Hartinfarct1

Hartinfarct

Wat is een hartinfarct?

Bij een hartinfarct of hartaanval krijgt het hart te weinig zuurstof doordat de bloedtoevoer naar dat deel is afsloten. Daarna kan een deel van het hart afsterven. De medische term voor een hartinfarct is myocardinfarct.

Een hartinfarct is een levensbedreigende aandoening, waarvoor direct medische behandeling nodig is. Vrijwel altijd treedt een hartinfarct plotseling op. Maar er is wel een proces van vele jaren aan voorafgegaan dat tot het infarct heeft geleid.

Jaarlijks krijgen in Nederland rond de 29.000 mensen een hartinfarct. Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Hart- en vaatziektes zijn doodsoorzaak nummer 2 in Nederland. Op nummer 1 staat kanker als doodsoorzaak.

Dokter Appke van De Friesland 

Is je eigen huisarts niet direct beschikbaar? Stel je vraag via de app Dokter Appke en krijg snel en deskundig antwoord. 

• Snel én deskundig antwoord op jouw gezondheidsvraag 

• Ook ’s avonds, ‘s weekend én op feestdagen bereikbaar 

• Verzekerden kunnen beeldbellen met een huisarts 

• Altijd een huisarts van Dokter Appke dichtbij.

Download Dokter Appke

Soorten hartinfarcten

Er zijn verschillende soorten hartinfarcten. Er kan onderscheid gemaakt worden op grond van:

 • Het deel van het hart dat is aangetast. De linkerhartkamer wordt het vaakst getroffen, gevolgd door de rechterhartkamer. Een infarct kan de voorwand treffen, de onderwand, de achterwand of het septum (tussenschot tussen de kamers). Dit kan leiden tot verschillende complicaties. De boezems raken slechts zeer zelden aangetast.
 • De dikte van het aangetaste spierweefsel.

Symptomen hartinfarct

Het belangrijkste symptoom van een hartinfarct is hevige pijn op de borst.

 • Deze wordt vaak omschreven als een zwaar, beklemmend of drukkend gevoel.
 • De pijn kan uitstralen naar de schouders, armen (vaak linkerarm), rug, bovenbuik, hals of kaken.
 • De pijn komt meestal plotseling opzetten, duurt langer dan 5 minuten en reageert niet op medicijnen (die als tabletje onder de tong of als een spray moeten worden ingenomen).
 • Vaak gaat de pijn samen met kortademigheid, hevig zweten, bleek zien, misselijkheid en braken.

Sommige mensen hebben voorafgaand aan een hartinfarct al langer klachten van pijn op de borst (angina pectoris). Maar het kan ook gebeuren dat een hartinfarct als een donderslag bij heldere hemel komt.

Soms is een hartstilstand het eerste teken van een hartinfarct. Als dat gebeurt, zakt iemand plots in elkaar. Zonder reanimatie overlijdt de persoon vaak aan de gevolgen.

Een hartinfarct kan ook optreden zonder dat er symptomen zijn. Of de klachten zijn zo licht, dat gedacht wordt aan een griepje. Dit wordt een 'stil infarct' genoemd. Een stil infarct wordt dan later bij toeval ontdekt, als er om andere redenen een hartfilmpje wordt gemaakt.

Hartinfarct bij vrouwen

Bij vrouwen is het soms lastiger om een hartinfarct te herkennen. Dat komt onder andere doordat zij vaker andere, minder typische, symptomen hebben. Klachten die bij een vrouw kunnen wijzen op een hartinfarct zijn:

 • Plotselinge ernstige vermoeidheid.
 • Onrustig gevoel of angst.
 • Duizeligheid.
 • Maagklachten.
 • Branderig gevoel achter het borstbeen.
 • Pijn tussen de schouderbladen.
 • Hartkloppingen.

Diagnose hartinfarct

De typische klachten en een lichamelijk onderzoek doen een arts meteen denken aan een hartinfarct. Hij zal iemand dan zo snel mogelijk naar het ziekenhuis laten vervoeren.

Op een hartfilmpje of elektrocardiogram (ECG) is een acuut infarct goed te herkennen. Meestal wordt dit in de ambulance gemaakt. Artsen kunnen op het ECG ook zien waar in het hart het infarct zit. Verder is schade aan de hartspier ook in het bloed te meten. Snel na een hartinfarct komen namelijk bepaalde stoffen (hartenzymen) vrij in het bloed.

Vrijwel direct na opname in het ziekenhuis wordt gestart met de behandeling. Later worden nog aanvullende onderzoeken gedaan, zoals een echo van het hart.

De eerste dagen na een infarct ligt de patiënt vaak aan een monitor. Hiermee wordt continu het hartritme bewaakt. Dreigende ritmestoornissen worden meteen herkend.

