Fysiotherapie

Fysiotherapie

Fysiotherapie is een behandeling die functie-, activiteiten- of participatiestoornissen als gevolg van spier-, skelet- of neurologische aandoeningen vermindert of voorkomt. Bij fysiotherapie worden lichamelijke behandelmethoden toegepast, in tegenstelling tot behandeling met medicijnen of operaties.

Fysiotherapeuten zijn deskundig op het gebied van bewegen. Zij behandelen mensen die in het dagelijks leven worden belemmerd bij het bewegen, of om klachten te voorkomen (preventieve gezondheidszorg).

Fysiotherapeuten werken in een particuliere praktijk of in een instelling (ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuizen) maar ook steeds vaker op de bedrijfsvloer. Het is een beschermd beroep, wat betekent dat een fysiotherapeut geregistreerd staat in het BIG-register. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van zorgverleners.

Dokter Appke van De Friesland 

Is je eigen huisarts niet direct beschikbaar? Stel je vraag via de app Dokter Appke en krijg snel en deskundig antwoord. 

• Snel én deskundig antwoord op jouw gezondheidsvraag 

• Ook ’s avonds, ‘s weekend én op feestdagen bereikbaar 

• Verzekerden kunnen beeldbellen met een huisarts 

• Altijd een huisarts van Dokter Appke dichtbij.

Download Dokter Appke

Indicaties voor fysiotherapie

Fysiotherapie kan nodig zijn bij mensen met uiteenlopende aandoeningen of klachten van het zenuwstelsel, spieren of botten. In zulke gevallen heeft fysiotherapie nut voor het behouden of verbeteren van de functies en het voorkómen van complicaties.

Naast het verminderen van pijn kan fysiotherapie onder meer worden toegepast bij: 

 • Het verminderen van stijfheid. Bijvoorbeeld bij: Aandoeningen die gepaard gaan met spasticiteit als gevolg van een beschadiging in de hersenen, zoals polyneuropathieën.  Andere aandoeningen van het perifere zenuwstelsel, zoals het Refsum-syndroom en het Guillain-Barré-syndroom.  
 • Het verminderen van spierzwakte. Bij mensen met aandoeningen van de neuromusculaire verbinding of aandoeningen van de spieren zelf, zoals myasthenia gravis en spierdystrofie, zijn de spieren verzwakt of stijf. Systemische atrofische aandoeningen zoals de ziekte van Huntington, erfelijke ataxie en spinale spieratrofie, leiden tot ernstige verzwakking en functieverlies van de aangedane spieren.
 • Verlies van spierfunctie. Aandoeningen waarbij de myelinescheden van het centrale zenuwstelsel worden aangetast, zoals multipele sclerose en de ziekte van Schilder, kunnen leiden tot een verlies van spierbewegingen en zintuigfuncties in het aangedane deel van het lichaam.
 • Bewegingsstoornissen zoals de ziekte van Parkinson, dystonie en tremoren. Daarnaast kan fysiotherapie worden toegepast bij sommige patiënten met degeneratieve aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, zoals de ziekte van Alzheimer.
 • Aanmeting en adviseren van het gebruik van braces en orthesen.

Behandeling met fysiotherapie

Voordat een behandelplan wordt opgesteld, beoordeelt de fysiotherapeut de omvang van de lichamelijke klacht. Met behulp van een grondige beoordeling, bestaande uit een anamnese en een onderzoek, kan de behandeling op de individuele patiënt worden afgestemd. De behandeling kan onder andere bestaan uit:

 • Oefentherapie, om de kracht, lenigheid, stabiliteit, snelheid en/of conditie te verbeteren.
 • Massages, voor het verminderen van bijvoorbeeld spierspanning of pijn.
 • Fysische therapie. Door middel van fysische prikkels (als warmte, koude en elektrische prikkels) worden fysiologische reacties opgewekt, met als doel de zelfgenezende werking van het lichaam te stimuleren.
 • Manuele verrichtingen.
 • Adviezen en begeleiden gericht op: de houding. belasting en belastbaarheid. het opbouwen of hervatten van sport of werk.

Binnen de fysiotherapie bestaan verschillende specialisaties. Zo is er een passende specialisatie voor elke aandoening, en voor jong en oud:

 • Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeut.
 • Bekkenfysiotherapeut.
 • Geriatriefysiotherapeut.
 • Kinderfysiotherapeut.
 • Manuele therapeut.
 • Oedeemfysiotherapeut.
 • Orofaciaal therapeut (mond en kaakgebied).
 • Oncologiefysiotherapeut.
 • Psychosomatische fysiotherapeut.
 • Sportfysiotherapeut.

Fysiotherapeuten werken nauw samen met revalidatieartsen, specialisten, huisartsen, ergotherapeuten en logopedisten.

Prognose bij behandeling met fysiotherapie

Veel klachten, blessures of aandoeningen kunnen verminderen of zelfs helemaal herstellen met fysiotherapie. Vaak kunnen de bewegingsmogelijkheden van de ledematen met fysiotherapie aanzienlijk worden verbeterd. Afhankelijk van het doel waaraan is gewerkt, heeft fysiotherapie ook effect op het verminderen van pijn en het verbeteren van iemands kracht, evenwicht, lenigheid, snelheid en conditie.

Het blijkt dat mensen door fysiotherapie hun dagelijkse activiteiten beter uit kunnen voeren. Fysiotherapie kan bijdragen aan het gevoel van eigenwaarde, doordat de patiënt bij deze vorm van therapie actief bij zijn behandeling is betrokken.

Vergoeding fysiotherapie

Onder de 18 jaar
Als mensen onder de 18 jaar zijn, dan worden per indicatie de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie uit de basisverzekering vergoed. Heeft iemand daarna meer behandelingen nodig, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed. Hierbij hoeft de patiënt geen rekening te houden met zijn (jaarlijkse) eigen risico.

Zijn er na die 18 behandelingen nog meer behandelingen nodig, dan moeten de ouders deze zelf betalen, behalve als ze nog een aanvullende verzekering hebben. Het aantal behandelingen dat uit de aanvullende verzekering vergoed wordt, is afhankelijk van de aanvullende verzekering die is afgesloten.

Boven de 18 jaar
Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Zonder aanvullende verzekering betaalt een patiënt de kosten voor fysiotherapie zelf. Vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering hangt af van iemands leeftijd en of hij een aandoening heeft die op de lijst van chronische aandoeningen staat. Deze lijst is opgesteld door de overheid.

Indien fysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, moet de patiënt rekening houden met zijn (jaarlijkse) eigen risico (als hij deze tenminste nog niet heeft betaald voor andere zorg).

Meer informatie

Informatie over fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
www.defysiotherapeut.com
www.fysionet.nl

Algemene informatie over fysiotherapie
nl.wikipedia.org/Fysiotherapie

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.