Gedragsproblemen bij dementie angst en depressie

Gedragsproblemen bij dementie: angst en depressie

Wat is angst en depressie bij dementie?

Bij dementie komen vaak angst en depressie voor. Zo is een kwart tot de helft van de mensen met dementie angstig. Die angst ontstaat door het gevoel de controle kwijt te raken. Dit verlies aan controle ontstaat omdat mensen met dementie taalproblemen kunnen krijgen, minder overzicht kunnen hebben, meer moeite hebben met dingen te onthouden en trager worden. De wereld wordt voor iemand met dementie steeds kleiner en onzekerder. Situaties begrijpt hij vaak niet. Daardoor weet hij niet hoe hij moet reageren.

Iemand met dementie wordt ook vaak bang als hij een bepaalde taak niet goed kan uitvoeren en hij mensen en de omgeving niet meer herkent. Ook spanningen of (negatieve) emoties bij anderen kunnen hem beïnvloeden. Soms gaat angst samen met een depressie.

Door het verlies aan controle kunnen mensen met dementie heel boos en geagiteerd reageren, of juist angstig. Angstige mensen met dementie kunnen hun verzorgers de hele dag volgen, soms tot op het toilet. Voor hen voelt dat vertrouwd en veilig. Voor de verzorgers kan het vermoeiend zijn.

Snel de juiste hulp bij depressiviteit of een angststoornis | Mentaal Beter Online

Bij Mentaal Beter Online kun je terecht voor online therapie bij depressieve klachten en angststoornissen. Al het contact met jouw psycholoog word gevoerd in een veilige online omgeving via beeldbellen en chat.

Lees hier meer over Mentaal Beter Online

Behandeling van angst

Mensen met dementie die erg angstig zijn, krijgen vaak antidepressiva of angstdempende medicatie. Het is belangrijk om rekening te houden met angsten.

Tips om met angst om te gaan

 • Zorg voor een veilige en vertrouwde omgeving.
 • Probeer een angstige persoon met dementie gerust te stellen. Vraag naar de reden van de angst. Probeer erop in te gaan of leidt de patiënt af. Kalm en vriendelijk blijven heeft een rustgevende invloed.
 • Probeer angstige situaties te vermijden.
 • Confronteer de patiënt niet met de dingen die hij niet meer kan.
 • Deel de zorg met anderen als de patiënt je de hele dag volgt.
 • Breng een persoon met dementie die nog goed kan communiceren in contact met lotgenoten, bijvoorbeeld via een Alzheimercafé.

Depressie

Mensen met een depressie hebben last van sombere stemmingen en verlies aan plezier in alledaagse dingen, levenslust en interesse. Bij ouderen en mensen met dementie is een depressie soms moeilijk vast te stellen. Symptomen zijn onder andere:

 • Een veranderd eetpatroon.
 • Futloosheid of prikkelbaarheid.
 • Zich terugtrekken.
 • Moeite met (in)slapen.
 • In de ochtend vaak slechter voelen dan in de avond.
 • Het uiten van een doodswens en angsten.

Een depressie komt vaak voor bij dementie. Driekwart van de mensen met beginnende dementie is somber omdat ze merken dat ze dement worden. De kans op depressie is hoger bij vasculaire dementie, onverwerkte rouw en na eerdere depressies.

Soms veroorzaakt een depressie geheugenproblemen bij een oudere. Oudere mensen met een depressie zijn zo bezig met hun eigen problemen, dat ze de interesse in de buitenwereld verliezen. Het maakt niet meer uit wat voor dag het is. Algemene nieuwsfeiten dringen niet meer door. Daardoor kan het lijken alsof hij dement is. Deze geheugenproblemen gaan over na behandeling van de depressie.

Behandeling van depressie

Psychotherapie is meestal niet mogelijk bij mensen met dementie. De behandeling van depressie bij dementie omvat het volgende:

 • Ernstige depressiviteit wordt behandeld met antidepressiva.
 • Vaak is ondersteunende begeleiding nodig.
 • Vaak krijgen patiënten bewegingstherapie, muziektherapie en creatieve therapie.
 • Vaak krijgen patiënten medicatie als niet duidelijk is of er sprake is van dementie of van geheugenproblemen door depressie.

Tips om met depressie om te gaan

 • Zorg voor een veilige en vertrouwde omgeving en toon begrip.
 • Breng regelmaat in de dag en leidt de patiënt af met leuke activiteiten.
 • Beweging helpt bij somberheid. Probeer daarom dagelijks te wandelen.
 • Confronteer iemand niet met de dingen die hij niet meer kan, maar neem ook niet alles uit handen.
 • Zorg voor sociale contacten. Nodig bijvoorbeeld regelmatig bezoek uit.

Hoe ga je om met dementie Webinar

Medicinfo heeft in samenwerking met zorgverzekeraar CZ op 17 februari 2016 een webinar over dementie georganiseerd. Het onderwerp van het webinar was ‘Hoe ga je om met dementie?’. De deskundigen die aan tafel zaten, waren Marianne van Tol (zorgconsulent voor Laurens Antonius Binnenweg en werkzaam met jonge mensen met dementie) en Rineke Maarse (mantelzorger). Het webinar werd gepresenteerd door Krijn Schuurman. 

Je kunt hieronder het webinar terugkijken. Je krijgt daarin antwoord op onder meer de volgende vragen:

 • Hoe kan ik iemand met dementie het best helpen en begeleiden?
 • Wanneer doe ik het goed en wat kan ik beter niet doen?
 • Ik word niet meer herkend. Hoe ga ik hier mee om?


Meer informatie

Informatie van Alzheimer Experience
www.alzheimerexperience.nl

Informatie van Alzheimer Nederland, de organisatie voor mensen met dementie en hun familie
www.alzheimer-nederland.nl

Verenso (2008); Richtlijn Probleemgedrag.
www.verenso.nl/wat-doen-wij/vakinhoudelijke-producten/handreikingen/dementie

Trimbos-instituut (2008); Multidisciplinaire richtlijn Dementie - Addendum Ouderen.

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.