Hersentumor

Hersentumor

Het hersenweefsel is opgebouwd uit hersencellen of neuronen, die liggen in bindweefsel of glia. Hersentumoren ontstaan vrijwel altijd uit het bindweefsel en heten daarom gliomen. Gliomen worden onderscheiden in astrocytomen en oligodendrogliomen.

Voor gliomen bestaat een gradering met een schaal van 1 tot 4.

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

 • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
 • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
 • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

 • Graad 1. Dit is een tumor die zich vrijwel zoals gewoon hersenweefsel gedraagt.
 • Graad 2. Dit is een toegenomen groei van de glia.
 • Graad 3. Dit is een verandering van de celkernen en toename van de groei van bloedvaten.
 • Graad 4. Dit is een ongeremd groeiende tumor.

Uitzaaiingen in de hersenen worden veroorzaakt door gezwellen die in andere delen van het lichaam zijn ontstaan. De kwaadaardige cellen worden door het bloed vervoerd, komen de hersenweefsels binnen en vormen daar nieuwe gezwellen. Uitzaaiingen in de hersenen zijn meestal afkomstig van long- of borstkanker.

Oorzaken

Over de oorzaak van hersentumoren is vrijwel niets bekend. De aanleg voor een hersentumor is waarschijnlijk al bij de geboorte aanwezig. Er is geen relatie met omgevingsfactoren zoals roken, voeding of alcohol aangetoond.

Hoewel hersentumoren meestal bij volwassenen voorkomen, kunnen ze op elke leeftijd ontstaan. Bij kinderen komen hersentumoren het meest voor tussen de 3 en 12 jaar. Bij volwassenen komen ze vaker voor naarmate mensen ouder worden. Tussen de 50 en 60 jaar is er een piek.

Symptomen hersentumor

De symptomen zijn afhankelijk van type, omvang en plaats van het gezwel. De volgende symptomen zijn het gevolg van drukverhoging:

 • Hoofdpijn. Vooral bij bukken, niezen en persen.
 • Misselijkheid en braken.
 • Psychische veranderingen, zoals trager denken of ontremd gedrag.
 • Verlamming van ledematen.
 • Spraakstoornissen.
 • Uitval van een deel van het gezichtsveld.
 • Epileptische aanvallen.

Diagnose

Een CT-scan kan het vermoeden van een hersentumor aantonen. Een MRI-scan laat veel meer details zien. Met een functionele MRI kan worden onderzocht of een tumor bij een gebied ligt dat belangrijk is bij functies als spraak, taalbegrip, bewegen en lopen.

Een biopsie kan de diagnose bevestigen. Hierbij wordt een stukje uit het gezwel weggenomen en onder de microscoop bekeken. Zo kan worden bepaald of en welke behandeling nodig is.

Behandeling hersentumor

Wanneer de diagnose hersentumor is gesteld, wordt de patiënt verwezen naar de neurochirurg. Hij bespreekt of een operatie mogelijk is.

Het voornaamste probleem bij de behandeling van een glioom is dat de tumorcellen zich verspreiden langs de vezelbanen in de hersenen. Daardoor komt een glioom bijna altijd weer terug nadat het is weggehaald.

Bij de meeste kwaadaardige gezwellen van de hersenen is een operatie de voorkeursbehandeling. Vooral als deze kan worden uitgevoerd zonder het gezonde weefsel eromheen te beschadigen. De operatie is erop gericht de overlevingsduur te verlengen en de kwaliteit van leven van de patiënt te verhogen. Afhankelijk van de toegankelijkheid van de tumor kan deze volledig of gedeeltelijk worden verwijderd.

Na de operatie kan er een vervolgbehandeling worden gegeven in de vorm van bestraling of radiotherapie en medicijnen of chemotherapie.

Prognose

Bij de hersentumoren met graad 4 is de prognose erg somber. Patiënten overlijden vrijwel altijd binnen een jaar. De tumoren met een lagere graad hebben een gunstiger beloop. Patiënten overlijden meestal aan een terugkerende tumor met verhoging van de druk in het hoofd. Dit leidt tot sufheid en neurologische uitval.

Deze laatste fase is voor de omgeving akeliger dan voor de patiënt zelf. De patiënt heeft er meestal geen weet meer van.

Meer informatie

Website van de Stichting Hersentumor
http://hersentumor.nl/

Informatie van de Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen over hersentumoren
www.nvvn.org/patienteninfo/cer-tumoren.php

Informatie van de Hersenstichting Nederland over hersentumoren
www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/hersentumor

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.