Epilepsie

Epilepsie

Epilepsie is één van de meest voorkomende chronische neurologische aandoeningen. Epilepsie is een afwijking in de hersenen waardoor er kortdurend bewustzijnsverlies optreedt. Dit gebeurt in aanvallen.

Dokter Appke van De Friesland 

Is je eigen huisarts niet direct beschikbaar? Stel je vraag via de app Dokter Appke en krijg snel en deskundig antwoord. 

• Snel én deskundig antwoord op jouw gezondheidsvraag 

• Ook ’s avonds, ‘s weekend én op feestdagen bereikbaar 

• Verzekerden kunnen beeldbellen met een huisarts 

• Altijd een huisarts van Dokter Appke dichtbij.

Download Dokter Appke

Oorzaken

Er is niet altijd een duidelijke oorzaak van epilepsie aan te geven. Hieronder staan enkele mogelijke oorzaken.
   

 • Erfelijke aanleg.
 • Ontstekingen (bijvoorbeeld hersenvliesontsteking of hersenontsteking).
 • Hersenbeschadiging door een ongeluk.
 • Hersenbloeding of een herseninfarct.
 • Hersentumor.
 • Medicijnvergiftiging.

Symptomen epilepsie

Het verloop van een epileptische aanval is afhankelijk van het type aanval. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gegeneraliseerde en partiële epileptische aanvallen:

 • Bij een gegeneraliseerde aanval vinden de abnormale elektrische ontladingen overal in de hersenen plaats. In dit geval treedt ook bewustzijnsverlies of bewustzijnsverandering op.
 • Bij een partiële of focale aanval is slechts een bepaald gedeelte (focus) van de hersenen betrokken bij de abnormale elektrische ontladingen. Het bewustzijn blijft behouden.


 Gegeneraliseerde aanvallen kunnen de volgende vormen aannemen:

 • Absence (afwezigheid) of petit mal (kleine aanval). De patiënt is 5 tot 15 seconden afwezig en staart voor zich uit. Vervolgens gaat hij weer gewoon door met zijn bezigheden.
 • Myoclone aanval (impulsief petit mal). Een zeldzame vorm van epileptische aanval waarbij het lichaam ritmisch begint te schokken als gevolg van elkaar opvolgende spiersamentrekkingen. Meestal gaat het daarbij om de bovenste ledematen. Er treedt geen bewustzijnsverlies op.
 • Tonisch-clonische aanval (grand mal). Het lichaam verstijft eerst, waarna er ritmische spiertrekkingen volgen. Dit gebeurt meestal in zowel de armen als de benen.
 • Tonische aanval. Er is alleen sprake van spiersamentrekkingen, zonder ritmische spiertrekkingen.
 • Atonische (akinetische) aanval. Het plotseling wegvallen van de spierspanning in het hele lichaam. Dit kan ertoe leiden dat de patiënt het bewustzijn verliest en neervalt.


Bij een partiële aanval worden twee typen onderscheiden.
 

 • Eenvoudige partiële aanval.

Een deel van het lichaam begint te schokken, waarna de spiertrekkingen zich ook naar andere delen van het lichaam uitbreiden. Welke symptomen optreden, hangt af van het gebied van de hersenen dat erbij betrokken is.

De symptomen kunnen variëren van spiertrekkingen, zweten, duizeligheid en misselijkheid tot veranderingen in het gehoor, de reuk en de smaak. Deze symptomen duren enkele seconden en kunnen daarna volledig overgaan. Er is geen bewustzijnsverlies.
 

 • Complexe partiële aanval.  

Hierbij komen dezelfde symptomen voor als bij de eenvoudige partiële aanval. Maar deze vorm gaat wel gepaard met bewustzijnsverlies. De temporale hersenkwab is het gebied van de hersenen dat hierbij betrokken is.

De patiënt herhaalt steeds bepaalde bewegingen, (automatismen). Bijvoorbeeld: smakken, aan de kleren plukken, rondlopen alsof hij dronken is. Andere symptomen zijn dat de patiënt de omgeving als een onwerkelijkheid ervaart (jamais vu, nooit gezien), of juist denkt datgene wat er gebeurt al eerder te hebben meegemaakt (déjà vu, eerder gezien). 

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de medische voorgeschiedenis en de details van een aanval.. Voor de diagnose van epilepsie zijn de onderstaande onderzoeken van belang.

 • Hersenfilmpje (elektro-encefalogram ofwel EEG): registratie van de elektrische activiteit van de hersenen.
 • CT-scan (computertomogram): onderzoek van röntgenbeelden van de hersenen.
 • MRI-scan: magnetisch beeldvormend onderzoek van de hersenen.

Wanneer er geen andere hersenafwijking is, zal de diagnose alleen worden gesteld bij herhaalde aanvallen.

Behandeling epilepsie

Epilepsie wordt vooral behandeld met medicijnen (anti-epileptica). Er zijn veel verschillende soorten. Het komt voor dat een behandeling die goed werkt bij de ene patiënt, geen effect heeft bij een andere. Zowel monotherapie (het toepassen van één enkel medicijn) als van combinatietherapie (met meerdere typen anti-epileptica) komt voor.

De dosering wordt langzaam verhoogd totdat de aanvallen ophouden of totdat de patiënt te veel last van bijwerkingen krijgt. De arts en de patiënt moeten nauw samenwerken om dat evenwicht en de juiste combinatie van medicijnen te vinden.

Zelfzorg

De volgende adviezen kunnen het leven met epilepsie gemakkelijker maken:

 • Een regelmatig leven, weinig alcohol en goede voeding helpt bij het onder controle houden van de epilepsie.
 • Houdt u aan de voorschriften voor het innemen van medicijnen. Stop er niet plotseling mee. Plotseling stoppen kan namelijk tot epileptische aanvallen leiden.
 • Het beoefenen van gevaarlijke sporten wordt afgeraden. Dat geldt ook voor activiteiten of een beroep waarbij u in de hoogte werkt of gevaarlijke apparaten bedient.
 • Autorijden heeft strenge uitgebreide regels. U kunt het best uw behandelend neuroloog of huisarts raadplegen over uw actuele situatie.
 • Vrouwelijke epilepsiepatiënten die zwanger willen worden, moeten dit met hun arts bespreken. De arts bekijkt dan bijvoorbeeld of uw medicijnen passen bij een kinderwens.
 • Het wordt afgeraden een bad te nemen als er de afgelopen 2 jaar een aanval heeft plaats gevonden.
 • Fietsen langs het water wordt afgeraden tenzij er iemand bij is.

Adviezen voor ooggetuigen van een epileptische aanval:

 • Raak niet in paniek. De meeste aanvallen zijn vrij onschuldig. Waarschuw een arts
 • Zorg ervoor dat de patiënt zich niet kan bezeren aan harde voorwerpen om hem heen. Zet deze opzij, of leg iets zachts tussen de patiënt en het voorwerp. Probeer hem niet in bedwang te houden of iets in zijn mond te stoppen.
 • Blijf bij de patiënt totdat hij weer bij bewustzijn komt.
 • Na een grote aanval kan de patiënt langere tijd verward zijn. Dit gaat langzaam over. Probeer hem gerust te stellen.

Meer informatie


Informatie over epilepsie
www.epilepsie.nl/

www.epilepsievereniging.nl/voorlichting

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.