GHB verslaving

GHB-verslaving

Wat is GHB?

GHB (gammahydroxyboterzuur) werd vroeger als verdovend middel gebruikt voor narcose. Tegenwoordig wordt het, net als alcohol, gebruikt om roes op te wekken. Het is lastig om het middel goed te doseren. Overdosissen komen vaak voor. 

GHB staat bekend als ‘date rape drug’: meisjes zouden het toegediend krijgen en daarna misbruikt worden. Maar er zijn geen goede cijfers beschikbaar of dit ook werkelijk regelmatig gebeurt. 

GHB is verkrijgbaar als vloeistof of als poeder en wordt meestal gedronken. Het smaakt erg zout en is daardoor goed te herkennen.

Dokter Appke van De Friesland 

Is je eigen huisarts niet direct beschikbaar? Stel je vraag via de app Dokter Appke en krijg snel en deskundig antwoord. 

• Snel én deskundig antwoord op jouw gezondheidsvraag 

• Ook ’s avonds, ‘s weekend én op feestdagen bereikbaar 

• Verzekerden kunnen beeldbellen met een huisarts 

• Altijd een huisarts van Dokter Appke dichtbij.

Download Dokter Appke

Aantal gebruikers

Slechts een klein gedeelte van de Nederlanders heeft ooit GHB gebruikt, namelijk 1,3 procent. Het aantal actuele gebruikers wordt geschat op 22.000. 

Toch zorgt GHB vaak voor problemen, bijvoorbeeld opname in het ziekenhuis. Van alle drugsincidenten waarvoor iemand op een Spoedeisende Hulp wordt gezien, wordt ongeveer een kwart veroorzaakt door GHB. Meestal gaat het om het een overdosis.

Effecten van GHB

De effecten hangen niet alleen af van de hoogte van de dosis, maar ook van de gevoeligheid van de gebruiker en onder welke omstandigheden het gebruikt wordt. Mogelijke effecten:

 • Zich vrolijk en uitgelaten voelen.
 • Seksueel opgewonden raken.
 • Veel praten.
 • Angsten verdwijnen.
 • Tijdelijk geheugenverlies.
 • Hoofdpijn.
 • Duizeligheid.
 • Slappe spieren.
 • Misselijkheid en overgeven.
 • Overvallen worden door slaap tot bewusteloos raken.
 • Trillingen.
 • Stuiptrekkingen.

Risico’s van GHB

 • Bewusteloosheid (‘out’ raken), kans om in de tong of in braaksel te stikken.
 • Ademhalingsstoornissen.
 • Hersenschade bij langdurig gebruik.
 • Kwetsbaar voor misbruik wanneer iemand ongemerkt GHB krijgt toegediend.
 • Moeilijk te doseren. Ook bij kleine doses kunnen al nare bijverschijnselen optreden.
 • Bij niet-zuivere GHB is er risico op brand- en etswonden aan de slokdarm en maag.
 • Groot risico op verslaving.

Overdosis GHB

Er komen relatief vaak mensen in het ziekenhuis terecht na een overdosis GHB. Het grote risico hierbij zijn een ademhalingsstilstand en coma. Op de intensive care moet dan de ademhaling tijdelijk ondersteund worden met beademingsapparatuur.

GHB-misbruik

Er is sprake van misbruik als:

 • Iemand door GHB-gebruik steeds slechter gaat presteren op het werk, op school of thuis.
 • GHB wordt gebruikt in situaties die gevaar opleveren.
 • Iemand in aanraking komt met justitie door zijn GHB-gebruik.
 • Iemand ondanks problemen GHB blijft gebruiken.

GHB-verslaving

Er wordt gesproken over verslaving als iemand geestelijk afhankelijk wordt. Hij is dan steeds op zoek naar het middel en pogingen om te stoppen mislukken. Bij regelmatig GHB-gebruik treedt al na enkele weken geestelijke afhankelijkheid op. 

Ook treedt tolerantie op: er is steeds meer GHB nodig om tot hetzelfde effect te komen. Bij stoppen of minderen treden heftige ontwenningsverschijnselen op, zoals slapeloosheid, ernstige angsten, spiertrekkingen en hevig zweten. Mensen kunnen in een delier raken. Het aantal verslaafden aan GHB is niet hoog, maar neemt wel toe.

Diagnose GHB-verslaving

Een GHB-verslaving wordt vastgesteld op basis van het verhaal van de gebruiker en zijn omgeving. Ook wordt onderzoek gedaan naar andere psychische stoornissen, die mogelijk van invloed zijn. GHB is maar kort in het lichaam aantoonbaar: tot ongeveer 8 uur na het gebruik in het bloed en 12 uur na het gebruik in de urine.

Behandeling GHB-verslaving

Vanwege de heftige ontwenningsverschijnselen is meestal afkicken in een kliniek nodig. Hierbij wordt de dosering GHB steeds verder verlaagd, door deze steeds meer te verdunnen. De stoppoging wordt ondersteund door psychotherapie in de vorm van cognitieve gedragstherapie, voorlichting, familietherapie en groepstherapie. Tenslotte kan deelname aan zelfhulpgroepen bijdragen om de problemen de baas te worden.

Meer informatie

Informatie van het Trimbos-instituut 
www.trimbos.nl/onderwerpen/alcohol-en-drugs/ghb
www.drugsinfo.nl/index.cfm?act=esite.tonen&pagina=117

Informatie van Jellinek 
www.jellinek.nl/informatie-over-alcohol-drugs/ghb/

Informatie over recreatief drugsgebruik 
www.drugsenuitgaan.nl/

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.