Gedeelde psychotische stoornis

Gedeelde psychotische stoornis

Inleiding

Een psychose is een ernstige psychiatrische stoornis. Iemand die psychotisch is, is het contact met de werkelijkheid kwijt. Eén van de vormen van psychose is een gedeelde psychotische stoornis, ook wel een ‘folie à deux’ genoemd. 

Bij deze vorm van psychose neemt iemand, die verder gewoon gezond is, de wanen over van een patiënt met een psychische stoornis. Hierbij gaat het om twee mensen die gedurende langere tijd heel nauw met elkaar omgaan en samen een sociaal geïsoleerd bestaan leiden. 

Een gedeelde psychotische stoornis wordt voornamelijk gezien bij ouders en kinderen, broers en zussen, of binnen een huwelijk. Het komt maar weinig voor. Nog zeldzamer is het delen van een waan met meerdere mensen.

Snel de juiste hulp bij depressiviteit of een angststoornis | Mentaal Beter Online

Bij Mentaal Beter Online kun je terecht voor online therapie bij depressieve klachten en angststoornissen. Al het contact met jouw psycholoog word gevoerd in een veilige online omgeving via beeldbellen en chat.

Lees hier meer over Mentaal Beter Online

Oorzaken

Hoe een gedeelde psychotische stoornis ontstaat, is niet helemaal bekend. Iedereen kan een psychose ontwikkelen. Wetenschappers gaan bij het ontstaan van een psychose uit van enerzijds de kwetsbaarheid die iemand heeft voor het ontwikkelen van een psychose. En anderzijds zijn er prikkels die een psychose kunnen uitlokken, zoals emotionele stress of drugs. 

Hoewel de precieze oorzaak van een gedeelde psychotische stoornis niet bekend is, lijken factoren als stress en vooral sociale isolatie de kans op deze aandoening te vergroten.

Symptomen

Het symptoom van een gedeelde psychotische stoornis zijn wanen. Wanen zijn denkbeelden die niet stroken met de werkelijkheid. Deze wanen komen tegelijkertijd voor bij twee personen. Eén van hen heeft een psychische aandoening die gekenmerkt wordt door wanen. De ander neemt deze wanen over. Deze wanen zijn altijd gelijk aan de wanen van de persoon met de psychische stoornis. 

Een gedeelde psychotische stoornis komt meestal voor bij mensen die een langdurige en nauwe relatie hebben. Daarbij is degene met de psychische stoornis meestal dominant en de ander onderdanig en passief.

Diagnose

De diagnose gedeelde psychotische stoornis wordt gesteld door het gesprek met beide personen, observatie van hun gedrag en informatie van naasten. Ook informatie over de voorgeschiedenis is van belang. Dit zijn onderdelen van het psychiatrisch onderzoek.

Behandeling

De partners in deze gedeelde psychose moeten apart behandeld worden. Als degene met de gedeelde psychotische stoornis namelijk niet meer in de nabijheid van de ander is, dan zal de waan al snel spontaan weggaan. Medicatie is dan niet nodig. 

Voor degene met de eigenlijke psychische stoornis is wel medicatie (antipsychotica ) nodig. 

Daarna maakt individuele en gezamenlijke psychotherapie deel uit van de behandeling.

Meer informatie

Website van Anoiksis (vereniging voor en door mensen met psychosegevoeligheid) 
www.anoiksis.nl/content/anoiksis-vereniging 

(Engelstalige) informatie over een gedeelde psychotische stoornis 
http://emedicine.medscape.com/article/293107-overview 

Wehmeier, P.M., Barth, N., and Remschmidt, H. (2003), “Induced Delusional Disorder. A Review of the Concept and an Unusual Case of Folie A Famille”, Psychopathology, vol. 36, no. 1, January- February, pp. 37-45. 
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=12679591&query_hl=3&itool=pubmed_DocSum 

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.