt een metalen ringetje of staafje doorheen gestoken waardoor het gaatje niet dicht kan groeien.

 • Polycystische nieren

  Bij polycystische nieren vormen zich in één of (meestal) beide nieren vele cysten. Een cyste is een holte met een vloeibare of halfvloeibare inhoud. De grootte van deze holte kan per cyste verschillend zijn.

 • Passieve immunisatie

  Er zijn twee vormen van immunisatie: actieve en passieve immunisatie.

  Bij passieve immunisatie worden antistoffen toegediend die door andere mensen of dieren zijn geproduceerd; passieve immunisatie biedt onmiddellijke bescherming tegen infecties.

 • Polycytemie

  Polycytemie is een bloedaandoening die wordt gekenmerkt door een abnormale toename van het aantal rode bloedcellen in het bloed. Het betekent 'veel cellen in het bloed'. De meest voorkomende vorm is polycythaemia vera (PV), een afwijking van de bloedvormende cellen in het beenmerg, waardoor er een onbegrensde toename is van zowel het aantal rode bloedcellen als het aantal witte bloedcellen en bloedplaatjes.

 • Perceptiegehoorverlies

  Gehoorverlies is het gedeeltelijke of volledige onvermogen geluid waar te nemen in één of beide oren. Gehoorverlies kan aangeboren zijn of in de loop van het leven optreden. Gehoorverlies door aandoeningen van het slakkenhuis, de gehoorzenuw of zenuwbaan naar de hersenen wordt perceptiegehoorverlies genoemd.

 • Postcoïtale bloedingen en contactbloedingen

  Bloedingen die zich voordoen na geslachtsgemeenschap (coïtus) worden postcoïtale bloedingen genoemd. Met de term contactbloeding worden bloedingen aangeduid die optreden bij het aanraken van de geslachtsorganen.

 • Terug naar boven