Fobieen

Fobieën

Paragraph

Een fobie is een psychische aandoening. Bij een fobie ontstaat een extreme, onredelijke en intense angst bij het in contact komen met een bepaald voorwerp, een bepaalde activiteit of situatie. Zelfs alleen het denken hieraan leidt tot angst. De angst staat niet in verhouding tot de bedreiging van de uitlokkende factor. 

Vaak doet iemand met een fobie alle mogelijke moeite om zulke voorwerpen, situaties of activiteiten te vermijden. Dit kan het normale functioneren thuis of op het werk ernstig belemmeren. 

Bij een paniekstoornis of gegeneraliseerde angststoornis is de angst niet gericht op een specifiek voorwerp, activiteit of situatie. Bij een fobie is dit duidelijk wél het geval. 

Fobieën zijn grofweg op te delen in twee groepen: enkelvoudige en complexe fobieën. Een specifieke (of enkelvoudige) fobie is een fobie gericht op één bepaald dier, object, situatie of activiteit. Een complexe fobie wil zeggen dat iemand bang is voor meer dan één situatie of object. Bijvoorbeeld een extreme angst voor situaties in aanwezigheid van anderen (sociale fobie ) of angst voor open of gesloten ruimtes (agorafobie).

Snel de juiste hulp bij depressiviteit of een angststoornis | Mentaal Beter Online

Bij Mentaal Beter Online kun je terecht voor online therapie bij depressieve klachten en angststoornissen. Al het contact met jouw psycholoog word gevoerd in een veilige online omgeving via beeldbellen en chat.

Lees hier meer over Mentaal Beter Online

Meer informatie

Wisman, P. (2000). Fobie. ISBN 9789066111066. 

Van Balkom, A., Oosterbaan, D. (2011). Handboek Angststoornissen, ISBN 9789058981783. 

Sadock, H., Kaplan, I. (2009). Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, ISBN 9780781734349. 

Website van de Angst, Dwang en Fobie stichting 
www.adfstichting.nl

Barlow, J.H., Ellard, D.R., Hainsworth, J.M. et al (2005), “A review of self-management interventions for panic disorders, phobias and obsessive-compulsive disorders”, Acta Psychiatr Scand, vol. 111, no. 4, April, pp. 272-285.
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.