Gedragsproblemen bij dementie ongepast gedrag

Gedragsproblemen bij dementie: ongepast gedrag

Dementie en gedragsproblemen

Dementie is een chronische hersenaandoening die de hersenen onherstelbaar aantast. Hierdoor gaan de hersenfuncties steeds meer achteruit. Dat geeft problemen bij:

 • Functies als het onthouden, het denken, het oriĆ«nteren en het taalgebruik.
 • Handelingen, zoals aankleden.
 • Schoolse vaardigheden, zoals rekenen.
 • Communicatie.
 • Voor zichzelf zorgen.

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

 • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
 • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
 • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

De vormen van dementie die het meest voorkomen, zijn de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie. In Nederland wonen naar schatting ongeveer 250.000 mensen met dementie.

Gedragsproblemen komen mogelijk bij 90% van de mensen met dementie voor. Gedragsproblemen zijn alle gedragingen van de patiënt die voor zichzelf of voor zijn omgeving moeilijk hanteerbaar zijn.

Ongepast gedrag

Bij de meeste vormen van dementie ontstaat ongepast gedrag pas in de latere fases. Maar bij sommige vormen dementie kan het juist een van de eerste symptomen zijn, zoals bij frontotemporale dementie. Mensen met dementie kunnen verschillende gedragsproblemen hebben:

 • Decorumverlies: Hierbij zijn het besef van fatsoen en het gevoel van schaamte weggevallen. Iemand kan sociale situaties niet goed meer inschatten waardoor vervelende of pijnlijke situaties kunnen ontstaan, zoals: Mensen met dementie verzorgen zichzelf slechter. Ze lopen bijvoorbeeld ongeschoren en in vieze kleren rond. Iemand kleedt zich uit in gezelschap. Iemand plast in de plantenbak of de wastafel.
 • Ongeremd gedrag als het niet lukt om zichzelf bij te sturen: Iemand kan ongeremd gaan eten, vloeken of iemand uitschelden. Soms is er ook seksueel ongeremd gedrag.
 • Apraxie: Door deze handelingsstoornis herkent iemand bepaalde voorwerpen of handelingen niet meer. Dan eet hij bijvoorbeeld soep met een kam, of trekt hij een onderbroek over de broek aan.

Omgaan met ongepast gedrag

Meestal is er weinig aan ongepast gedrag doen. Het kan heel moeilijk zijn om een dierbare die altijd zo netjes was, ongepaste dingen te zien doen. Soms is het mogelijk om iemand naar een andere kamer te brengen of op een andere manier af te leiden.

De omgeving kan het best het volgende doen:

 • Relativeer de situatie.
 • Leg aan anderen uit dat er sprake is van dementie en dat de dementerende er zelf niets aan kan doen.
 • Word niet kwaad op de dementerende.
 • Probeer niet aan de dementerende uit te leggen wat goede manieren zijn.
 • Probeer gevoelens van schaamte te voorkomen. Niemand kan er iets aan doen.
 • Probeer te achterhalen waarom iemand bepaald gedrag vertoont. Zitten de kleren niet lekker? Is het toilet niet goed meer te vinden?

Tips voor mantelzorgers

Het is niet gemakkelijk om elke dag om te gaan met iemand met dementie. Mantelzorgers voelen zich vaak gespannen, gefrustreerd, bang, boos, schuldig en wanhopig. Deze gevoelens zijn normaal in deze situatie. Het is belangrijk dat mantelzorgers goed voor zichzelf zorgen. De volgende tips kunnen helpen bij de zorg voor iemand met dementie:

 • Reserveer tijd voor jezelf.
 • Zoek steun bij familie, vrienden of lotgenoten. Bezoek bijvoorbeeld een AlzheimercafĆ©. Die worden overal in Nederland gehouden.
 • Bespreek de situatie met de betrokken hulpverleners. Zij geven advies, begeleiding en hulp.

Hoe ga je om met dementie Webinar

Medicinfo heeft in samenwerking met zorgverzekeraar CZ op 17 februari 2016 een webinar over dementie georganiseerd. Het onderwerp van het webinar was ‘Hoe ga je om met dementie?’. De deskundigen die aan tafel zaten, waren Marianne van Tol (zorgconsulent voor Laurens Antonius Binnenweg en werkzaam met jonge mensen met dementie) en Rineke Maarse (mantelzorger). Het webinar werd gepresenteerd door Krijn Schuurman. 

Je kunt hieronder het webinar terugkijken. Je krijgt daarin antwoord op onder meer de volgende vragen:

 • Hoe kan ik iemand met dementie het best helpen en begeleiden?
 • Wanneer doe ik het goed en wat kan ik beter niet doen?
 • Ik word niet meer herkend. Hoe ga ik hier mee om?


Meer informatie

Informatie van Alzheimer Experience
www.alzheimerexperience.nl

Informatie van Alzheimer Nederland, de organisatie voor mensen met dementie en hun familie
www.alzheimer-nederland.nl/

Website voor mantelzorgers van mensen met dementie
www.dementieonline.nl/

Loon van, J. (2006). Mijn partner raakt de weg kwijt – Omgaan met dementie. Pearson Education Benelux.

Dirkse, R., Petit, C. (2010). Had ik het maar geweten – moderne dementiezorg. Kosmos Uitgevers Utrecht/Antwerpen.

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.