Gedragsproblemen bij dementie apathie

Gedragsproblemen bij dementie: apathie

Apathie bij dementie

Apathie is een van de meest voorkomende gedragsproblemen bij dementie. Het komt voor bij driekwart van de mensen met de ziekte van Alzheimer. Maar ook bij andere vormen van dementie is apathie een belangrijk symptoom. 
Partners of andere mantelzorgers hebben het er vaak moeilijk mee. In een verpleeg- of verzorgingshuis wordt apathie vaak minder als een probleem ervaren.

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

 • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
 • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
 • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

Symptomen apathie

Apathische mensen ondernemen niets meer zonder stimulans, zijn minder geïnteresseerd in de omgeving of vragen minder hoe het gaat met andere mensen. Ze lijken onverschillig. Ze trekken zich steeds meer terug in hun eigen wereldje. Met stimulans kunnen ze nog functioneren als vroeger, maar dan niet op het oude niveau.

Oorzaken apathie bij dementie

Apathie ontstaat doordat de hersenen steeds verder aftakelen. Vooral de gebieden van waaruit initiatief wordt genomen (de frontale kwab). 
Bij sommige vormen van dementie is apathie een eerste symptoom (frontotemporale dementie). Dan valt de apathie iedereen op. Bij andere oorzaken van dementie kan het ook een eerste symptoom zijn, maar valt het alleen de partner of de kinderen op. “Vader is als persoon veranderd.” Andere mensen valt dit dan minder op. In de eindfase van iedere vorm van dementie is er bijna altijd sprake van apathie.

Apathie kan ook een symptoom zijn van depressie.

Tips om met apathie bij dementie om te gaan

 • Laat iemand nog zoveel mogelijk zelf doen. Neem geen dingen over van mensen met dementie die zij zelf nog kunnen. Ook al duurt het lang of gebeurt het minder goed.
 • Doe dingen samen. Onderneem leuke activiteiten, zoals wandelen, foto’s bekijken en muziek luisteren.
 • Vraag naar de interesses die iemand vroeger had, maar overvraag de patiënt niet.
 • Stimuleer sociale contacten. Leg de omgeving wel uit dat je naaste dementie heeft en daardoor anders reageert dan vroeger.
 • Zorg voor een vaste dagindeling en wissel activiteiten af met rust, zonder dat iemand met dementie de kans krijgt met gesloten ogen te zitten dutten.
 • Als contact moeilijk wordt met iemand met een vergevorderde dementie, prikkel dan andere zintuigen. Bijvoorbeeld met zachte stofjes, geurige oliën en muziek

Als apathie een symptoom van een depressie is, schrijft de arts soms antidepressiva voor.

Tips voor mantelzorgers

Het is niet gemakkelijk om elke dag om te gaan met iemand met dementie. Mantelzorgers voelen zich vaak gespannen, gefrustreerd, bang, boos, schuldig en wanhopig. Deze gevoelens zijn normaal in deze situatie.

Het is belangrijk dat mantelzorgers goed voor zichzelf zorgen. De volgende tips kunnen helpen bij de zorg voor iemand met dementie:

 • Reserveer tijd voor jezelf.
 • Zoek steun bij familie, vrienden of lotgenoten. Bezoek bijvoorbeeld een Alzheimercafé. Die worden overal in Nederland gehouden.
 • Bespreek de situatie met de betrokken hulpverleners. Zij geven advies, begeleiding en hulp.

Hoe ga je om met dementie Webinar

Medicinfo heeft in samenwerking met zorgverzekeraar CZ op 17 februari 2016 een webinar over dementie georganiseerd. Het onderwerp van het webinar was ‘Hoe ga je om met dementie?’. De deskundigen die aan tafel zaten, waren Marianne van Tol (zorgconsulent voor Laurens Antonius Binnenweg en werkzaam met jonge mensen met dementie) en Rineke Maarse (mantelzorger). Het webinar werd gepresenteerd door Krijn Schuurman. 

Je kunt hieronder het webinar terugkijken. Je krijgt daarin antwoord op onder meer de volgende vragen:

 • Hoe kan ik iemand met dementie het best helpen en begeleiden?
 • Wanneer doe ik het goed en wat kan ik beter niet doen?
 • Ik word niet meer herkend. Hoe ga ik hier mee om?


Meer informatie

Informatie van Alzheimer Experience
www.alzheimerexperience.nl

Informatie van Alzheimer Nederland, de organisatie voor mensen met dementie en hun familie. 
www.alzheimer-nederland.nl

Website voor mantelzorgers van mensen met dementie 
www.dementiedebaas.nl/ 

Verenso (2008); Richtlijn Probleemgedrag.

Loon, J. van (2006), Pearson Education Benelux. Mijn partner raakt de weg kwijt – Omgaan met dementie.

Dirkse, R. & Petit, C. (2010), Kosmos Uitgevers Utrecht/Antwerpen. Had ik het maar geweten – moderne dementiezorg.

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.