Gedrag beinvloeden

Gedrag beïnvloeden

Zo ben ik nu eenmaal’, denken veel mensen. Maar je gedrag wordt beïnvloed door veel dingen. Zoals je omgeving, cultuur en mensen om je heen. Je kunt het gedrag van anderen beïnvloeden, maar ook dat van jezelf.

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

  • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
  • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
  • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

Roos van Leary

De Roos van Leary is een model over communicatie. Het gaat ervan uit dat jouw gedrag bij een ander ook weer gedrag oproept. Actie en reactie. Het model gaat niet over karakter, maar over interactie tussen mensen. Met bepaald gedrag kun je bij een ander bepaald gedrag uitlokken. De Roos van Leary is een handig hulpmiddel om problemen in communicatie aan te analyseren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen boven- en ondergedrag en in samen- en tegengedrag. Bovengedrag is meer actief gedrag en gedrag dat invloed wil uitoefenen. Hieronder vallen aanvallen en leiden. Ondergedrag is meer passief gedrag en gedrag dat weinig tot geen invloed wil uitoefenen. Hieronder vallen tegenwerken en volgen. Samengedrag is leiden en volgen. Tegengedrag is aanvallen en tegenwerken.

  • Een gedragstype lokt een ander gedragstype uit.
  • Leidend gedrag lokt volgend gedrag uit.
  • Volgend gedrag lokt leidend gedrag uit.
  • Aanvallend gedrag lokt tegenwerkend gedrag uit.
  • Tegenwerkend gedrag lokt aanvallend gedrag uit.

Vertrouwen en respect

Vertrouwen en respect helpen om het gedrag van een ander te beïnvloeden. Als je probeert gedrag af te dwingen door streng te zijn, gaat de ander vaak tegenwerken. Respect voor de ander en vertrouwen in de ander zijn effectiever. 

Je kunt mensen vanuit gelijkwaardigheid behandelen. Of ze nu boven of onder je staan. Dan krijgt de ander de ruimte om initiatief te nemen. 
Niet iedereen heeft de vaardigheden die nodig zijn om het gedrag van anderen te beïnvloeden. Dat hangt af van zelfinzicht, empathisch vermogen en emotionele intelligentie. Samen met je persoonlijkheid bepalen deze welke stijl van beïnvloeden je het beste ligt.

Niet iedereen heeft de vaardigheden die nodig zijn om het gedrag van anderen te beïnvloeden. Dat hangt af van zelfinzicht, empathisch vermogen en emotionele intelligentie. Samen met je persoonlijkheid bepalen deze welke stijl van beïnvloeden je het beste ligt.

Stijlen van beïnvloeden

Je kunt gedrag op verschillende manier beïnvloeden. De 2 hoofdstijlen zijn: duwen en trekken.

  • Duwen. Dit is de ‘harde’ stijl. Je gaat uit van je eigen belangen en wensen. Je gaat resultaatgericht te werk. Een voorbeeld van deze stijl is overtuigen.
  • Trekken. Deze stijl is ‘softer’. Je gaat uit van de mening van de ander. Je sluit aan bij zijn gevoelens. Vervolgens trek je hem over naar jouw standpunt. Een voorbeeld van deze stijl is actief luisteren.

De 2 stijlen zijn met elkaar verbonden. Als je niet goed kunt luisteren, kun je ook niet goed overtuigen.

Overtuigen

Om mensen te overtuigen moet je met goede argumenten komen. Dit kun je goed voorbereiden. Zet de standpunten op een rij. Ga na of argumenten van de ander geldig zijn. Houd je aan de feiten en laat je emoties niet meedoen.

Je presentatie is belangrijk als je mensen probeert te overtuigen. Je lichaamshouding, stem en oogcontact kunnen je boodschap extra kracht geven.

Luisteren

Met actief luisteren geef je iemand aandacht. Je toont interesse in het standpunt van de ander, zonder zelf te oordelen. Het is belangrijk vragen te stellen. De ander krijgt dan het gevoel dat je hem serieus neemt. Daardoor kun je later makkelijker invloed uitoefenen op de ander. 

Bij actief luisteren is de non-verbale communicatie belangrijk. Een geïnteresseerde lichaamshouding is licht voorovergebogen, met de schouders naar de ander toegedraaid. Het is ook nuttig om de lichaamshouding van de ander te kopiëren ('spiegelen'). Dit gebeurt vanzelf als mensen elkaar aardig vinden. Maar je kunt er ook bewust gebruik van maken.

Meer informatie

Algemene informatie over de Roos van Leary 
nl.wikipedia.org/wiki/Roos_van_Leary

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.