Let op! Deze gegevens zijn mogelijk niet meer actueel.

Hersenschudding

Een hersenschudding leidt tot een onmiddellijk optredende stoornis van de hersenen. Deze stoornis gaat vanzelf weer over. Bij een hersenschudding zijn geen aantoonbare beschadigingen van het hersenweefsel te zien. De medische term voor een hersenschudding is commotio cerebri.

Oorzaken

Een hersenschudding wordt veroorzaakt door een harde val, klap of stoot tegen de schedel. Meestal is dit het gevolg van een ongeval, geweld of bepaalde sporten.

Chat met een verpleegkundige

Twijfels of u naar de dokter moet? Of hebt u een korte vraag over uw gezondheid? Chat direct met een verpleegkundige via onze app.

 • Gezondheidsadvies via chat
 • Start een chat en stel meteen uw vraag
 • Stuur een foto mee van uw klacht
 • Uw gegevens zijn veilig en blijven vertrouwelijk
 • 7 dagen per week bereikbaar (ook 's avonds)
 • Bekijk een overzicht van al uw gesprekken

 

App de verpleegkundige

Symptomen hersenschudding

Een hersenschudding kan het geheugen en het beoordelingsvermogen aantasten. Ook de onwillekeurige reacties op prikkels en de spiercoördinatie kunnen aangedaan zijn. Het slachtoffer heeft een kortdurend geheugenverlies. Hij kan zich niet meer herinneren wat er direct voor en na het ontstaan van het letsel is gebeurd. Mogelijk is hij verward en praat hij onduidelijk. Soms raakt het slachtoffer kortdurend bewusteloos.

Daarnaast kunnen de volgende symptomen voorkomen:

 • Hoofdpijn.
 • Verminderd gezichtsvermogen.
 • Evenwichtsstoornissen.
 • Verwardheid.
 • Oorsuizen.
 • Misselijkheid.
 • Braken.
 • Vreemde oogbewegingen.
 • Concentratieproblemen.
 • Wankelen.

Bij een ernstige hersenschudding kunnen epileptische aanvallen en coma optreden. Als de hersenschudding gepaard gaat met een schedelbreuk kan er hersenvloeistof uit de neus of oren stromen.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van het verhaal van de persoon of omstanders en de symptomen. Ook kan er lichamelijk en/of neurologisch onderzoek verricht worden, zoals een CT-scan of een MRI-scan om te controleren of er schade aan de hersenen is toegebracht.

Ook kan met behulp van deze scans worden nagegaan of er bloedingen rond of in de hersenen zijn opgetreden. Indien nodig kan de persoon voor een periode van 24 uur ter observatie in het ziekenhuis worden opgenomen.

Behandeling hersenschudding

Bij een hersenschudding wordt rust voorgeschreven. Vroeger werd altijd absolute rust voorgeschreven. Afhankelijk van de klachten blijkt het echter beter te zijn om langzaam weer activiteiten op te pakken.

Wanneer de patiënt langdurig bewusteloos blijft of in geval van neurologische klachten, is ziekenhuisopname soms nodig. Mogelijke complicaties van een hersenschudding zijn bloedingen in het hersenweefsel, subdurale bloedingen en hersenbeschadiging.

Bij een hersenschudding zonder complicaties is volledig herstel te verwachten. Wel kunnen nog lange tijd duizeligheid, prikkelbaarheid of hoofdpijn aanwezig zijn.

Bij verdenking van hersenletsel wordt de patiënt doorverwezen naar de neuroloog. Bij volwassenen is er een verhoogd risico op hersenletsel bij:
 •  Bewusteloosheid of verminderd bewustzijn.
 •  Ernstige hoofdpijn.
 •  Braken.
 •  Een epileptisch insult.
 •  Neurologische uitval.
 •  Veranderd gedrag.
 •  Het vermoeden van een schedelbasisbreuk.
 •  Het vermoeden van een hoog energetisch trauma.
 •  Stollingsafwijkingen of het gebruik van bloedverdunners in de voorgeschiedenis.
 •  Geheugenverlies van langer dan 4 uur na het ongeval of langer dan een half uur voor het ongeval.

Meer informatie

Richtlijn opvang van patiënten met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel, van de Nederlandse Vereniging van Neurologie
www.neurologie.nl/

Informatie over hersenschudding
www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/

Belangrijke bronnen
Informatie van het Nederlands Huisartsen Genootschap
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-hoofdtrauma#Richtlijnendiagnostiek

Informatie van het Nederlands Centrum Hersenletsel
www.hersenletsel.nl

Medline Plus 2004, Concussion, [Online], Available
www.nlm.nih.gov/medlineplus/

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.