Behandeling hartinfarct

Acute fase thuis.

Een hartinfarct moet onmiddellijk medisch behandeld worden om de schade aan het hart zoveel mogelijk te beperken. Bij typische symptomen van een infarct moet meteen medische hulp gezocht worden: bel daarvoor het alarmnummer 112, de huisarts of huisartsenpost.

Thuis of in de ambulance worden vervolgens toegediend:

 • Bloedverdunners (aspirine) om de vorming van bloedstolsels tegen te gaan en zo de grootte van de schade te beperken.
 • Medicijnen tegen de hevige pijn op de borst.
 • Extra zuurstof om de schade aan het hartweefsel te beperken.

Ziekenhuis.

Na aankomst in het ziekenhuis wordt zo snel mogelijk geprobeerd om het bloedvat weer open te krijgen. De cardioloog bepaalt welke behandeling wordt gebruikt.

 • Als het mogelijk is, volgt een dotterbehandeling en wordt een soort buisje (stent) in de kransslagader geplaatst om deze open te houden.
 • Soms is een dotterbehandeling niet mogelijk. Dan volgt een behandeling met middelen die bloedstolsels afbreken.
 • In sommige gevallen is met spoed een bypassoperatie nodig.

De eerste dagen na de acute fase.

De patiënt ligt de eerste dagen na een hartinfarct aan de hartmonitor om mogelijke ritmestoornissen snel te herkennen. Als deze optreden, dan worden ze direct behandeld. Bijvoorbeeld met een defibrillator en met medicijnen.

Daarnaast kunnen de volgende medicijnen worden gegeven:

 • Medicijnen die de functie van het hart verbeteren, de hartslag vertragen en de bloeddruk onder controle houden.
 • Bloedverdunners.
 • Medicijnen die het cholesterolgehalte verlagen.

De eerste weken na de acute fase.

Een hartinfarct is ingrijpend om mee te maken. Het herstel verloopt bij iedereen anders.

 • Veel mensen volgen na het infarct een hartrevalidatietraject. Meestal gebeurt dit poliklinisch: mensen zijn dan weer thuis en komen een aantal keer per week samen in het ziekenhuis of een revalidatiecentrum.
 • Soms is opname in een revalidatiecentrum nodig. Er is veel contact met lotgenoten. Tijdens de revalidatie is er aandacht voor: Herstel van de conditie en de lichamelijke gezondheid. De verwerking, psychisch herstel en het weer zo normaal mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij.

De eerste 4 weken na een hartinfarct is het wettelijk verboden om auto te rijden. Ook is het beter om nog niet te gaan werken, maar eerst de revalidatie af te ronden.

Lange termijn.

Op de langere termijn richt de behandeling zich op het voorkomen van een nieuw infarct en het optreden van andere hart- en vaatziektes. Hierbij zijn zowel leefstijladviezen als medicijnen belangrijk. De eerste jaren na het infarct voert de cardioloog regelmatig controles uit.

Complicaties na een hartinfarct

De complicaties die na een hartinfarct kunnen optreden, zijn onder te verdelen in acute complicaties en complicaties op de langere termijn. Meer hierover is te lezen in de tekst over complicaties na een hartinfarct.

Oorzaken hartinfarct

Een hartinfarct wordt veroorzaakt door een afsluiting van een van de bloedvaten die zuurstof naar het hart (kransslagaders) brengen.

 • Zo’n afsluiting kan ontstaan doordat er aan de binnenkant van de kransslagaders vettige substantie (plaque) wordt afgezet. Dit proces, dat jaren duurt, wordt atherosclerose of slagaderverkalking genoemd.
 • In zo’n plaque kan een scheur ontstaan, die de doorgang plots belemmert.
 • Of het bloed probeert de scheur te ‘repareren’ door het vormen van een bloedstolsel. Zo’n stolsel kan meegenomen worden met de bloedstroom en het bloedvat verderop afsluiten.

Risicofactoren voor het optreden van atherosclerose en een hartinfarct:

 • Roken.
 • Hoge bloeddruk.
 • Diabetes.
 • Hoog cholesterolgehalte.
 • Overgewicht.
 • Langdurige stress.
 • Hogere leeftijd.
 • Erfelijke factoren.

Meer informatie

Informatie van de Hartstichting 
www.hartstichting.nl/hart_en_vaten/hartziekten/hartinfarct/

Website van de Hart&Vaatgroep, van en voor mensen met een hart- of vaatziekte 
www.hartenvaatgroep.nl/

Website van Hartpatiënten Nederland 
www.hartpatienten.nl/ 

Website met cardiologische richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor de Cardiologie 
www.nvvc.nl/richtlijnen/bestaande-richtlijnen#Hoofdgroep1 

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.